Kirjoittanut timmioakmen niminen Jedi


 


 


 

Tervetuloa Jediritari timmioakmenin areenakokonaisuuteen.


 

Pienempi areena on ns. "vesiareena", jossa keskelle tippuminen tarkoittaa hukkumista ja pistettä vastustajalle. Isompi areena on normaalia taistelua varten, mutta siinäkin on tuo vesieste.


 


 

Valosapelitaistelu on eräs kamppailun muoto galaksissa, josta tunnetaan parhaiten jedit ja sithit. Siinä kaksi henkilöä taistelee valosapelein, yleensä kuolemaan saakka, vaikka se ei ole aina tarpeen. Jedi pyrkii aina välttämään taistelua ja taistelun aikana diplomatiaan, sekä lopettamaan sen. Taisteluun kuuluu paljon muutakin kuin pelkkä "keppien kolina", esimerkiksi puhe on tärkeää.


 

Habbossa valosapelein taistelu tapahtuu seuraavanlaisesti:


 

Tarkoituksena on iskeä vastustajaa kaksi kertaa putkeen iskukomennoin, esim. *iskee*, *lyö*. Mikäli vastustaja torjuu iskun torjumisiskulla esim. *esto* *väistö* tai väistää ruudun päähän, alkaa laskenta alusta.


 

Se kumpi saa ensimmäisenä kolme erävoittoa, voittaa taistelun.


 


 

Komennon on oltava kahden *-merkin välissä. Kirjoitusvirhe hylkää komennon.


 

Komennoksi käy lähes mikä vaan asian ilmaiseva sana, kuten "isku", "pisto", "hyppy", "väistö". Komento ei saa olla käskevä "iske, väistä".


 

Erän alussa kumarretaan kunnioituksesta ja matsin lopussa kätelllään.


 


 

Osumaksi lasketaan jokainen vastustajan vieressä (pysty,vaaka,vino) annettu hyökkäävä komento, joka on kahden *-merkin välissä ilman kirjoitusvirhettä.


 

Pisteeksi ja erävoitoksi lasketaan kaksi peräkkäistä osumaa, ilman vastustajan estoja tai väistöjä.


 


 


 


 

Tässä arkistossa löytyy historiaa valosapeleista ja opit sen kehityskulust. Samalla tietoa kristalleista yms. Myös valosapelikamppailun kehityksestä tietoa


 

Vaatekaappitele vie oppimaan lisää itse taistelusta, tekniikoista, tyyleistä, varianteista ja yksityiskohdista.


 

Olkoon Voima kanssasi


 


 

Valomiekkailun määritelmä täyttyy, kun vähintään kaksi ottaa toisistaan mittaa valomiekoin varustettuna.


 

Valomiekkakamppailut käytiin lähes aina Jedisäädyn edustajien, sekä Sithien tai muiden Voiman pimeää puolta seuraavien välillä. Myös mm. Jensaarai- ja Je'daii-säädyt käyttivät valosapeleita.

------->


 


 

Valomiekalla kamppaileminen onnistu lähesi ainoastaan voimaherkältä olennolta, johtuen valosapelin käsittelijälltä vaadittavien ominaisuuksien vuoksi, mm. refleksien piti olla kunnossa.


 

Valosapelikamppailun, kuten koko valosapelin, historia pohjautuu tavalliseen miekkataisteluun, josta lähes kaikki valosapelityylit ovat kopioitu. --->


 


 

Aikojen saatossa valosapelikamppailuun kehittyi seitsemmän perinteistä tyyliä ja näiden lisäksi useampia pienempiä tekniikoita.

Usein valosapelikamppailija omasi yhden tyylin muita paremmin, vaikkakin kaikkista taitavimmat olivat mestaroineet useampia. On liki mahdotonta osata edes yhtä tyyliä täydellisesti ilman voimaherkkyttä, vaikka yksittäisiä poikkeuksia on esim. Pre Vizsla ->


 


 

Kaikki seitsemän tyyliä pohjautuivat olivat kehittyneet muinaisista miekkatyyleistä ja ne omaavat paljon yhtäläisyyksiä.


