Kirjoittanut SoWhather niminen Jedi


 


 


 


 

Hei! Arkisto on tarkoitettu tarkentamaan habbojedihistorian tapahtumia ja vaiheita. Tiedot perustuvat jedien kokemuksiin sekä foorumeilta ja arkistoista löydettyihin päätöksiin ja tietoihin.


 

Arkiston ovat koonneet ja kirjoittaneet SoWhather ja Eaglor kesäkuussa 2019


 

Hyviä lukuhetkiä! ¥


 


 


 


 

----------------------------------

Jedien koulutus

----------------------------------


 


 


 

Jedien koulutus Habbossa ei ole aina ollut samanlaista kuin se on nykyisin. Koulutuksen taso on ollut yleisesti ottaen nouseva. Joissakin temppeleissä on ollut erilaisia käytäntöjä kuin toisissa temppeleissä. Myös temppelissä kouluttajien taso on ratkaiseva. Jotkut kouluttajat ovat kokeneempia ja kartuttaneet tietoa useamman vuoden kuin toiset kouluttajat. Taas toisesta perspektiivistä katsoen vanhem-


 


 

pien kouluttajien tiedot ja koulutusmetodit saattavat olla vanhentuneet.

Hyvä lause kuvaamaa jedien koulutusta vuonna 2005 luki Agentin temppelin aulan lapussa.

"Ritariksi et pääse päivässä tai edes viikossa."

Nykyisin tuo tuntuisi naurettavalta. Jedipadawanin keskiarvollinen koulutuspituus on noin 4-6 kuukautta. Siihen aikaan jedejä valmistui ritareiksi noin


 


 

parissa viikossa.

Tästä syystä jedien on välillä vaikeaa verrata toistensa koulutusta, koska tavat ovat olleet niin erilaisia.

Jedien koulutuksen kehittyminen on pituuden kasvun lisäksi näkynyt ritaritestissä sekä muissa ritariuteen vaadittavissa suoritteissa. Ensimmäinen virallinen jediritaritesti tuli vuonna 2008 Dagobahin jeditemppelissä. Ennen sitä varsinaista testiä ei


 


 

ollut. Temppeleissä, joissa oli neuvosto, padawan saatettiin viedä neuvoston eteen tentattavaksi.

Nykyisin ritaritestin lisäksi on ollut käytössä vuonna 2013 tullut mattopeli, jossa testataan padawanin kärsivällisyyttä. Myös koulutusta tukemaan ja monipuolistamaan on vaadittu Shii-Cho tyylin suorittaminen.


 


 


 


 


 


 

----------------------------------

Suurmestarin arvo

----------------------------------


 


 

Habbojedihistoriassa on ollut vain yksi virallinen suurmestari. Dagobahissa Vuonna 2008 arvo myönnettiin Pahvikanalle.

Suurmestarin arvo on ikään kuin kunnianosoitus jedille isosta panoksesta jedeille. Toinen määritelmä suurmestariille on, että arvon ansaitseva jäsen on säädyn vanhin ja viisain jäsen. Pahvikana oli ennen arvon myöntämistä pitänyt omaa temppeliä sekä jedeillyt neljän


 


 

vuoden ajan. Jos nykyisin vastaavilla meriiteillä valittasiin, hyvin moni ansaitsisi suurmestarin arvon.

Arvo itsessään ei kuitenkaan tarkoita, että henkilö olisi muita kokeneita Jedejä parempi. Suurmestari on yleensä toiminut Korkean neuvoston puheenjohtajana ja temppelin äänitorvena, kun on ollut tarvetta. Käytännössä suurmestari ei eroa muista mes-


 

tareista.

Kaikki eivät kuitenkaan hyväksy arvoa. Arvoa vastustavat pitävät sitä epätasa-arvoisena muita jedejä kohtaan.

Arvon kuuluvimpiin vastustajiin kuuluva tuomas12 lopulta onnistui lakkauttamaan arvon. Juuri ennen 2. katoamisen loppua Tuomas perusti Spiran Jeditemppelin ja kokoamassaan Korkeassa neuvostossa lakkautti arvon.

Pahvikanan 11 vuoden kestänyt


 


 

suurmestaruus lakkasi kuin seinään. Suurmestari normaalisti valitsi itse seuraajansa, mutta sitä Kana ei ehtinyt tekemään.

Todennäköisesti uutta suurmestaria ei tule.


 

Arkiston on koonnut SoWhather. Tässä huoneesa esiintyvät tiedot Habbojedien historiasta perustuvat SoWhatherin haastatelemien jedien ja ex-jedien lausuntoihin, arkistoista ja foorumeilta löydettyihin teksteihin sekä perimätietoon.


 


 


 


 


 

Kiitos: Eaglor, Jedimestari_, Jabba69, 5evokki, Pahvikana, Poisonblood, HarrisuN, Hizuli, Mardan


 


 


 


 


 


 


 

Kaikkien tietojen todenmukaisuutta ei pystytä vahvistamaan. Varsinkin vuosilta ennen 02-06 tuleva tieto on vähäistä ja epävarmaa.


 


 


 


 


 


 


 

Arkistoon on pyritty ytimekkäästi lisäämään kaikki lähes varmistettavissa oleva tieto mahdollisimman objektiivisesta näkökulmasta.


 


 


 


 


 


 


 


 

Mikäli lukiessasi mieleesi muistuu jotain, tai arkistossa esiintyvä tieto on varmasti väärin, voit ilmoittaa asiasta Habbojedien historia-arkiston -ryhmän jäsenelle.


 


 


 


 


 


 


 

Ota rento asento ja nauti. Hyviä lukuhetkiä!


 


 


 


 


 


 


 

T: SoW


 


 


 


 


 


 


 

2OO5


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 

- Läpimurron vuosi


 


 


 


 


 


 

- Agentin Jedi* temppeli


 


 


 


 


 

- Useita muita temppeleitä


 


 


 


 


 


 

- Paljon uusia mestareita/ritareita


 


 


 


 


 


 


 

Jos vuosia 2OO2-2OO4 pidetään jedien alkuponnisteluiden vuosina, vuonna 2OO5 tapahtui lopullinen läpimurto. Agent-055 perusti sen ajan valtatemppelin, Jedi* temppelin. Temppeli keräsi huomattavasti enemmän liittyjiä ja kannatusta kuin edelliset pikkutemppelit. Agentin Jedi* temppeli oli kuitenkin varsin lyhytkestoinen, koska se oli pystyssä vain noin puoli vuotta.


 


 


 


 


 


 


 

Vuotena 2005 perustettiin myös Agentin Jedi* temppelin ohella useita muita jeditemppeleitä. Esimerkiksi: Legends.Heron ja JohnHamen Jeditemppelit, myös -jaffin- Jedi Academy sai kannattajia. On kuitenkin otettava huomioon, että Agentin Jedi* temppeli oli sen ajan valtatemppeli, joten kaikkien muiden temppelien jäsenet katsottiin siellä uusjedeiksi. Mainittakoon vielä Obi-Wanin ja -->


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Willin jeditemppeli, jossa mestari Pahvikana kouluttui ObiWan9000:n Jediakatemiassa.


 


 


 


 


 


 


 

Pienemmillä jeditemppeleillä oli käytössä yhteinen Neuvosto ja oma jedipankki, joka oli JohnHamenin Jeditemppelissä.


 


 


 


 


 


 


 

Jedipankki oli siis JohnHamen ja Lord-Ananaksen projekti, jonka ideana oli se, että kuka tahansa jedi voi tulla avamaan sinne oman tilin krediiteille.


 


 


 


 


 


 

Jedipankki ei ollut siis oikeastaan temppelisidonnainen. Mutta kuten arvata saatatte, Jedi* temppelin jäsenet eivät olleet siinä toiminnassa mukana.


 


 


 


 


 


 


 

2005 Jedikoodi sai ensimäisen käännöksen, kun fossu501 käänsi Wookieepedista jedikoodin suomeksi.


 


 


 


 


 


 


 

2OO6


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 

- Agentin paluu


 


 


 


 


 


 


 

- SW-buumi jatkuu


 


 


 


 


 


 

- Valtatemppelin lisäksi yhä useita eri temppeleitä


 


 


 


 


 


 

2006 jatkaa siitä mihen 2005 jäi. Uusia temppeleitä, uusia jäseniä. Jedejen suosiolle ei näkynyt loppua.


