viidennessä ulotuvuudessa käydään taistelut vaikka taistelu avaruus aluksilla käytäiisiin lähellä 'maata tai jopa lähellä kiertorataa kukaan maasta ei näkisi mitään koska kaikki tapahtuisi viidennennulotiivuuden maailmassa , kuten kaikki maahan tulleiden demoien listintä tapahtuu 5 ulottuvuudessa vaikka, n viidennessä ulottuvyydedeaa normki kadulla listin demonin toisessa todelliduudessa siitä demonista ei jää kadulle mitään jälkeä kerran huvikseen kävin paikasa jossa listin demonin siht lordin siinä paikassaa ei edes energissa huomannut mitään , . viides ulottuiovuus sitoo sätein koko univerinin osa näistä säteistä muodostaa madonreiät sä voit matkata madon reikien kautta mihin tahansa universumisa planetoille ym , tämän säteisyyden lisäksi on voima säikeet sen lisäksi universuimidssa on valosäikeet nämä valosäikeet on taas symboosissa energia säikeisiin valo ja enertgia säikeet sidoksisssa tähtisumuihin , ja aurinkoilihin , ,m metoriitteihin , kuihin , planeettoihin , , isommassaa mittakaavassa galakseihin , galaksein keskellä voima tasapainon vuoksi jokaisessaa on iso musta aukoo nekin o säteiin sidottu osaksi voimaa . myös mustat sumut piemäeät sumut on sidottuu tähän ne on kuudetta uluttuvuutta jo muta ne sidottu myös viidenteen ulotuvuuteen , ne jotka oh jumaluus tasoilla valonaleina pystyy voimakkaasti käyttränään näitä viideennen ja kuudennen jopa seitsämönnen ja kahdeksaeen ulottuuvuun voima tasoa jopa 20 . ulottuvuuksia on yhteensö 20 , ne on viidenen ulotyuvuuden osa <alueitta ne jotka siirtyyy elämään kuoleman jälkeen he ovat ,m itseasoissa kahdeksannessa ulottuvuudessa .  Valonalienit  on jo tavoittaa myös viidennen ulottuvuuden 10 tason korkeimmat jumalat kuten esin zeus , Allah , tavottaa 20 ulottuvuus tason joka on viidennnen ulottuvuudern ylä taso tämän jälkeen alkaa ulottuvuus taso 30

jossa aletaan jo puhumaan rinnakaiss uniuversumruita , näistä tasoisssaa voidaan aina yltää tasollee 50 rinnkais univerumijas sitoo tiosiinsa säteet se ettäö niitä myös estää törmäämästä toisiinsa , mitö te kutsutte paino voimaksi sen aiheuttaa 5 ulottuvuuden kymmenennen tason vetävöt ja työntävät säteet . siinä jotaiin alkuun  mainitaan ettö , e että demoniein 6 ulotuuvyuden taso pimeyruttä ja pahuutta puhdasta pahuutta .

t  siksi jumalissa ja  monissa mainitaan monen säteen jumala tai  valonalien on kysessä  suur valonalienit 17 alottuvuus tason säteet se tekee voimassa ja kyvyyiissä uskomattoman taitava.  ULotuuvuus tason yltääasnias 100 saskka mutta 50 jälkeen e on valon puhdasta jumalan mahtia[Puhtaan hetki univerumintähdistä auringosta joka ikinentähti resonoi ulottuvuus tassolla 20 toiset jopp ulottuvuus tossolla 40 auringon valo mikä näkyy maassa on jo ulotuuvuus tasossa 70 auringonpurkaukset ulotuvuutassossa 50 ja kun puhuttaan meidän auringosta kun jotkoi ovat nähneet kun, auringosssa on pelto kuvoita tehtäessä itse auringosta in irtaanntunut selkeä erilleinen säde joka on tehnyt maan pelto kuvoita , jotku ovat nähyt auringossa äiti marian jumaltat äidin kasvot tässö kuvoiden teon yhteydessä . Tosin ei  sitä  kannata  kerran  tälööin vilkasta, puhutaan planeetoista perus planeetat itsesään resonoii levelillä kosmoksenkanssa valonkansojen levelillä 40 maan planeetta on vierlä levillä 5.8 erli viidenen ulotytuvuuden kahseksanella pykäkällä . moni ei sitä huomaa se huomaa jos keskittyy syvään meditaatioon ja huomaamaan sisuksen laavan. maan ulkopinta ei ole vielä levelillää viisi se vaati siis vielä vuosia sen vuoksi ,monet jopa sammuneet tulivuoret on aktivoinut maan päällä .