 


 


 

><

Seuraavaksi valosapelikamppailun historiaa syvällisemmin

><


 


 

Vuoden 7700BBY tienoilla valosapeleista tuli jedisäädyn yleisiä aseita ja niille alettiin kehittää erityistä taistelutyyliä, joka ottaisi huomioon aseen heikkoudet ja vahvuudet. Syntyi ensimmäinen perinteisistä tyyleistä, Shii-Cho pohjautuen yksinkertaisiin miekkaliikkeisiin. Kuitenkin tyyli havaittiin erittäin kömpelöksi toista valosapelia vastaan pimeän puolen kannattajien lisätessä rivejään ->


 


 

ja valomiekkakamppailujen yleistyessä. Niin syntyikin pian Tyyli II eli Makahsi, joka pohjautui tarkkaavaisuuteen ja oli erittäin kätevä toista valomiekkaa vastaan. Makashin edut jäivät kuitenkin taakse, kun erilaiset ampuma-aseet alkoivat taisteluissa yleistyä. Se johti kolmannen tyylin eli Soresun syntyyn, jossa korostui vahva puolustus ja nopea liikehdintä. Kuitenkin Soresua ---->


 


 

vastustettiin ja kritisoitiin, kun nähtiin Tyylin puolustuskeskeisyyden olevan haitaksi hyökkäävydelle ja näin kehiteltiin neljäs tyyli eli Ataru, sekä viides tyyli eli Shien. Molemmat olivat erittäin agresiivisia ja hyökkääviä tyylejä. Tyyli V tunnetaan myös Shienin lisäksi Djem Suna, jossa korostuu laserammusten takaisinohjaus. Atarun ja Djem Su/Shienin agresiivisuus -->


 


 

ei kelvannut konservatiivisille jedeille, jotka näkivät sen vievän taistelijan pimeälle puolelle. He alkoivat kehitellä tyyliä, joka hyödyntäisi Tyylien IV ja V ominaisuuksia, mutta noudattaisi paremmin jedien filosofiaa. Tyyli VI eli Niman syntyi Jar'Kai-tyylin pohjalta. Se oli tyyli, joka avasi todella tien täydelliseen valosapelitaituruuteen unohtaen raa'an voiman ja agression. Se on kaikkein "diplomaattisin" tyyli ->


 

Ensimmäisen jedipuhdistuksen aikana kehittyi seitsemäs seitsemästä perinteistä valomiekkakamppailutyyleistä, Juyo. Se oli erittäin edistystynyt ja agressiivinen tyyli ja sen masterointi vaati monen muun tyylin osaamista myös. Juyo käytti Makashin jalkatyötä, Shienin agressiivisuutta ja Nimanin sujuvuutta. Juyo pysyi vain harvan taidoissa, sillä jedit olivat vastahakoisia oppimaan sitä.


 

Suuren Galaktisen Sodan ja Sith Imperiumin elpymisen jälkeen jedit joutuivat taas kohtaamaan taisteluissa vanhat vihollisensa Sithit, joista jo oltiin toistaiseksi päästy eroon. Kuitenkin muutamat säilyneet sith lordivat olivat haalineet käsiinsä opit kaikkiin perinteisiin taistelutyyleihin. On myös epäilty sithien kehittäneen hiljaiselonsa aikana omia tyylejään, vaikka näyttöä tästä on vähän. -->


 

Samaan aikaan Jeditkin olivat kehittäneet ja vahvistaneet tyylejä, esimerkiksi Juyo-Kos -yhdistelmä jossa yhdistyi perinteinen Juyo, mutta siinä otettiin paremmin huomioon sithien voimakkuus ja vaarallisuus.


 

Ruusanin viimeisen taistelun yhteydessä lähes kaikki Sithit ja pimeän puolen organisaatiot tuhottiin tai hävitettiin näkyviltä, jonka seurauksena jedien


 


 

valosapelikamppailu koki radikaaleja muutoksia. Esimerkiksi Makashi-tyyli käytännössä hävisi käytöstä sen tehottomuudesta tuliasein varustautuneita vihollisia vastaan. Myös erikoisemmat valosapelivariantit hävisivät lähes kokonaan. Aikakausi sisälsi kuitenkin eräitä aikojen parhaita valosapelitaistelijoita ja esimerkiksi jedimestari Mace Windu kehitteli Juyoon lisäyksenä Vapaad-tyylin, josta johtuen


 

Kloonisodat toivat valosapelitaisteluun jälleen isoja muutoksia. Maltillisemmat tyylit eivät enää olletkaan yhtä hyviä. Esimerkiksi kaikki Nimanin käyttäjät menehtyivät Geonosiksen taistelun aikana.


 

Suuren jedipuhdistuksen aikana pääasiallisiksi valosapelien käyttäjiksi jäi Sithit. Kehitys hidastui Sithien pyrkimyksistä huolimatta. Ainoana isompana


 


 

harppauksena voisi sanoa Darth Vaderin suurta voimaa vaatineen eri tyylien yhdistelyn, johon hän joutui turvautumaan raskaan asunsa vuoksi.