 


 


 


 


 


 


 

Osaksi ehkä joidenkin yllätykseksi Agent palasi Jedi* temppelin kanssa takaisin, mutta olihan 2005 vuoden lopussa otettu yhteyttä Agentiin, jotta hän palaisi takaisin. Ja niin hän palasi ja perusti kakkien toivoman Jedi* temppelin uudestaan.


 


 


 


 


 

Jaff-:in Jedi Academyn kaaduttua


 


 


 


 


 


 


 

Agentin temppeli kasvoi. Suurin osa Academyn jäsenistä liittyi Agentin temppeliin. Samaan aikaan Yor152 oli perustanut temppelin ja Darth-Snake-niminen jedi ehdotti että kyseinen temppeli yhdistettäisiin Jedi* temppelin kanssa. Tätä kesti hetken, kunnes Yorin temppeli irroitettiin Jedi* temppelistä. Samana vuonna Pahvikana perusti ensimmäisen temppelinsä.


 


 


 


 


 

Tuoreelle mestarille temppelin pitäminen ei välttämättä vielä sopinut. Jonkin ajan kuluttua Pahvikana liittyi Agentin temppliin koeajalle mestariksi. Jedi* oli alkanut näkemään parhaat päivänsä ja hyvin nopeasti vielä hetki sitten suositu Jedi* kaatui.


 


 


 


 


 


 


 

Jedi*n kaaduttua selväksi valtatemppeliksi nousi Yorin Jedikunta, johon moni siirtyi Agentin temppelistä.


 


 


 


 


 


 


 

Mainittakoon, että vuonna 2006 jedien suosion kasvaessa myös sithien suosio kasvoi. Sithejä oli väkimäärällisesti välillä lähes yhtä paljon kuin jedejäkin.


 


 


 


 


 


 


 

Terrol-Dragonin sithtemppeli oli määrällisesti suurin temppeli ikinä.


 


 


 


 


 


 


 

Terrolin sithtemppelin "perijä" oli Scout-92:n sithtemppeli, joka keräsi jäseniä, joskin Terrolin temppeliä vähemmän.


 


 


 


 


 

2OO7


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

- Pienten temppelien katoaminen


 


 


 


 


 


 


 


 

- Joni1993


 


 


 


 


 

- Jedien kehitys


 


 


 


 


 


 

- Jedi°


 


 


 


 


 

Vuoden 2007 potkaistessa käyntiin uudet tuulet alkoivat puhaltaa. Pienet temppelit isojen valtatemppelien rinnalla katosivat. Jedit alkoivat keskittymään tästä hetkestä eteenpäin yhteen selvään valtatemppeliin. Tämän ansiosta jedeistä alkoi tulemaan yhtenäisempiä. Tämä mahdollisti myös jedien kehittymisen tiedollisesti sekä aatteellisesti. Temppelien väliset sodat olivat jo lähes melkein valmiita olemaan ohi.


 


 


 


 


 


 

Mestari Joni1993:n perustama Jedi Institute kokosi jedit ensimmäistä kertaa yhden katon alle. Tästä alkoi jedien uudistuminen, jonka jäljet näkyvät vielä tänä päivänä.


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Institutessa koulutus alkoi saamaan selvempiä linjauksia. Koulutuksen taso alkoi vähitellen paranemaan. Esimerkiksi padawan-koulutukseen lisättiin erikoistumisarvot konsulaari, vartija ja suojelija.


 


 


 


 


 

Jedi Institute ei ollut kuitenkaan tarpeeksi vahva pysymään pystyssä kokonaista vuotta. Institute kaatui ja Pahvikana perusti loppuvuodesta toisen temppelinsä, Jedi°:n. Tämä tarkoitti luonnollisesti sitä, että kaikki jedit siirtyivät Jonin temppelistä Kanan temppeliin. Jedi°:sta alkoi Pahvikanan temppelien pitkä valtakausi, joka päättyi usean vuoden päästä.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jedi°:sta muotoutui Jedi Instituten manttelinperijä. Se jatkoi Jedi Institutessa aloitettua uudistusta ja vuoden loppuessa jedit olivat temppelin vaihdoksesta riippumatta valmiita seuraavana vuonna jatkuviin muutoksiin.


 


 


 


 


 


 


 

2OO8


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 

- Nykymuotoisen jeditemppelin muotoutuminen


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana


 


 


 


 


 


 

- Korkean neuvoston paluu


 


 


 


 


 

Vuosi 2008 ja jedit jatkavat muutostaan. Viime vuonna Jedi Instituten aloittaman yhden temppelin formaatti vahvistui. Pahvikanan edellisvuoden lopussa perustamassa Jedi°:ssa tapahtui viimeiset uudistukset kohti nykymuotoisen jeditemppelimallin muodostumista.


 


 


 


 


 


 


 

Korkeat neuvostot tekivät paluun sitten vuoden 2003. Ensimmäisessa Korkeassa neuvostossa olivat Pahvikana ja


 


 


 


 

Joni1993. Jeditemppelien hallitsevana elimenä ennen Korkeita neuvostoja toimi pääasiallisesti temppelinomistaja tai neuvosto. Esimerkiksi Jedi Instituten neuvostossa päättivät Joni1993 ja Yor152.


 


 


 


 


 


 


 

Ennen kuin vuosi pääsi puoleenväliin, temppelin nimeksi vaihtui ensimmäistä kertaa planeetan nimi. Jedi°:sta muotoutui Dagobah Jeditemppeli°.


 


 


 


 


 


 

Muutos tarkoitti myös sitä, että aiemmin vaatimattomat ja ei-jedimäiset temppelien tilat vaihtuivat planeetan ympäristöä kuvaaviksi. Aika ajoin vaihtuvista auloista tuli houkuttelevampia ja tarkemmin harkitumpia.


 


 


 


 


 


 


 

Koulutukswn taso jatkoi paranemistaan. Tietotaitojen parantuessa arkistot kasvoivat ja vaatimukset lisääntyivät. Korkean neuvoston toimesta otettiin ensimmäistä


 


 


 

kertaa käyttöön kirjallinen ritaritesti. Ritaritesti on aikojen saatossa muuttunut yhä vaativammaksi. Muita uudistuksia olivat valosapelimallit ja temppelissä KN:n lisäksi toimivat lisäneuvostot.


 


 


 


 


 


 


 

Kaikki eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä. Joni ei pitänyt suunnasta, johon jedit olivat menossa. Hän halusi painottaa roolipelillistä suuntaa. Tästä syystä Joni erosi jeditemppelistä.


 


 


 


 


 

2OO9


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

- Jedien sisällissota - Joni ja Kana


 


 


 


 


 


 


 

- Hoth, Ossus


 


 


 


 


 


 

- Roolipelikäsityksen vahvistuminen, Jedi Order


 


 


 


 


 

- Evokilla oli helvetin kiva vuosi


 


 


 


 


 


 

Jedien välit jatkoivat kiristymistä. Joni oli perustanut oman roolipelipainotteisen temppelin. Pahvikanan Dagobah oli muuttunut Hothiksi. Kahden erilaisen temppelin seurauksena jedit alkoivat jakaantumaan. Monet jedit kutsuvat tätä aikaa "jedien sisällissodaksi." Sisällissota kesti vuoden puoleen väliin, kunnes Jonin temppeli sotkettiin ja Joni lopetti hetkeksi.


 


 


 


 


 


 


 

Sodan jälkeen Pahvikana päätti


 


 


 


 

antaa mahdollisuuden juuri kouluttamalleen GuevaraChelle kokeilla temppelin pitämistä. Pahvikana lainasi osaa tavaroistaan Chelle ja Che perusti Ossuksen jeditemppelin. Jeditemppelin Korkeassa neuvostossa istuivat Kana ja Che.


 


 


 


 


 


 


 

Ossus jouduttiin kuitenkin vetämään alas muutamassa kuukaudessa koska Che katosi. Myös Pahvikanasta tuli hetkeksi


 


 


 


 


 

aikaa epäaktiivinen, joten osa jedeistä jäi ilman temppeliä ja osa liittyi Joni1993:n uuteen temppeliin, josta myöhemmi syntyi TNE-projekti.


 


 


 


 


 


 


 

Jonilla oli hetken aikaan vuonna 2009 ainut jeditemppeli, kunnes Harrisun, Haxxxi ja Gyarados päättivät perustaa ensimmäisen kerran Jedi Praxeumin. Jedi Praxeum sai osan Jonin TNE:ssä mukana olleista jedeistä niin sanotusti takaisin.


