Maassa on järjetön tilanne maassa suunnitellaan mars lentoa joka on pelkkä menomatka ilman paluuta   järjentöntö. Liian kaun maassa ollaan jämähdytty tähtialuksilla paikalleen nopeuksissa, juuri tämän takia   suhteellisuus teorian kovasti he väittävät poimunopeus ei  ole mahdilinen  strans warp ei ole mahdollinen kaikki tämä on mahdollista. Para fysiikka para kemia pitää ottaa mukaan kun tehdään uusia  tähtialuksia saada insinöörit kehitttämään aluksia jotka toimii fuusio voimalla telluslaiset väittävät silti että, sillä ei  saavuteya poimu nopeutta. Faktaa sillä saavutetaan puimu nopeus sillä saavutetaan trans warp ajattomat aika matka hypyt jossa kummassaakaan päässä  ei vanheta  vaikka matkustetaan mirjardeja valo vuoaia ei vanheta yhtään kun matkyetaan takaisin  on  mennyt  kummassakin päässä  vain se aika joka   on mennyt  trans warp matkaan . eli yksi tunti. telluslaisten on panostettava tähtialusten nopeuksiin kehittämiseen  panostettava  fuusiovioimaan tähtiristeilijöiden tekemiseen    unohdettava vanha tekniikka satsattava uuteen kehitettävä maan  tähtialukset sille tasolle että , ne saavuttaa  poimu nopeuden ja  trans warp nopeuden. Maassa panostetaan sotilas tehnkologian kehittämiseen jos edes puolet siitä   mitä panostamme sotilas tehknologian kehittäbseen siirrettäiisiin siihen että, kehittäisimme  avaruusaluksiia toimomaan fuusiovoimalla niin avaruus teknikka hyppäiäisi kerta heitolla eteenpäin. Jos  fuusiovoiman tukimiseen panostettaisiin enemnmän noin 20-30 vuodessa meillä olosi  tähtialuksia jotka, pystyisi poimunopeuteen ja trans warp nopeuteen maa pääsisi. taivaallisen fedraatian jäseneksi  poimu  nopeus ja tranas warp on yksi suuri mitta yksikkö kehtityksen mitta yksikkö  valonkansoilla. Kun saavutamme poimunopeyden ja trans warp nopeuden saavutamme taivaallisen  fedraation jäsenyyden ja saamme myös tällöin valonkansojen ase teknologian osana vapaiden planetettojen  federaatiota. tajutkaa tutkijat tiedemiehet alus insinöörit ei ole olemssa suhteellisuus teoriaa se ei päde  paranormaalissa tieteessä. Ja  Paranormaalit tiedemiehet on otettava  mukaan kun Alamme suunnittelemaan   tähtiristeilijöitä paratutkijat on  otettava  mukaan fuusiovoima kehittämiseen , saavuttaisimme poimu nopeuden ja trans warp  nopeuden 20 - 30  vuoden sisään ei  ole olemassa suheellisuus teoriaa se  kumotuu paranoemaalissa koko naisuudessasa lähitulevaisudesaa moni  asia  on mahdollinen  mitä pidämnme mahdottomana. Maassa väitetään fuusio voimalla ei saavuteta valon  nopeutta. Pah Sillä  saavutetaan  jopa poimunopeus ja trans warp maassa luullaan  että , fuusiovoimaa ei  voi  tehostaa. Sitä voidaan tehostaa  käsittämättön paljon kaikki se mitä on star trekissa on tulevaisuudesaa totta . se voi  olla sitä  jo 20 - 30  vuoden  sisään jos  paratutkijat pääsevät mukaan. Tähtiristeilijöiden kehittämiseen .  ja fuusiovoiman kehittämiseen  .

 

Paluu