 

Luke Skywalkerin uuden Jediritarisäädyn aikana melkein kaikki vanha jeditieto, perinteisiä tyylejä myöten, oli hävitetty. Hän joutui kehittämään esimerkiksi tyylejä alusta ja syntyikin kolme erilaista opetattavaa tyyliä.


 


 

"Vahva tyyl"i, joka keskittyi raakaan voimaan ja hyökkäävyteen puolustuksen kustannuksella.

Ammusten torjumiseen oli nopea ja tarkka "nopea tyyli" ja näiden lisäksi oli "Keskityyli", joka otti oppia molemmista ja sitä verrataankin vanhaan Tyyli I ensimmäisenä ja helpoimpana tyylinä oppia.


 

Valosapeli (tai valomiekka) on ase ja työkalu. Sen tunnetuimpia käyttäjiä olivat jedit ja sithit, mutta niit käyttivät myös muut tahot. Valosapelit muodostuvat yhdestä tai useammasta terästä jolle voiman antaa voimakristalli, usein metallisesta kahvasta ja painonapista, jolla terän saa avattua ja suljettua.


 

Valosapeleita käytettiin sekä hyökkäykseen, että -->


 


 

puolustukseen ja toisinaan myös työkaluna. Valosapelin terä leikkaa melkein mitä tahansa. Lähes ainoa tapa suojautua valosapelilta oli torjua sen terä energia-aseella, kuten sähkösauvalla tai Z6 joukkojenhallintasauvalla. Myös toisella valosapelilla pystyi suojautumaan sapelin terältä.


 

Voimaherkkä henkilö kykeni torjumaan myös laseraseen ammuksia sapelin terällä ja -->


 


 

kaikkein etevimmät miekkataistelijat kykenivät torjumaan jopa voimasalamoita sapelillaan.

-----------

Valosapeleita edelsi Rakata nimisen humanoidirodun kehittelemä Voimasapeli. Voimasapelin käyttäjät kanavoimat Voiman pimeää puolta mustaan laboratorio-kristalliin, joka muodosti hehkuvan energiaterän. ------->


 


 

Ensimmäiset nykyisenmalliset valosapelit kehitti Je'Daii-sääty, kun he oppivat "jäädyttämään" voimasäteitä. Vanhin toimiva valosapeli oli nimeltään "Ensiterä", jonka rakensi Je'daii-mestari, joka tunnettiin nimellä "asemestari". Voimasotien jälkeen valosapelista oli jo tullut uuden Jedisäädyn rituaaliase ja olennainen osa säätyä. Kuitenkin tuhansien vuosien ajan jedit käyttivät normaaleja miekkoja taisteluissa->


 

Noin vuoden 15,500BBY tienoilla onnistuttiin kehittämään tekniikka, jossa hallittu säde palaa takaisin lähtöpisteeseen hallitussa kaaressa. Tämä johti ensimmäisten huippuenergisten terien kehittämiseen. Kuitenkin tämän tyyppiset sauvat olivat erittäin epävakaita ja olivat kunnon energiasyöppöjä, jonka johdosta ne ylikuumenivat lyhyen käytön jälkeen. Näiden puutteiden takia ensimmäiset valosapelit -->


 


 

olivatkin enemmän paraativarusteita kuin aseita.


 

Ensimmäisten valosapelien epävakautta onnistuttiin korjaamaan aikojen saatossa ja ajan myötä Voimasapelit väistyivätkin uuden, elegantimman protosapelin tieltä. Protosapelitkin kuitenkin kärsivät energian ylimalkaisesta kulumisesta ja ne vaativat useamman generaattorin -->


 


 


 

vyölle tulevaan energialähteeseen. Myös voimakaapeli usein hankaloitti käyttäjänsä liikkuvuutta ja rajoittivat mm. telekineesin käyttöä taistelussa. Kuitenkin protosapelit antoivat käyttäjälleen ison edun vahvasti armoroituja vastustajia vastaan.