 


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Praxeum lisäsi takaisin jedien välisiä jännitteitä. Varsinaisen sisällissodan uhkaa ei kuitenkaan ollut, vaikka olikin Jedi Praxeum ja Jonin TNE.


 


 


 


 


 

2O10


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- TNE:n tuho ja sisällissodan loppu


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- ICC ja Kowak


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Tilanne oli sama kuin mihin jäätiin. Jedi Praxeum koulutti jedejä sekä TNE sai lisää tukijoita ja rakentajia. TNE:n oli tarkoitus olla seuraava Enelyan tapainen jättimenestys. Kaikki eivät kuitenkaan katsoneet TNE:tä hyvällä. Jonin mahtava suunnitelma murentui hetkessä, kun eräänä päivänä kaikki tilat olivat sotkettu sekä foorumit poistettu. Pitkän uurastuksen takana ollut työ oli kateissa.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

TNE:n tuhoutuminen sai Jonin lopettamaan aktiivisen habboilun.


 


 


 


 


 


 


 

TNE:n murentumisen takana katsotaan olleen Marthius sekä Cerean.


 


 


 


 


 


 


 

TNE:n tuhouduttua Jedi Praxeum sai osan siellä toimineista listoilleen. Samaan aikaan toimi myös Hizulin Dagobah, joka sai suuremman osan TNE:ssä olleista.


 


 


 


 


 


 


 

Dagobah jouduttiin muutamassa kuukaudessa lakkauttamaan,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

koska selvisi Hizulin kytkökset pimeään puoleen.


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Praxeum taas väistyi Pahvikanan jälleen uuden jeditemppelin, ICC:n, tieltä. ICC:stä tuli tällöin uusi valtatemppeli.


 


 


 


 


 


 


 

Muutamassa kuukaudessa ICC:ssä moni johtoroolissa oleva jedi, kuten Pahvikana, epäaktiivistui.


 


 


 


 


 


 


 

!!-Gyarados-!! perusti siksi Kowakin jeditempplin ICC:n lisäksi. Suurin osa ICC:stä liittyi Kowakiin.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ICC ei ollut käytännössä silti lakkautettu, mutta siellä ei juurikaan kukaan jedeillyt.


 


 


 


 


 


 


 

Kowak kesti vuoden loppuun asti, mutta merkit alkoivat olemaan samat kuin ICC:ssä. Kowak piti jedit kuitenkin pystyssä seuraavaan jeditemppeliin asti.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2011


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Jedi'' ja toinen Jedi Praxeum


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Jedien vähentymisen jatkuminen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hizuli oli palannut valoisalle puolelle ja perusti Kowakin tilalle Jedi'' temppelin.


 


 


 


 


 


 


 

Hizuli paljastui olevan edelleen kytköksissä pimeään puolen, joten Jedi'' kaatui.


 


 


 


 


 


 


 

HarrisuN päätti perustaa toisen kerran Jedi Praxeumin pitämään jedit yhdessä. Jedi Praxeumin toinen yritys kesti pidempään. Jedi Praxeum piti jedit pitkästä aikaa hieman pidemmän aikaan samassa temppelissä.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vaikka jedien tila vaikutti olevan neutralisoitunut sisällissodan ja useiden temppelivaihdosten jälkeen, oli nähtävissä jedien vähenemistä. Aivan kuin huomaamatta viimeisen kahden vuoden aikana jedejä oli liittynyt vähemmän kuin lopettanut. Sisällissota ja tärkeiden henkilöiden epäaktiivistumiset ovat johtaneet yhä pienempään ja pienempään jediyhteisöön.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Praxeumin aikoihin ilmestyi myös Sith nimeltä Yiae ja hänen oppipoikansa Nefrets. He perustivat yhdessä Sithtemppelin, joka oli ensimmäinen vapaasti liityttävä temppeli pitkään aikaan. Sith temppelistä ei ollut loppujen lopuksi haastamaan Praxeumia vaan se katosi hyvin nopeasti Praxeum kuoli joksikin aikaa ja tilalle nousi aivan loppuvuodesta jälleen kerran Hizulin Dagobah.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Dagobah vei jedit seuraavaan vuoteen, josta ei ollut siitäkään tulossa hyvä.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2O12


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Suuri hilljennys


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Praxeum ja Tython


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- 1. katoaminen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Ubbi1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hizulin Dagobah siivitti jedit uuteen vuoteen. Hizuli katosi kuitenkin viimeisen kerran ja Dagobahin korvasi jälleen kerran Jedi Praxeum. 3. Jedi Praxeumista tuli vain muutaman kuukauden kestoinen väliaikainen temppeli, kunnes siirryttiin Pahvikanan Tythoniin.


 


 


 


 


 


 


 

Tämä tapahtui pari kuukautta ennen jedejä ja habboa mullistanutta suurta hiljennystä.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Suuren hiljennyksen seurauksena suurinosa jedeistä lähti Habbosta kokonaan pois.


 


 


 


 


 


 


 

Suuren hiljennyksen loputtua jedit olivat lähes tulkoon kadonneet. Ensimmäistä kertaa jedien historiassa pystytään selvästi sanomaan, että jedejä ei ollut. Tapahtui ns. ensimmäinen katoaminen. Tämän seurauksena moni pitkäaikainen jedi lopetti jedeilyn loppullisesti tarkoittaen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

sitä, että ei enää koskaan palannut takaisin.


 


 


 


 


 


 


 

Vuoden lähestyessä loppua kuitenkin Ubbi1 nosti päätään. Hän päätti hyvin pienellä porukalla perustaa Hothin jeditemppelin.


 


 


 


 


 


 


 

Hoth ei herättänyt juuri jedejä henkiin, mutta loi uuden kipinän, joka johti seuraavan vuonna jedien palaamiseen aktiiviseks.


 


 


 


 


 


 


 

Hothin jeditemppeli vaihtui Ilumin jeditemppeliksi vuodenvaihteessa 31. joulukuuta. Jedit olivat


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

täten palaamassa takaisin.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2O13


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Ilum


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Vanhojen jedien palaaminen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Uuden sukupolven syntyminen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Ilumiin siirryttyä alkoi jedeissä uudet ajat. Sisällissodat, suuret hiljennykset sekä jatkuva temppelin vaihtaminen oli takana päin. Habbojedien historiassa otettiin askel uuteen aikakauteen, rauhallisempaan aikakauteen.


 


 


 


 


 


 


 

Ilumiin alkoi sanan levitessä vähitellen palaamaan vanhoja jedejä lähinnä viimeiseksi jäänestä Tythonin jeditemppelistä. Ilumiin saatiin Korkea neuvosto, joka muodostui aluksi Ubbi1:stä,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jabba69:stä ja Pahvikanasta. Temppelin rakentamisen seurauksena Ubbi ylennettiin mestariksi.


 


 


 


 


 


 


 

Ilumissa jedit alkoivat asettumaan enemmän paikoilleen. Korkea neuvosto teki päätöksiä päivittääksen ja uudistaaksen jedejä. Esimerkiksi valosapelikamppailu ja tyylit käytännössä kokivat muutoksia.


 


 


 


 


 


 


 

Mattopeli lisättiin osaksi ritaritestia.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Ja ensimmäistä kertaa useaan vuoteen Pahvikana, Joni1993 ja Hizuli olivat kaikki samassa temppelissä. Joni ja Hizuli olivat silti epäaktiivisia jäseniä. Hizuli kuitenkin jouduttiin karkoittamaan sitheilyn takia.


 


 


 


 


 


 


 

Jedien kokonaislaatuisen päivittymisen myötä padawaneista ritareiksi valmistui tiedollisesti monipuolisempia ja yleisesti valmiimpia jediritareita kuin vielä 2010 aikoihin.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Loppusyksystä Ubbi1 päätti vetäytyä pois Korkeasta neuvostosta ja jedeistä. Siitä syystä Ilum vaihdettiin uuteen planeettaa, Bothawuihin, jonka omistajana toimi Pahvikana.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2O14-2O19


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Bothawui, pitkäaikaisin jeditemppeli


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Temppelin sotkut


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Dagobah ja Lehon


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Jedien toinen katoaminen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Paluu 2019


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Bothawui toimi yhtäjaksoisesti koko vuoden 2014.


 


 


 


 


 


 


 

Bothawuissa ei juurikaan uudistuksia tehty, enemmänkin vanhojen käytäntöjen palauttelua.