Mutta esim kuut ne resonoi itsesään paljon korkealla levelilä maan kuu resoino levelillä 10 siksi kuu vaikuttaa merkittäväti ihmisten tekimisiin ja maan tapahtumiin siksi kuu , otetaann huomioon  myös astrologiassa astrogiadssa on nyös huomion sätet ja ulottuuvvus vaikutus omalla tavallaan .  Säteisiin sen säteen jotka luovat madoneidöt kulku väylät universumissa jopa aluksille jopa ihmisille ja muille roduille riisutaan säde osiin. säteet itsessään rakentuu voiman 80 ulottuvuus tason pariikkeleista lähteen rakennus työkaluita .

jolla se jolla on univerrumiin aikanaan planettat jopa tähdet tehty kun riistutaan parikkekit osiin puhuttaan jo ulotuuvuus tasta 90 tätä tasoa voidan kutsua nimellä inertodentariitit kun riisutaan osiin inertodentariitit riisutaan osiin puhutaan aliksriitreista ne on jo tasoa ulotuvuustasosta 100 näitä eri ulottuvuus tasoja käytetään silloin kun luodaan elämää sen elämän lähteen konteissa kun oon aimmninkin kertonut kun ,mennään tarpeeksi pitkälle teknologoissa puhutaan puhtaasti voimasta magiikasta logoksen teknologisya puhtaasta voimasta . elämänlähteeen kontti on jo itsessään ulottuvuus tasossa 70 . jokaisellamisella planettalla jokainen on luotu eliäin kunta unniverunmidssa myös valonkansojen .

kun puhutaan planettojen syntymymidtä voiman kstta puhtaan lähteen 200  bljoonan ulottuvuus tason olemuksestsesta jota viida kutsua jo suoraan lähteeksi tai alku kohdun voimaksi se on jo yli ulottuvuustason tällöin puhutaan inerrtalaserteista . jotku ,maassa kutsuvat tätä tasoaa maassa alku humaukseksi .


nyt hypätään taas tähtinsuihin ne edustaa kokonaan niin korkeaatasoa että puhutaan kaikiensumujen ollessa kydsessäö innrtsalseitit sumit tasolla 200 jotka ovat yhä sekä osa sen tö voimaa jota tähtieitilijät kutsubvat humaukseki sitä voidaankutsua myös nimellä andertdadiivinen voima tätisumiuja on 200 voima tasosta aina 5000 voima tasooon riippuen monesta seikoista eri värit kertoo millä voima levelilä anderedatiivinen voima on siniset vihreät tähtisumut on 200 andsetdatiibvisellas levelilä keltaset ja kulta hehkuiset su,it on 1000 tason amdertsatiiviella levelillä ne jossa on sinistä ja violettiä ja monia väriä' levillä 4000 anderdadiibvinen tasoissa . jossa on valkosta kullan keltasta ja ovat andrerdadiivissä levriollä 5000 voima tasossa , tämän jälkeen aletaan puhumaan kumrtatiividstya jos tähtisumussa on pinkkä punasta vihreää kultaa ym värejä ollaan kurmataiivista levelillä 7000 - 8000 kahdeksannen tuhatta jos tähtidumussa on paljon tähtiä . punaisia valo hopea kulta hohtoinenn tähtimu on jo kumrtatiiviossa leveliisä 10000 .

Mustat eli synkät tähtisumumut taas edustavat siis pimeyttä - 10000 .

Itse  pimeä  voima kirjoitetaan miinus  merkillä avaruus jossa ei tähtiä tai n tähtiä muttei sumnuja on myös 10000

edutaen tyhjyyttä se ei ole pahuutta se ei ole suoraa hyvyyttä te on vain tyhjyyttä . Kun puhutaan lähteen itensä jedarttasiidiuesta värähtelydtä

puhutaan 1000000 - 10000000000 . ja joka univerumilla on yhtä v0imkas lähde universumilla on paljon kuten on sanottu unversumit eivät lopu niitä on aina lisää ja lisää . Univerrsuiuienmien välillä on kosmiset peilit joiden kautta voi jopa vieralla eri universumista itseavaruudessaas ei huomaa universumin rajaa vaan avaruus näyttlsi jatkuvan yteinäidti kaikki alla . jokisessa miissä on tiettyjä erilaisuuksiia .

t Kars Wenwadi Zeraqadyajining Skywalker Val Suur Shadow Jedimestari

 

paluu