----------------------------------

Nykymallisten valosapelien kehityksesssä olivat Sith-lordit isossa roolissa. Sith-tekniikan -->


 


 

avulla onnistuttiin korvaamaan vyölle tuleva energianlähde sapelin kahvaan upotettavalla energianlähteellä. Niissä oli sisällä superjohdin, joka palautti terässä kiertävän energian takaisin valosapelissa sijaitsevaan sulakkeeseen. Sithit myös kehittelivät ensimmäiset kaksiteräiset valosapelit. Ensimmäisiä nykymallisten valosapelien käyttäjiä oli mm. Dark Jedi Karness Muur, joka vaihtoi ->


 


 

protosapelinsa tälläiseen moderniin malliin. Sith-alus Omenin miehistö myös käytti tälläisiä sapeleita. Vaikka Sithit kehittivät valosapelia pitkälle, useat Dark Jedit jotka kääntyivät sithien puolelle torjuivat ajatuksen valosapelista ja käyttivät mielummin Sith-miekkoja, tavallisia miekkoja jotka saivat kuitenkin energiaa Voiman pimeästä puolesta.

----------------------------------


 


 

Suuren hyperavaruussodan aikoihin 5000BBY SIth-teknologia tuli tutuksi myös jedien keskuudessa. Sithien tuhoutumisen jälkeen valosapelitkin saavuttivat jedit ja vuoden 4800BBY tienoilla ne olivat jo lähes kaikkialla galaksissa tuttu tuote.

----------------------------------

Exar Kun, pimeälle puolelle eksynyt jediritari onnistui muuntamaan sapelinsa --->


 


 

kaksiteräiseksi, jonka jedit adoptoivat Suuren Sith-sodan aikoihin. Sen käyttö laajeni varsinkin Jedien sisällissotaan mennessä.


 

Jedien sisällissota oli kahden Sith-lordin ja entisen Jedin Revanin ja Malakin käynnistämä sota. Moni Revanin seuraaja alkoi käyttämään punaista valosapelia tämän sodan aikana ja siitä muotoutuikin pimeän puolen -->


 


 


 

tavaramerkki juuri niihin aikoihin. Sisällissodan aikoihin myös kaksiteräiset miekat lisääntyivät Sithien ja Dark Jedien joukossa.

----------------------------------

TÄHÄN LOPPUU EU JA ALKAA DISNEYN CANON

----------------------------------

Valosapelien käyttö galaksissa kiihtyi aina Kloonisotiin asti, joissa jediritareista tuli Tasavallan armeijan kenraaleja ja valosapelimiekkailu oli yleistä -->


 


 

Kloonisotien päätyttyä ja suuren Jedipuhdistuksen jälkeen valosapeleista tuli Galaksissa harvinaisuus. Harvat säilyneet jedit pitivät valosapeleitaan piilossa ja välttivät niiden käyttöä aseena peläten paljastumista Imperiumin alla. Koko Imperiumin ainoa tunnettu valosapeli oli Darth Vaderin käytössä ja sen loppuaikoina myös Jedi nimeltä Luke Skywalker käytti valosapelia.

------>


 


 

Kun Imperiumi oli tuhottu, aloitti Luke Skywalker uuden jedisukupolven kouluttamisen ja valosapeleista tuli jälleen valoisan puolen avoin tuote. Kuitenkin yksi SKywalkerin kääntyneistä oppilaista, Kylo Renn tuhosi kaikki jedit ja Luke vetäytyi piileskelemään, jolloin ainoa valosapelin käyttäjä oli jälleen pimeän puolen käyttäjä.


 

----------------------------------


 


 


 

Kuvassa jedimestari Tuomas12


 


 

Valosapelivariantteja (EU+Disney)

----------------------------------

PROTOSAPELIT olivat ensimmäisiä nykyisen mallisia valosapeleita. Kuten tätä seuranneissa sapeleissa, sijaitsi voimakristalli kahvan sisällä antaen voimaa energiaterälle. Suurin ero tavallisiin sapeleihin on kaapelin päässä oleva energialähde, joka sijoitettiin vyötärölle. Protosapeleilla oli rajoitettu toiminta-aika ja sen jouhevuus ->


 


 

riippui täysin kaapelista ja virtalähteestä. Suurimpia heikkouksia tavalliseen valosapeliin verrattuna olivat mm. sapelin heitto, jonka kaapeli esti.


 

Aikojen saatossa protosapelit kuitenkin kehittyivät, kun teknologia antoi myöden esimerkiksi vaihtaa isot ja raskaat virtapankit pienempiin, kahvan sisälle mahtuviin malleihin. Tekniikan kehittyessä vielä --->


 


 


 

pidemälle kyettiin luomaan nykymalliset valosapelit, jossa energia kiertää terän päästä takaisin kahvaan.


 

RETROSAPELI oli valosapeli, joka yhdisti tavallisen valosapelin ja protosapelin tekniikan. Sen merkittävä hyöty oli erillisen virtapankin tuoma hetkellinen lisäteho sapelin terään, mutta kaapelilla varustettu sapeli koettiin silti kokonaisuudessa -->


 


 


 

tavallista valosapelia huonommaksi vaihtoehdoksi eivätkä ne saaneet suosiota.