 


 


 


 


 


 


 

Ritareita valmistui muutama, valosapeliturnaus pidettiin, opastekierroksia ilmoitettiin foorumeille asti sekä kurssejä pyrittiin pitämään aktiivisina.


 


 


 


 


 


 


 

Jedeilyyn selvästi sähköä toi temppelin sotkemiset. Bothawui sotkettiin vuoden aikana kaksi


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

kertaa. Molempien sotkujen takana suorasti tai epäsuorasti olivat silloin kahdestaan toimineet sithit.


 


 


 


 


 


 


 

Vuosi oli kaiken kaikkiaan jedeissä hyvin rauhallinen.


 


 


 


 


 


 


 

2015 Bothawui vaihtui Dagobahiksi.


 


 


 


 


 


 


 

Dagobah jatkoi samalla linjalla. Muutama ritari valmistui sielläkin. Dagobahin aikaan oli myös hetken viimeisin kaikille avoinna oleva Sith-akatemia. Sith-akatemia oli selvästi roolipelipohjianen temppeli


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

, jonka omisti Grace-niminen entinen jedi. 2015 syksyllä osa Dagobahin jedeistä oli salaa mukana suunnittelemassa Windorin johdolla uutta jeditemppeliä. Hanke kuitenki lopahti viime hetkillä, kun suurin osa jedeistä halusi palata takaisin Dagobahiin.


 


 


 


 


 


 


 

2016 siirryttiin Lehonille. Lehonin oli tarkoitus antaa jedeille tarvittava piristysruiske, jotta toiminta pysyisi aktiivisena.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vuoden sisällä Lehonin avaamisesta lähes kaikki jedit olivat lopettaneet aktiivisen Habbossa käymisen. Tapahtui jedien "2. katoaminen".


 


 


 


 


 


 


 

2. katoaminen kesti yli kaksi vuotta, kunnes 2O19 toukokuussa tuomas12 perusti Spira jeditemppelin. Spira herätti osan jedeistä takaisin. Spira vaihtui Poisonbloodin omistamaan Jedi Praxeumiini, kun tuomas12 ei ollut halukas pitämään temppeliä.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kaikki jeditemppelit vuosittain:


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

2002:


 


 


 


 


 


 


 

Jeditemppeli (ki-adi_mundi)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

2005:


 


 


 


 


 


 


 

Jedi* (Agent-055)


 


 


 


 


 


 


 

Jedi# (Will)


 


 


 


 


 


 


 

Jeditemppeli (JohnHamen)


 


 


 


 


 


 


 

Jeditemppeli (Legends.Hero)


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Akatemia (Obiwan9000)


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Academy (-jaff-)


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Unioni (-Scap-)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2006:


 


 


 


 


 


 


 

Jedi* (Agentin toinen)


 


 


 


 


 


 


 

Jedi (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

Jeditemppeli (Koppis3)


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Enclave (empire665) Jeditemppeli (Flex)


 


 


 


 


 


 


 

Jedikunta (Yori152)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

2007:


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Academy (-jaff-)


 


 


 


 


 


 


 

Jedi institute (Joni1993)


 


 


 


 


 


 


 

Jedi° (Pahvikana) 23.1O - 4.6.O8


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2008:


 


 


 


 


 


 


 

Dagobah (PahviK) 3O.6 - 1.5.O9


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

2009:


 


 


 


 


 


 


 

Hoth (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Institute (Joni1993)


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Order (Joni1993)


 


 


 


 


 


 


 

Ossus (GuevaraChe)


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Praxeum Yavin IV (HarrisuN)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

2010:


 


 


 


 


 


 


 

Dagobah (Hizuli)


 


 


 


 


 


 


 

Hoth (Windor)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ICC (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

Kowak (!!-Gyarados-!!)


 


 


 


 


 


 


 

---------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

2011:


 


 


 


 


 


 


 

Jedi`` (Hizuli)


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Praxeum (HarrisuN)


 


 


 


 


 


 


 

Dagobah (Hizuli)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

2012:


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Praxeum (HarrisuN)


 


 


 


 


 


 


 

Tython (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

Hoth (Ubbi1)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2013:


 


 


 


 


 


 


 

Ilum (Ubbi1)


 


 


 


 


 


 


 

Bothawui (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

2015:


 


 


 


 


 


 


 

Dagobah (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

2016:


 


 


 


 


 


 


 

Lehon (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

2019:


 


 


 


 


 


 


 

Spira (tuomas12)


 


 


 


 


 


 


 

¥ Jedi Praxeum (Poisonblood)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Korkean Neuvoston jäsenet


 


 


 


 


 


 


 

vuosien höpöaikana


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Tieto perustuu jedimestari Jabba69:n laatimaan listaan Korkean Neuvoston jäsenistä Korkean Neuvoston historian alusta alkaen.


 


 


 


 


 


 


 

Suuri kiitos hänelle!


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Dagobah 2008 (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Korkean Neuvoston jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Joni1993


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Myöhemmät jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Jani.94, Joni1993


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Jani.94, Mardan


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Jani.94, hahmoC


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hoth 2009 (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Korkean Neuvoston jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Jani.94, hahmoC


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Myöhemmät jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Jani.94


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Ossus Jediakatemia 2009


 


 


 


 


 


 


 

(GuevaraChe)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Korkean Neuvoston jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, GuevaraChe


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Praxeum Yavin IV 2012 (HarriSun)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Korkean Neuvoston jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, HarriSuN


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Myöhemmät jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, HarriSuN, Jabba69


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Tython 2012 (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Korkean Neuvoston jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, HarriSuN, Jabba69


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Myöhemmät jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, hahmoC, Jabba69,


 


 


 


 


 


 


 

CinDrallig (Varajäsen)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Ilum 2013 (Ubbi1)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Korkean Neuvoston jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Jabba69, Ubbi1,


 


 


 


 


 


 


 

Aivohalvaus (varajäsen)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Myöhemmät jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Mardan, Jabba69, Ubbi1,


 


 


 


 


 


 


 

(Pahvikana tauolla)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Bothawui 2014 (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Korkean Neuvoston jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Jabba69, Sangheili,


 


 


 


 


 


 


 

Mardan


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Myöhemmät jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Jabba69, Sangheili


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Jabba69, Sangheili,


 


 


 


 


 


 


 

Pebsu, tuomas12 (varajäsen)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Dagobah 2015 (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Korkean Neuvoston jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Jabba69, Poisonblood, tuomas12, (Sangheili tauolla)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Myöhemmät jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Jabba69, Poisonblood, tuomas12, SoWhather


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Lehon 2016 (Pahvikana)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Korkean neuvoston jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

- Pahvikana, Jabba69, Poisonblood, tuomas12, SoWhather


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jäsenet pysyivät samoina.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Spira 2019 (tuomas12)


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Korkean neuvoston jäsenet:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

tuomas12, Zainer, timmioakman


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jäsenet pysyivät samoina


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

TERMISTÖÄ:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Valtatemppeli = Sen hetken suosituin ja suurin temppeli. Eniten vaikutusvaltaa


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

KN eli Korkea neuvosto = Jeditemppelin päättävä elin, joka koostuu ritareista ja mestareista


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Enelya = Habbo.fi suurin ja menestynein roolipeli


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Pahvikana = Pahvikana pelasi hahmolla chickhen vuosina 04-08. Epäselvyyksien väittämiseksi hän on alusta asti teksteissä Pahvikana.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Ritaritesti = Padawan-koulutuksen ollessa valmis kouluttaja anoo padawanilleen ritaritestin, jonka suoritettua padawan ylenee ritariksi


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Uusjedi = Jedi, joka on sellaisen temppelin jäsen, jonka omistajan ei katsota saaneen oikeaksi katsottua virallista koulutusta.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Suuri hiljennys = Habbon kesän 2012 kestänyt säädös, jonka vuoksi hotellissa ei voitu chattailla.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1. katoaminen = Ensimmäinen kerta, kun lähes kaikki jedit olivat poissa Habbosta useamman kk


 


 


 


 


 


 

2. katoaminen = Jedien toinen pidempiaikainen katoaminen Habbosta. Sijoittui vuosille 2O14-19


 


 


 


 


 


 

Sisällissota = Habbojedien historiassa tarkoittaa vaihetta, jolloin Jonin ja Pahvikanan temppelit kamppailivat keskenään valtatemppelin asemasta.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kirjoittanut MATTI@@55 niminen Jedi


 


 

LIITTYJÄT LAITTAA KAIKKI VALKOSET VAATTEET...


