Mitä Valonkansat odottaa ennen kun, ne tulee viralliselle vierailulle . 

Maan asukkaiden tulee löytää maailman rauha yhtenäinen joka valtiota koskeva.  

Maan väen pitää oppia Valonkansat ei  oo jumalia vaan itse sen nöyriä palvelijoita,   Telluslaiset ei  saa ottaa heitä Hallitsijoiksi vaan heidän pitää ymmärtää hekin   palvevat jumalaa. -

  Ihmiskunnan tulee  saavuttaa vielä korkeampi  kehitys taso niin tekniiikassa kun, muissa osaalueissa , myös  eri   uskontojen pitää  löytää  maan päällä  yhtenäinen  sävel .

 Eri uskon usntojen  johtavien  tahojen pitää puhua  siitä ennen valonkansoista  telluslaisille ihmisille, valmistaa ihmiskunta heidän viralliseen tuloonsa  tähtiristeiljöillä.  Ei Valonkasojen kohtaaminen eri uskontoja romuta se tulee niitä vahvistamaan sitä ennen näkemättömällä tavalla.

 

Paluu