 

KAKSITERÄINEN VALOSAPELI tunnettiin myös monella muulla nimellä, kuten Valotikku, Tuplasapeli ja Sapelitikku. Se oli valosapeli, jonka yhden kahvan molemmissa päissä oli kristallit ja aukko josta nousi valosapelin terä. Ensimmäiset tuplasapelit kehittivät muinaiset Sith Lordit ->


 


 


 

Vanhassa Sith Imperiumissa. Kuitenkin monen muun sen ajan Sith keksinnön tapaan, tuplasapeli päätyi myös Jedien käyttöön.

Aikojen saatossa tuplasapelien muotoilu ja tekniikka kävi yksinkertaisemmaksi ja yksinkertaisemmaksi ja olikin tavallista vain yhdistää kaksi valosapelia toisiinsa, eikä luoda kokonaan uutta. Suurin hyöty tuplasapeleissa oli sen kyky nopeaan hyökkäämiseen -->


 


 

ilman, että sen omistajan tarvitsi liikkua hirveästi. Ne olivat myös loistavia puolustukseen laajan pinta-alansa takia. Näiden lisäksi se myös sai aikaan suuren psykologisen vaikutuksen vastustajaan, kun huomio kiinnittyy molempien terien seuraamiseen. Kahden terän ansiosta niillä kykeni myös hyökkäämään kahden vastustajan kimppuun (kts. Darth Maul vs Qui-Qon Jinn & Obi-Wan Kenobi) ----->


 


 

Kaksiteräisen sapelin heikkoudet olivat yhtä suuret kuin sen hyödyt. Sen käyttö vaati erityistä harjoittelua ja kokematon käyttäjä saattoi sohaista sillä itseään taistelutilanteessa. Sen käyttäjän tuli myös pitää sapeliaan suoraan kohti- tai vaakasuoraan. Sillä ei myöskään päässyt kaikkiin taisteluasentoihin ja niiden yrittäminen jätti käyttäjän kehon vapaaksi höpö Kaksiteräisen -->


 


 

sapelin kahva oli myös oiva kohta iskeä.


 


 

SUOJASHOTO oli lyhyen valosapelin eli Shoton(kts. pinkit laput) variaato, jossa kahvassa oli 90 asteessa oleva lisäkahva, josta pidettiin kiinni. Tällä variaatolla usein torjuttiin valosapelin iskuja jättäen käden paremmin suojaan. Kuitenkin se oli osaamattoman käsissä käytäjälleen vaarallinen ja huono vaihtoehto. Suojashoton ->


 

kahva saatettiin teettää Phrik-nimisestä valosapelin kestävästä metallista, joskin se oli erittäin kallista. Suojashoto kuitenkin toi käyttäjälleen suuria ongelmia sen kanssa hyökkäämiseen, jonka takia se oli paljon tavallista Shotoa harvinaisempi malli.

CROSSGUARDSAPELI tai Kolmiteräinen valosapeli oli antiikkinen valosapelivariaato, joka näki uuden tulemisen Malachorin Suuren Vitsauksen aikaan. ---->


 


 

Siinä oli yksi isompi pääterä ja kaksi pienempää ja voimakkaampaa terää eli quillonia. Quillonien tehtävä oli suojella käyttäjänsä kättä. Tämä onnistui jakamalla kristallin energian kristalliaktivaattoreihin. Tunnettuja käyttäjiä olivat Sithit Darth Atrius ja Kylo Renn.


 

KURVIKAS VALOSAPELIN KAHVA oli suuressa suosiossa Jedeillä ja Sitheillä Kloonisotien aikaan.


 


 


 

Sen muoto helpotti huomattavasti käyttäjänsä sivalluksia ja pistoja.

Sithoppilas Asajj Ventress käytti kahta kurvikasta valosapelikahvaa taistellessaan. Toinen tunnettu käyttäjä oli Sith Darth Tyrannus.


 

Jedien puolelta tämän tyyppistä kahvaa käyttivät mm. Anakin Skywalker.


 

Yleensä tätä käytti Makashilla taistelevat, mutta poikkeuksia oli.


 


 


 

PITKÄKAHVAINEN VALOSAPELI oli valosapeli, jonk kahva oli lukuisia kertoja tavallista suurempi. Sen tunnettuja käyttäjiä olivat mm. Darth Chratis Kylmän sodan aikoihin, Dark Jedi Warb Null sekä Jedimestarit Zao ja Kyle Katarn.