 

EI SAA KÄYTTÄÄ KORUJA EIKÄ VYITÄ...


 

jos haluu oikat maksaa 3 kamaa tai 2 kolee


 

ne jotka maksaa 3kolee saa ylennyksen


 


 

Kirjoittanut Anthony-93 niminen Jedi


 


 

Pläsät ovat neuvoston paikat.Niille ei saa istua muut kuin neuvoston jäsenet.


 

Neuvoston jäsenet: Lukkeri, A.Skywalker.,


 


 


 


 


 

Jos olet neuvostossa, lisää tietoihisi [JN]


 


 

Kirjoittanut Jedi.Mestari niminen Jedi


 


 


 

---------------Huoneet---------------

1.Jedi® Temppeli aula

2. Jedi® Harjoittelu

3. Jedi® Kirjasto

4. Jedi® Rauhanhuone/Puutarha

5. Jedi® Neuvosto


 


 

TavallinenTaistelu harjoitus:

Ottelette Viereisen lapun mukaan


 


 

--------------->>>>>>>>>>>>>>>

Voima harjoitus:Oppilas harjoittelee voimia, tai


 


 

----------Taistelun alkeet----------

Henkilöt A ja B Taistelevat

A: *Kumartaa*

B: *Kumartaa*

A: *ottaa VM ja aktivoi*

B: *Pistää VM päälle*

A: *Sivaltaa*

B: *Torjuu*

A: *Iskee*

A: *Pistää*

Henkilö A voitti koska sai tehtyä


 


 

Kirjoittanut spys niminen Jedi


 


 


 

Jedien oleskelu huone


 

Omistutte Jedeille kautta habon....


 


 

Kaikki Jedit saa oikat...!!! Oikalliset:ObiWan9000 (sori tää on nyt suljettu samoin kuin 2.osa)


 


 

Kirjoittanut Man2000 niminen Jedi


 


 


 


 


 


 

>>>>>>>>>>>>>>>Tele<<<<<<<<


 

<<<<<<<


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Temppeli ™


 


 


 


 


 


 


 

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<


 

<<<<<<<


 


 


 


 


 

>>>>>>>>>>>>>>>Tele<<<<<<<<


 

<<<<<<<


 


 


 


 


 


 


 

Harjoitus


 


 


 


 


 

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<


 

<<<<<<<


 


 


 


 


 

>>>>>>>>>>>>>>>Tele<<<<<<<<


 

<<<<<<<


 


 


 


 


 


 


 

Oleskelu


 


 


 


 


 

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<


 

<<<<<<<


 


 


 


 


 

>>>>>>>>>>>>>>>Tele<<<<<<<<


 

<<<<<<<


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<


 

<<<<<<<


 


 


 


 


 

Clone Army.


 


 

Kirjoittanut 3minutewarning niminen Jedi


 


 


 

jedienlinnoitus(pahojen)


 

pahojen jedien paikka


 


 

säännöt:ei saa sekottaa

saa potkia ylempiä ulos

digi-tv saa katsoa 3minutewarning

, ...summeri..., kiss-honey, nevala.j, salla1238 ja santru4


 


 

Kirjoittanut eroni-9 niminen Jedi


 


 


 

hei kaikki haluatte siis liittyä jedei-

hin no vaatteet ovat vapaat

tiedoissa tai nimessä on oltava

jotai star warssii liitty vää

mieluusti jedeihin liittyvää


 


 

oikalliset

commando85

vader99999


 


 

oikallisten ohjeet

1 potkikaa peelot pois

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 


 

sodimme


 


 

Kirjoittanut viltsu2 niminen Jedi


 


 


 

---------jedi room----------------

viltsu2:jedi force master(pomo)

jk2:jedi force master(kakkospomo)

?:kolmos pomo

---------arvot---------------

ali sotilas,sotilas,yli sotilas,ali padawan,padawan,yli padawan,ali

jedi,jedi,yli jedi,ali mestari,mestari

--------------------------------

2.arvot

kapteeni,yli kapteeni,yli kapteeni,vääpeli. seuraava lappu


 


 

yli vääpeli,ali kersantti,kersantti,yli

kersantti,ali komentaja,komentaja,yli komentaja

,ali majuri,majuri,yli majuri,ali kenraali,kenraali,yli kenraali,kenra

ali luutnantti. ostaa voi kolmos pomoksi! maksaa 4-12 kolen kaman


 


 

- säännöt-

1.älä kiroile!

2.älä floodaa!

3.älä kinua mitään

4.älä käytä sellaisia voimia mitkä voivat tappaa!esim lighting!

5.parempi arvoinen määrää!

6.älä tanssi

7.tottele pomoja!

8.jos haastat jonkun niin sano!

9.älä vaiha kamaa ilman lupaa!

10.mainosta!!!!!!!!!!


 


 

Kirjoittanut .!2!2. niminen Jedi


 


 


 


 

Voimat.

Force light push (erikoinen)


 

Force pull = Veto

Force push = työntö, heitto

Force speed = nopeutta

Force jump = voima hyppy

Force whirlwind = pyörremyrsky

Stun droid = tuhoaa droidin

Light shield = voimakkaampi kilpi

Force shield = kilpi joka suojaa voimalta


 


 

Kirjoittanut Sam:94 niminen Jedi


 


 


 


 


 


 

Jediksi Läpi Pääsy testi:


 

1. Pitää osata käyttää Voimaa ja tuntea se hyvin. 3p +2p +5p


 

2. Pitää osata Käyttää valomiekkaa voiman kanssa.


 

4+4+1


 

3. Kerro Jedistä. 5+3+2


 

4. jos sith hyökkää miten taistella


 

8+2/11 Vastauksia on monia.


 

----------------------


 

25p-40p/41 jediksi ylennys


 

40p hyvillä vastauksilla jediritariksi


 

Vain Sam tekee


 


 


 


 


 

JediNeuvoston jäsenet:


 

L.Skywalker


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Testin läpäisseet:


 


 


 


 


 

Tänne saa tehdä aluksen jedimestarin luvalla mutta maksat itse telen. voit pyytää minulta telen takaisin kun haluat t:Luke


 

-----------------------


 

(Vas) x-wing, millenium falcon, a-wing,


 

-----------------------Aluksia


 

tänne!!!


 

-----------------------


 


 


 


 


 

1 Temppeli


 

2 Neuvosto


 

3 Koulutus


 

4 ALusHalli


 

5 Oleskelu Tilat


 

6 Meditointi


 

7 Luken


 

8 Vm harjoitus


 

9 (epäkunnossa)


 

10 (epäkunnossa)


 

Voit liittää oman jedi huonees tai paikkas.


 


 


 


 


 

Kirjoittanut .Woldemort niminen Jedi


 


 


 

Jedien ja erakkojen yhteiskunta


 

.Woldemort ON KOPPIS3:MOSEN TOINEN UKKO ELI KOPPIS3 OMISTAA


 


 

Liittyjät:

Vaatteet: huppari ei shortseja ei

päähinettä eikä punaista väriä.


 

Tiedot: Erakko Oppilas Hvm:Sininen


 

Arvoja:

Oppilas

Padawan

Jedi

Jedi ritari

Jedi Mestari


 


 

Magiaa controlloidaan Muinaisen kielen sanoilla.

Eli mitä enemmän osaat tuota mainittua kieltä sitä enemmän osaat magiaa, mutta muista että

magia verottaa voimiasi tässä tapauksesska M% eli magia prosentteja, tietty taika veroittaa tietyn verran prosentteja eli et voi tehdä magiaa pilvin pimein lakkaamatta muista se. Jatkuu sueraavassa.


