Tulivuorien koko voimaenergia käytttöön Telluslaisen on om korkeaika oppia  hyödyntämään koko tulivuorien kapasiteetti sähköenergian tuottamisessa seltän asian   yksin kertaisesti

miten se tapahtuu tämä teknologia oli hallussa atalntiksessa

 

Eli tulivuorille tehdään erikoismateriaalista   purkauskanavat riittävän isot .   purkuaus  kanavat tehdään kiinnitetään vahvasti tulivuorwn graattweriin kiinni kun, tulivuori purkautuu se purkautuu juuri näitä väytliä pitkin aina, jas myös tulivuoren kaasut    voidaan hyödyntää tuliuvuorien purkauksissa ottaa talteen   käyttää energian  tuottamiseen  momin eri tavoin. Tulivuorien energiaa voidaan käyttää höyry turbiini   tyyliin tai laavan ratasturbiini tyyliin sähkön tuottamiseen eli tulivuoret    kokonaisvaltasesti   hyöty  käyttöön joitakin    tulivuoria   voidaan jättää   normaaliksi  mutta  suurin osa voidaan ottaa   hyötykäyttöön ja kaikiin tulivuoriin maailmsssa pitää  saada mittarit myös niihin jotka  on turisti   nähtävyyksiä että, tämmöstä  onnettomuutta , joka  tapahtu viimeksi ei  enään tapahtuisi  enään missään eli  tiedetään silloiin  ku  siellä  käydään että , paineet   on  sillä   tasolla  ettei   se  nyt   purkaudu .

 

Paluu