 

VALOKEIHÄS oli keihäsmäinen valosapeli, jota käyttivät varsinkin Temppelivartijat Kloonisodissa. Valokeihään kaga valmistettiin Phrik-metallista


 


 


 

Sen terät olivat lyhyemmät ja kapeammat kuin tavallisen sapelin. Yleensä aktivoituna valokeihäs oli käyttäjänsä mittainen ja hyvä puolustuskukseen. Sillä kamppailu muistutti erittäin paljon tuplasapelilla kamppailua. Ensimmäiset valokeihäät tulivat kuvioihin Vanhan Tasavallan aikoihin Zakuuli Ritareille. Myös Darth Sidiouksen Imperiumin Varjovartijat käyttivät näitä Jedien Temppelivahtien kanssa.


 


 

Sapelikeppi oli tavallinen valosapeli, jonka kahva oli muotoiltu kepin muotoiseksi piilottamaan sen oikea tarkoitus. Tätä ei kovinkaan moni käyttänyt, mutta esimerkiksi Sith Akolyytti Haazen teki tälläisen sapelin harjoitellakseen ja piiloittaakseen luvattoman sapelin Jeditemppelissä.


 


 


 


 


 

HARJOITUSSAPELI oli valosapeli, jonka tehokkuutta oli rahoitettu minimoimaan vahingot. Sen terän isku tuotti lähinnä mustelmia ja pieniä palovammoja. Tämän kaltaisia sapeleita käytettiin esimerkiksi Jedisäädyssä erittäin nuorten Jedien joukossa oppimaan valosapelilla taistelua.


 

KAKSIVAIHEINEN VALOSAPELI oli valosapeli, jossa käytettiin kahta valosapelikristallia yhden sijaan ->


 


 


 

joka tuplasi valosapelin terän pituuden.


 

VALOTIKARI tai SHOTO oli lyhyt valosapeli. Se oli käytännössä vain valosapeli, jonka terä ja kahva oli puolikkaan sapelin kokoisia. Sen kahva saattoi myös olla virtaviivaisempi lisäämään sapelin käytettävyyttä. Shotoa käytettiin usein Jar'Kaissa taikka heidän keskuudessa joille normisapeli oli liian suuri.


 


 


 

SUURI VALOSAPELI tai VALONUIJA oli suurikokoinen valosapeli, joka oli tarkoitettu isokokoisille henkiöille. Sen terä saattoi olla jopa kolme metriä pitkä ja ne painoivat keskimäärin jopa viisi kilogrammaa.


 

DARKSABER oli antiikkinen, mustateräinen valosapeli. Sen terä oli uniikki, lyhyempi kuin tavallinen sapeli ja muotoilu muistutti enemmän perinteistä ->


 


 


 

miekkaa kuin tavallista valosapelia. Sen kahva oli muotoilultaan kulmikas ja siinä oli käsisuojus. Terän ääni oli myös tavallista valosapelia korkeampi. Darksaberin terän voima vaihteli sen käyttäjän tunnetilojen mukaan.


 


 


 


 


 

Sinisissä lapuissa kahvavariantteja ja liloissa terävariantteja.


 


 

Kehon iskualueet

----------------------------------

Valosapelitaistelussa iskut ja väistöt pohjautuvat kehon eri iskualueisiin. Ihannetilanteessa jokainen iskusi on vaakasuora ja taas päinvastoin torjuntasi on pystysuora. Muutenkin on hyvä tiedostaa, että kun iskualueella hyökkäys on vaakasuora, on sen ideaali puolustus päinvastainen, eli sapelin työntäminen pois pystysuunnassa. -->


 


 

Kehon iskualueet - Alue 1 (Pää)

----------------------------------

Iskeminen 1. Iskualueeseen ihannetilanteessa on pystysuora isku päästä alaspäin jakaen vastustajansa kahteen osaan. Taas vastaava torjunta oli vaakasuora esto. Tyypillisesti isku alueelle 1 tapahtui ottamalla voimaa iskuun niskan takaa ja lyömällä siitä suoraan alaspäin.


 


 

Kehon iskualueet - Alue 2 ja 3 ----------------------------------

Kakkosalueen iskut olivat vaakasuuntaisia sivalluksia kehon oikealle puolelle. Kakkosalueen torjunta taas oli sapelin pystysuuntainen torjuminen. Kolmosalueen iskut ja torjunnat olivat samanlaisia kakkosalueen kanssa, mutta Alue 3 käsittää kehon vasemman puoliskon siinä missä Alue 2 oikean.