 


 

Jos teet hankkeita mihin oma magia prosenttisi ei riitä se tuottaa pelkkää ja varmaa kuolemaa magiaa voit oppia koulutuksella magian prosentit saat itsellesi käyttöön kysymällä .Woldemortilta lupaa, ensin kun saat magia prosentit käyttöösi se on vaivaiset 20% sitä voit nostaa anomalla taa lupaa .Woldemortilta muilta et sitä voi

----------------------------------


 


 

Brisingr - Tuli 40 M%

Böetg istalri - Leveä Tuli 50 M%

Deloi Moi - Maa muutu 40 M%

Draum Kópa - unikatse 40 M%

Garjzla - Valo 20 M%

Gath un reisa du rakr - yhdisty ja nosta ilmaan sumu 60 M%

Géuloth du knífr - Tylsytä Terä 40 M%

Jierda - murtaa,särkeä,lyödä,osua 40 M%

Moi stren - kivi muutu 20 M%


 


 

Jierda Theirra Kalfis - Murra heidän pohkeensa 50 M%

Stenr Reisa - Nouse kivi 20 M%

Thyrsta - Työnnä,purista 40 M%

Thyrsta deloi - Purista maata 40

M%

Thverr Stenr un atra eka hórna - mene kiviseinän läpi ja anna

minun kuulla 50 M%

Waíse heill - Parane 60 M%


 


 

Rotujen Max Magia%

Haltia: 350M%

Kääpiö: 200 M%

Velho: 200 M%

Noita 200 M%

Lohikäärmeratsastaja 400 M%

(lohikäärme ratsastaha vain .Woldemortin luvalla)


 


 

Klaanit:

Ihmisten/magiikkojen:

Du Vrangr Gata

Kääpiöiden:

Tungvar Ingetiúm

----------------------------------

Tänne saat tehdä oman kylän kaupungin tai valtakunnan tai jonkun ja voit valita oletko kuningas ta .jne. muista ennen tekoa ilmoittaa siitä .Woldemortille

jos hyväksytään tee oma osasi.


 


 

Kun saat osuman magiasta menetät yhtä paljon Hp:eeta kuin

taika vie Magia prosentteja muista että voit iskeä myös miakalla tai aseellasi mikä lie ja sen verran vie toiselta energiaa kuin on isku taitosi.


 


 

Jos kuolet taistelussa,kamppailussa mikä lie niin silloin laitat tietoihisi (é) 0/0

Hp.

olet taas hengissä kun joku lohikäärmeratsastajista päättää parantaa sinut.


 


 

Kirjoittanut Longero niminen Jedi


 


 

vaatteet:vaaleen ruskeet

tietoihin:jedi neuvosto A:oppipoika vm:sin


 

(pääset padawaniksi kun saat mestarin)


 

mestarit:aaaaaablabla,onni11,longero


 

----------------------------------


 


 

lisää tähän nimesi jos oot liittyny

longero,aaaaaaablabla,jimik,Cain,juusto-pulla, onni11, sante...,kloonit

akiv,shangri.la,Mr.Vanukas,drek,hopea.man,hamti,o.OcinderellaO.o,ana

kin:s,masa10,General-Arnold,kisuanne,arsantarsan,pime-jedi,jaana112

aris,KidPaddle,vilsing2,=yoda92=,siniruusu...,joda180,snake9999,Meg

alionC,limasiitio,mcneitiperhone,ale

boy,joujou1995,urli1,jatra,eroz:.

----------------------------------


 


 

www.jedikeskus.tk

siellä on enemmän tietoa

toimii vaan IE:ssä.


 

Käykää aaaaaaablablan kotisivuil personal.inet.fi/koti/aleksi.vaham

aki

kirjotelkaa viekkuun


 


 


 

----------------------------------


 


 

jatkolista:tobelaattori,.anakin.

,.layla. ,-:Cartney:-,pelipoika92

piikki.kovis,höpö.8,

susukoira,jack13erna, .wickerman.

lizard2,toppari-x,jerppalGRUMBA, ,

jedi9977,kingalo,scout-92,S.M.S,Obi

-wan125,eines


 


 


 


 

----------------------------------


 


 

------------ARVOT----------------

oppipoika (vasta alkaja)

padawan (kun saat mestarin)

jedi (koulutettu)

jedi ritari (hyvä taiselija)

jedi mestari (mestari)

------------HUOM-----------------

jedi mestariksi on hyvin vaikea päästä.

päivässä pääsee korkeintaan yhden arvon paremmaksi (huom koreintaan)


 


 

-------------MESTARIT------------

longero,aaaaaaablabla,onni11,


 


 


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 

-----------OIKALLISET------------

longero,aaaaaaablabla,onni11


 


 


 

----------VAATEVAPAUS-----------

longero,aaaaaaablabla,onni11


 


 


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 

ei piste kir... aaaaaaablabla ei voi

sietää sitä


 


 


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 

sinisil pläsl saa istuu jedi mestarit

punasil pläsil saa istuu jedistä ylöspäin

keltasil padawanista ylöspäin

loput istuu armas jakkaroil


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 

kun poistuu pitää sanoa olkoon voima kanssanne

----------------------------------

korkeampi arvoisia sanotaan mestareiksi.


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 

-------------PALKKA-------------- PALKKA MAKSETAAN SUNNUNTAISIN 1 PARHAALLE!!


 

aaaaaaablabla TEKEE SUNNUNTAISIN TURNAUKSEN JONKA VOITTAJA SAA JONKUN KAMAN TURNAUS ON KELLO 20:00

----------------------------------

JOS ON VAAN YKS TYYPPI TURNAUKSES SE VOITTAA

----------------------------------


 


 

--------AUTO-KICK LISTA---------

agent-055,rikasherra,Edited,motoman123,.:Carlo.:.


 


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 

----------VALOMIEKKA------------

Oman valomiekan saa rakentaa jed

inä

kaks värisen saa rakentaa mesta

rina ja mestari aablan luval


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 

JOne vitun kalja maha


 


 

Kirjoittanut ::Goten:: niminen Jedi


 


 


 

Liittyminen

----------------------------------

Tietoihin: J.A oppilas hvm:sininen


 

Pukeudu huppariin ja istuviin housuihin.

Ruskean sävyisiin. Ei päähineitä.

----------------------------------

Vip: StellaStar


 


 


 


 

Arvot:

----------------------------------

Oppilas

Padawan

Jedi suojelija/konsulaari/vartija

Jedi ritari

Jedi mestari


 

Jos sinut kutsutaan Jedi neuvostoon, tietoihin [n]


 


 


 


 

Neuvosto

----------------------------------

Pj: MR.Rikazh

Muut jäsenet: ::Goten::

Nimitykset:

Tiedotukset:


 

----------------------------------

Klubit ovat ritareta ja vippejä varten.


 


 


 

Kirjoittanut Nolikas niminen Jedi


 


 


 

JEDIKERHO


 

----------------------------------


 

Jedikerhon idea on olla mukava juttelupaikka kaikille jedeille ja niille, jotka eivät vielä ole jedejä. Ideana ei siis ole kilpailla millään tavalla Spiran jeditemppelin kanssa. Kaikki ovat tervetulleita keskustelemaan!


 


 


 


 


 

ILMOITUKSET


 

----------------------------------


 


 


 

- 24.5 Jedikerho avattu!!!


 

Vapaa pääsy kaikille, jedeille ja muille habboilijoille. Tervetuloa juttelemaan jedeistä ja muista asioista!


 


 


 


 


 


 


 

JEDIKERHOLLE LAHJOITTANEET


 

----------------------------------


 

Jedikerho ottaa meielllään vastaan lahjoituksia jotka käytetään vain ja ainoastaan jedikerhon hyväksi! Alla on listattu kaikki jedikerholle lahjoittaneet henkilöt!


 

- Jeremya lahjoitti tapetin, erittäin suuri kiitos hänelle!


 


 

Kirjoittanut Dj.Raptor niminen Jedi


 


 


 

Jedi♣Vankila♣


 

Liittyminen:—

----------------------------------

Kerwinwhite nimel jedi templeen ja sielt laput luet!


 


 


 

----------------------------------

Oikkia ja ylkkiä vain .::raptor::.ilta tai Dj.raptorilta Tai Vipeiltä tai

Markkelilt • *****************

****************************


 


 


 

Kirjoittanut Obi-Wen niminen Jedi


 


 

lapsi jediksi liittyminen tietoihin:

J.T arvo:lapsi ase:blaster


 

pojille ja tytöille tiedoksi:ruskeet lökärit ja huppari ruskeet nahka kengät!


 


 

Tästä pääsee Jedimestari Yedan kotiin


 


 


 

(====)############

valomiekka


 


 

Kirjoittanut 333.riku.333 niminen Jedi


 


 


 

------------LIITTYMINEN----------

VAATTEET:MUSTAT LÖKÄT JA HUPPARI


 

TIEDOT:¥JEDI TEMPLE¥ ARVO:OPPILAS HVM:SIN

---------HC:T---------------------

Vaate Vapaus Tiedot samat ku

Ei HC:eel

ALT+0165=¥

HUOM! KUNHAN ET PAA MITÄÄ PUNASEKS!