 


 


 


 


 

Löydät tiesi vanhaan, pysähtyneeseen metsään. Täällä jedit ovat tuhansien vuosien ajan meditoineet valosapelinsa kanssa ja harjoitelleet tekniikoita kuntoon.


 


 

Jos saat nopasta luvun 1-3, tulee sinun heittää torjuva termi, 4-6 kanssa taas hyökkäävä. Tarkoitus on reagoida mahdollisimman nopeasti ja kehittää reaktioitasi.


 


 


 


 

Kirjoittanut pettersson11 niminen Jedi


 


 


 

moi


 

Will030 lopetti häntä kukaan tuskinkaipaa/muistaa...mutta tässä lapussa kumminkin haluan kertoa että elämä on...Mua ette ees muista mutta toivon että pieni osa elämääni vaikuttaa koko jedi galaksiin... |:llä Will030


 


 

lllololo

Will on paras oli surllista un hän lopetti!! T: tsompi ja Sithit ja jedit!


 


 

Kirjoittanut Jedi.Academy niminen Jedi


 


 


 

Liittyjät

Tietoihin:„JeTe„ Oppilas HVM:(vapaa)

Vaatteet: Huppari,pitkät housut ja jalkaan nahkakengät väri vapaa,

Pää vapaa

HVM ja VM Värit:

Sininen, Valkoinen, Vihreä, Purppura,Oranssi,Pinkki, Keltainen, Violetti,Harmaa

VÄREISSÄ EI PUNAISTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

( „ = alt + 0165 )


 


 

Arvot:

Oppilas

Kokelas

Padawan

Jedipadawan

Jedi

Jedikokelas

Jediritari

Jedimestari


 

------Katso Alempi Lappu---------


 


 

„„„„„SÄÄNNÖT„„„„„

1. Tottele Habon sääntöjä.

2. Odota kärsivällisesti ylennystä.

3. Muista Voima.

4. Kunnioita mestareita.

5. Liittyessäsi lue kaikki laput ja pyydä Jedi.Academy kaveriksi!

„„„„„„„„„„„„„„

Mestari päättää kun tulet Jediksi, oletko: Jedi Suojelija vai Jedi Vartija vai Jedi. Infoa liilasta lapusta. F . B . I Recons aula


 


 

Ylennykset tapahtuvat näin:

Oppilaasta Kokelaaksi, kun Jedi.Academy antaa sinulle Kokelaan arvon ollessasi valmis

Kokelaasta Padawaniksi, kun joku jedimestari löytää sinut ja ottaa padawanikseen

Padawanista Jedipadawaniksi,

kun mestarisi päättää että olet jo hyvä päästäksesi Jedipadawaniksi

Siitä ylös päin joko mestarisi päättää tai Jedi.Academy


 


 

Taistelet käyttäen erilaisia taistelutermejä. Taistelutermejä ovat mm. *pistää**sivaltaa*

*iskee**hyppää voltin*...

Voit keksiä taistelutermejä lisääkin. Taistelussa ei saa kirjoittaa kahta samaa termiä peräkkäin.

Sitheillä on joitakin taistelutermejä joita jedi eivät saa käyttää.

Taistelutermissä voi myös käyttää Voimaa eri tavalla.


 


 

Jedi ei koskaan tapa, vaan hän puolustaa itseään. Jedi saa tappaa vain sithejä ja muitakin eläviä olentoja, jos on pakko. Jedi ei saa kuitenkaan tappaa aseetonta olentoa. Tämä ei poikkea edes sithien osalta.

Jedi ei tunne raivoa. Jedi saa rakastaa ja välittää, mutta naimisiin meno johtaa erottamiseen. Jedin suuruus merkitsee tämän Voiman käyttöä.


 


 

Jos haluat lisää tietoa jedeistä, liikuskele toisissa Jedi Temppeleissä. Sieltä saat lisää tietoa. Mutta jos et pääse sisään, poistu paikalta ja unohda se temppeli. Jedi ei saa liittyä toiseen klubiin tai kerhoon, mutta jos jokin kiinnostaa, liity sinne toisella hahmolla. Älä mene koskaan sithien temppeleihin, koska voit kuolla siellä.Ole aina tyyni, niin pääset Voimaan aina.


 


 

Liittolaiset:

Kaikki jedit

LeWeb


 


 

Taistelu esimerkki:

1.*kumartaa*

2.*kumartaa*

1.*vm on*

2.*vm päällä*

1.*pistää*

2.*torjuu*

1.*sivaltaa*

1.*iskee*

Pelaaja 1 voitti koska hän sanoi kaksi taistelutermiä peräkkäin.