 


 

»»»»»»JEDIEN LAIT»»»»»»»


 

RAUHA VOITTAA RAIVON


 

KUNNIA VOITTAA VIHAN


 

VOIMA VOITTAA PELON


 

EI OLE KUOLEMAA ON VAIN VOIMA


 


 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


 


 

--------------JEDI EI-------------

VIHAA

RAIVOA

TAPA (ELLEI OLE PAKKO)

LIITY SITHEIHIN

LAKKAA USKOMASTA VOIMAAN

OLE HEIKKO

NÄYÄ ASIATTOMALTA


 


 

LISÄÄ TULOSSA.....................


 


 


 

------------OSTOT----------------

OIKAT : Pläsän


 


 

LISÄÄ TULOSSA...............................

TÄÄ ON UUSJEDI PAIKKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MIKS MUUTEN TÄÄL OIS ERIKOIS ARVOJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 


 

-------------ARVOT---------------

1.Oppilas

2.Padawan (Kouluttaja ottaa sut)

3.Jedi (Kokenut Padawan)

4.Jedi Ritari (Kokenut Jedi)

5.Jedi Mestari (Koulutus loppuu)


 


 

HUOM! Päivässä ei voi nousta mestariksi!


 


 

---------ERIKOIS ARVOT-----------

OBI-WAN-KENOBI

LUKE-SKYWAALKER

QUI-GON-JINN

PADME AMIDALA

PRINCEIS LEA

YODA

ANAKIN SKYWALKER

CHEWBACCA

HAN SOLO

MACE WINDU

R2-D2


 


 

Kirjoittanut Juiceh niminen Jedi


 


 


 

¥¥¥¥¥LIITTYJÄT¥¥¥¥¥


 

TIEDOT:J.T® Oppilas VM:Sin


 

VAATTEET:Huppari, pitkät housut

Kengät on vapaat


 

Huom!!! Ei Punaista!!!!


 

Alt+0174 = ®


 


 


 

¥¥¥¥JEDI ARVOT¥¥¥¥¥


 

Oppilas - Opiskelu alkaa


 

Padawan - Mestari ottaa sinut


 

Jedi - Kokenut padawan


 

Jedi Ritari -Voit ottaa Padawanin


 

Jedi Mestari - Koulutus loppuu

----------------------------------


 


 

¥¥¥¥¥Jedien Lait¥¥¥¥


 

RAUHA VOITTAA RAIVON


 

KUNNIA VOITTAA VIHAN


 

VOIMA VOITTAA PELON


 

EI OLE KUOLEMAA ON VAIN VOIMA


 


 

¥¥¥¥¥JEDI EI¥¥¥¥¥


 

Vihaa-Raivoa-Tunne Himoa-Pelkää


 

Himoitse taistelua-Liity Pahaan


 

Ole Röyhkeä-Hyökkää-Sure-


 

Ole Itserakas-Valehtele

************************************************************************************


 


 


 

Kirjoittanut Apua-Merella niminen Jedi


 


 

----------Minun elämäni-----------

----------------------------------

Minut ylensi jediksi minun mestarini Zuc (Yoda)

Minun ensimmäiset sanat:

JEE MÄ OON JEDI

----------------------------------

Voimani ovat yhä kasvavat ja

sithit ovat nousussa.

----------------------------------


 


 


 

Jedi Koodi:

Ei ole tunteita; on rauha.

Ei ole tietämättömyyttä; on tieto.

Ei ole intohimoa; on tyyneys.

Ei ole kaaosta; on harmonia.

Ei ole kuolemaa; on Voima.

Jedi Koodi on perustettu Draethos Jedimestari Odan-Urrin

meditaatioiden perusteille.


 


 


 

Antiikkinen Valosapeli:

Ensimmäinen tunntettu valosapeli

Kristallivalosapeli: Tavallinen vm

Käännetty Valosapeli: Käännetty helpottamaan tyyliä Makashi.

Kaksiteräinen Valosapeli:

Pitkä, kaksiteräinen miekka.

Kaksivaiheinen Miekka: Miekan pituutta voi säätää.

Elektrumsapeli: Tavallinen mutta kultapäällysteinen.

Valonuija: 3 metrinen Valomiekka.


 


 

Lyhyt Valomiekka. Lyhyempi kuin tavallinen.

Valotikari: Erityisen pieni sapeli.

Valoruoska: Hyvin josutava valomiekka.

Miekkatyylit:

Shii-Cho - Alkeellisin

Makashi - Vm vastaan

Soresu - Energiantorjumista

Ataru - Tehokas

Djem So - Sivallusperäinen

Niman - Tasapainoisin


 


 

Vaapad - Vaarallisin

Kuvaukset tyyleille:

Shii-Cho - Päättävyys

Makashi - Tyytyvaisyys

Soresu - Vastustavuus

Ataru - Aggressiivisuus

Djem So - Pitkäjännitteisyys

Niman - Kohtuullisuus

Vaapad - Vimmaisuus


 


 

Mace Windu:

Korunnai-lajin ihminen planetealta Haruun Kal.

Hän sai purppurat teränsä

planeetalta Hurikane.

Opetti jedejä kuten: Echuu Shen-

Jon ja Depa Billaba. Kloonisodissa

toimi Dantooinen taistelun komentajana. Oli Vaapad-tyylin mestari. Harjoitteli voimia lähelle DS kuten Plo Koon. Kuoli keisarin

käsiin 19 EYT.


 


 

Yoda:

Yoda on lajista Whill ja kotiplaneettansa on Dagobah.

Hän ol Suuri Mestari Neuvostossa

Kloonisotien aikaan.

Oli myös Korkea Kenraali Kloonisodissa.

Hän kuoli 900 vuotisena vanhuuteen.

Hän oli Konsulaari ja opetti Oppilaille tyyliä Shii-Cho.


 


 

Dagobah:

Kotiplaneetta monille eläimille kuten: Bogwing, Dragonsnake,

Nudj, Sleen ja Vine Snake.

Paikka: Ulkoreuna

Sektori: Sluis-sektori

Kiinnostavia kohteita:

Yodan maja, Pimeän puolen luola,

Mount Yoda, Dragonsnake Bog,

Suuri Gnarlpuumetsä, Swamp Slug

Sighting, Poalr Bogs, Arboreal Can

yons.


 


 

Dagobah: Täällä oli myös Yodan kohtaaminen Pahan Jedin Bpfassin kanssa.

Tämä oli yksi planetta joka oli

yhdessä niistä 37 :stä sektorista jotka olivat pyyhitty Jedi Arkistoista.

Tasavalta tutki tämän planeetan

vuonna 38 EYT.


 


 

Plo Koon:

Hän on Kel Dor Mestari ja kotiplaneettansa on Dorin.

Hän oli Kenraali Starkin Hyperavaruussotien aikana.

Mestarinsa oli Wookiee Tyvokka.

Elinikäinen Neuvoston jäsen.

Korkea Kenraali Kloonisotien aikana. Kuoli Cato Neimoidialla

kun Käsky 66 käskettiin.

Hän oli Vartiomeis ja kokenut tyylissä Djem So.


 


 

Voimia:

Battlemind - Tehostaa mieltä taistelussa

Protection - Mestarin saavuttama

suojaus joka on voittamaton

Defend - Suojaa Voimahyökkäyksiltä

Energian Kerääjä -

Energia imeytyy käteen

ja käyttäjä voi ampua sen takaisin

Absorb - Käyttää vastustajan

Voimaa häntä vastaan


 


 

Inerty Remover - Poistaa vastustajan inertian

Friction Remover - Poistaa vastustajan kitkan

Electric Judgement - Hyvän Puol

en Salamointi

Morichro - Pysäyttää vastustaja

n sydämen

Ray - Jedi voi blokata tällä

energiaa tai Valomiekan

Combustion - Jedi voi räjäyttää

jonkun tällä Voimalla. EI IHMISIIN!


 


 

Bullet Shot - Ampuu käyttäjän

ilmaan suojakenttä ympärillä

200 KM/H (muotoiltava)

Flow-walking - Jedi voi leijua

Flying Fleche - Lentävä miekanisku

Hibernation Trance - Jedi voi vaipua transsiin jopa 4 päiväksi

Projection - Jedi voi tehdä

itsestään liikkumattoman kuvan

Persuasion - Mind Trickin huonomp

i versio. Suostuttelee kohteen.


 


 

Whirlwind - Pyörremyrsky

Wawe - Voima-aalto

Suppression - Tuhoaa

kaikki vastustajan käyttämät Voimat

Body - Jedi käyttää kestävyydestään osan jotta

Voimasta tulisi voimakkaampaa

Deflection - Jedi Voiman avulla

torjuu energia-ammukset

Malacia - Vastustaja pyörtyy ja

väsyy toimintakyvyttömäksi.


 


 

Breath Control - Jedi hengittää

Voiman avulla

Sight - Näkee pitkän matkan päähän

Psychometry - Pystyy jäljittämä

än objekteja ja henkilöitä

Comprehension - Jedin taito kasvaa kokoajan kun Voima käytetään

Grasp - Antaa nostaa yhden henkilön ja heittää hänet.


 


 

Valor - Valaisee käyttäjänsä

Power Blows - 25 lyöntiä 5 sekunnissa 100 KM/H

Enlightment - Speedin Vallorin ja

Auran yhdistys.

Sun Surge - Ampuu auringonvalon säteen vastustajaan.

Drill - Poraa reiän materiaaliin kuin materiaaliin.

Melting - Sulattaa minkä vain esineen.

Pyrospray -Syttynyt Napalmisade


 


 

STAR WARS OF THE BEST 4EVER!


 

¥¥¥¥¥¥Voimat¥¥¥¥¥


 


 

Battlemind-Tehostaa mieltä taistelussa.

Protection-Mestarin saavuttama

suoja.

Defend-Suojaa voima hyökkäyksiltä ja kerää energiia

käyttäjään ja käyttäjä voi ampua sen.

Absorb-Käyttää vastustajan voimia itseään vastaan.

----------------------------------


 


 


 

Voimia:

----------------------------------

Nudge - Vastustaja lentää ilmaan

ja jää sinne

Barrier - Suojaa kaikilta iskuilta

25 %

Drain Speed - Imee vastustajan nopeuden tyhjiin

Wreck - Rikkoo minkä vain tavarankäyttökelvottomaksi

Plasma Ring - Tekee plasmasta renkaan ja ampuu kohti


 


 

Voimia:

----------------------------------

Pulse Streak - Ampuu linjan pulssienergiaa

Pressure Missile - Ampuu paineohjuksen 600 KM/H

Flatten - Litistää vastustajan

Air Strike - Ilmasta lentää sinisiä

palloja plasmaa

Force Find - Löytää mitä vain

Wind Wheel - Tekee pyörretuulen


 


 


 


 


 

Kirjoittanut Jedimestari_ niminen Jedi eli minä itse.


 


 


 

Habbon Jedien aikakapseli

----------------------------------

Jos joskus joku Jedi tänne tulevaisuudessa eksyy, ja ihmettelee mikä on Habbon Jedit, niin tässä on filosofiamme kiteytettynä ja oppimme ydin. Nämä ovat monen viisaan Jedimestarin kirjoittamia ja kulkeneet jedisukupolvelta toiselle. Kokosin ne tänne 2O.7.2O19.


 

Jedimestari_


 


 

Jedikoodi (virallinen versio)

------------------------------


 

Ei ole tunnetta; on rauha


 

Ei ole tietämättömyyttä; on tieto


 

Ei ole intohimoa; on tyyneys


 

Ei ole kaaosta; on harmonia


 

Ei ole kuolemaa; on Voima


 


 


 

Jedi koodi Epävirallinen versio)

----------------------------------


 

Tee tai älä tee; ei ole yritystä


 

Ei ole pelkoa; on Voima


 

Ei ole pimeää; on valo


 

Ei ole vihollisia; on ystävyys


 

Ei ole kiintymystä; on huolenpito


 


 


 

Alternatiivinen koodi

-----------------------


 

Jedit ovat oikeuden puolustajia Galaxissa


 

Jedit käyttävän Voimiaan puolustamiseen ja suojelemiseen


 

Jedit kunnioittavat kaikkia elämänmuotoja


 


 


 

Jedit palvelevat muita Galaxin hyväksi


 

Jedit parantavat omia tietojaan ja taitojaan


 


 

Kristallikoodi

--------------


 

Kristalli on terän sydän


 

Sydän on Jedin kristalli


 

Jedi on Voiman kristalli


 

Voima on sydämen terä


 

Kaikki ovat yhteydessä toisiinsa.


 


 


 

Kristalli, terä, Jedi


 

Olet yhtä


 

(Kristallikoodi yleensä sanottiin, kun jedi oli tekemässä itselleen omaa valosapelia)


 


 


 


 

Jedilaki

--------


 

Rauha voittaa Raivon


 

Kunnia voittaa Vihan


 

Voima voittaa Pelon


 

Ei ole kuolemaa On vain Voima


 


 


 


 

Jedien tukipilarit

------------------


 

TIETO


 

VOIMA


 

ITSEKURI


 


 

Jedi Ei

----------------------------------


 

Vihaa, Raivoa, Pelkää, Valehtele,

Liity pahaan, himoitse, sure, ole röyhkeä, hyökkää, kiinny, välittää/rakastaa saa, ole itserakas, suutu, hermostu...


 

Sillä nämä ovat pimeää puolta.


 


 


 

Viisauksia

----------------------------------


 

Pelko johtaa Vihaan


 

Viha johtaa Kärsimykseen


 

Kärsimys johtaa Pahuuteen


 

Pahuutta ovat


 

Viha, Pelko, Raivo


 


 

Jedin tie

---------------------------------


 

Kärsivällisyys on Tie Soveliaisuuteen


 

Soveliaisuus, on Tie Kohteliaisuuteen


 

Kohteliaisuus, on Tie Kunnioitukseen


 

Kunnioitus, on Tie Viisauteen


 


 

Jedien Ohjenuora

----------------------------------


 

+ Omistaudu Opiskelulle


 

+ Ole Aktiivinen


 

+ Osoita Kypsyytesi


 

+ Ole Omatoiminen Opiskelussa


 


 


 


 

- Ylennyksen tivaaminen


 

- Koulutuksen tivaaminen


 

- Epäkunnioittava Käytös


 

- Muiden häiritseminen


 

- Nuoleskelu


 


 


 


 


 

Jedien Velvoitteet 5-8

----------------------------------


 

5 Ymmärrä Pimeän ja Valon

puolikkaisessa oleva


 

6 Opettele näkemään tarkasti


 

7 Avaa silmäsi sille, mikä ei ole

ilmeistä


 

8 Muista varovaisuus vähissäkin

askareissa


 


 

Jedin tärkeimmät aseet

----------------------------------


 

Viisaus Sovelijaisuus


 

Mietiskely Mielen puhtaus


 

Tyyneys Kärsivällisyys


 

Maltillisuus Tietoisuus


 

Oveluus Kunnioittavuus


 


 

&


 

Tiedon Halu


 

Jedin tärkein ase on: Maltillisuus..


 

(Ei suinkaan valomiekka tai Voima, vaikka niin luulisi. Ne ovat silti tärkeitä.)


 


 


 


 

Jedien Sekalaisia Periaatteita

---------------------------------


 

- Jedit ovat Sivilisaation Vartijoita


 

- Jedit käyttävät Voimaa tiedonhankkimiseen ja puolustautumiseen, ei koskaan aggressiivisiin tekoihin


 

- Valosapeli on Jediyhteisöön kuuluvien jäsenten Symboli


 


 

- Jedit kunnioittavat toisiaan ja muita elämänmuotoja


 

- Jedien on asetettava yhteiskunnan tarpeet Yksilöiden tarpeiden yläpuolelle


 

- Jedit eivät mene naimisiin, jotta voitaisiin välttyä kiintymykseltä sekä Voimavahvojen dynastioiden syntymiseltä. (Poikkeuksiakin on)


 


 


 

- Jedien on puolustettava heikkoja ja puolustuksettomia pahalta


 

- Jedin on aina pakko tehdä yhteistyötä muiden kanssa taisteluissa tai kriiseissä


 

- Jedillä ei pidä olla haluja Itsenäisyyden pitää näkyä


 


 


 


 

- Jediä kielletään hallitsemasta muita


 

- Jedi ei tapa aseetonta vastustajaa


 

- Jedi ei kosta kenellekkään tai millekkään.


 


 


 


 

- Jedi ei pidä kiinni menneisyydestä


 

- Jedit eivät usko panttivankien tappamiseen tai teloittamiseen


 

- Jedimestarilla ei saa olla enempää kuin yksi Padawan

[Poikkeuksia on]


 

 

Paluu