...............Katso alempi lappu...........


 


 

Porttikiellot:

Kaikki sithit

piruveiko00


 


 


 


 


 


 


 


 

VARO SITHEJÄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 


 

Taistelet siis käyttämällä taistelutermejä. Jokaisessa taistelussa isketään olemmalla vastustajan vieressä. Jokainen hyökkäys torjutaan sanomalla

*torjuu**väistää**puolustaa*

Voima iskuihin käytetään yleensä *väistää*termiä. Voima iskut kirjoitetaan yleensä englanniksi, mutta suomeksikin voi kirjoittaa jos on muuten hankalaa.


 


 

**********Viisauksia***********

Rauha voittaa Raivon

Kunnia voittaa Vihan

Voima voittaa Pelon


 

Ei ole Kuolemaa, on Voima


 

Voima lähtee Tyyneydestä.


 


 


 

Jedimestari kouluttaa padawania hyväksi valomiekan käyttäjäksi ja Voiman käyttäjäksi. Padawan nousee korkeammalle, kunnes hänen mestarinsa uskoo tämän olevan valmis. Mitä ylemmällä on, sitä hankalampaa koulutus on. Koulutusta ei tule hätiköidä. Sitä ei saateta päätökseen viikossa tai edes muutamassa. Jedi on kärsivällinen.


 


 

Vartija keskittyy VM:n käyttöön enemmän kuin Voimaan.


 

Suojelija keskittyy Voimaan VM:ä enemmän.


 

Jedi keskittyy VM:n ja Voimaan tasavertaisesti.


 


 

Academy.

I Am Here Again. Ŗ: Sharpen


 


 

VM kuvaa puolustautumista.

Jedin suuruus tulee tämän

Voiman käytöstä, ei

taistelutaidosta.


 


 


 


 

vatun homa Recons Recons F . B . I Recons aula


 


 

Tulkaa F . B . I Recons Aulaan omistaja on : Leevi.007man Kirjoitettu: höpö


 


 

Kirjoittanut Aivohalvaus niminen Jedi.


 

Aivon/empire665:n historia


 

OSA I


 


 


 

Empire665 hahmollani aloitin jedeilyn vuonna 05 Jedi Unionissa joka toimi -Scap- mestarin nimellä. Pienen ajan päästä toiminta siellä loppui ja siirryin Agent-055 Jedi* Temppeliin. Mestari Agent valitsi minut hänen viimeisekseen oppilakseen ja olin siellä sitten viimeinen koulutettu mestari.


 


 

OSA II


 


 


 

Jedi* Temppelin loputtua. Kiinnostukseni syksyllä 06 oli tehdä J£di Enclave ja se toteutui.


 

Ghui5 apu oli myös Enclavelle auttavaa. Pienten jäsenmäärien takia Enclave kesti vain alle vuoden, mutta tilat ovat vielä pystyssä ja ne löytää Empire665 nimellä. Jätin hetkeksi Empiren ja aloitin hahmolla Aivohalvaus . Sillä aloitin Chickhen:nin temppelissä ja


 

Kirjoittanut R.Somerjoki niminen Jedi


 


 

Arkisto sisältää:


 

Vasemmalta: Oikealta:

Voima Valosapeli

Midi-Chlorianit Kristallit

Voimahaava Jedi

Voimahaamu Sith

Elävä Voima

Yhdistävä Voima


 


 

Voima

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voima oli metafyysinen, yhdistävä ja kaikkialla läsnä oleva energiakenttä, jolla oli valtava merkitys sekä jedi- että sithritarikunnille. Voimaa katsasteltiin monista näkökulmista, mukaan lukien - vaikkei rajoittuen vain siihen - Voiman valoisa puoli, Voiman pimeä puoli, Yhdistävä Voima ja Elävä Voima.


 


 

Voima - Valoisa puoli

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Valoisa puoli Voimasta huolehti hyvyyden, hyvänsuopaisuuden (hyväntahtoisuuden) ja parantamisen ideaaleista, nämä olivat siis valoisalle puolelle tyypillisiä piirteitä. Valoisan puolen seuraajat, suurimpana yhteisönä mainittakoon jedit, pyrkivät elämään harmoniassa ympäröivän maailman kanssa, toimien -->


 


 

viisaudella, loogisuudella tekemättä äkkipikaisia, vihaisia harkintoja kuten esimerkiksi sithit. Saavuttaakseen sisäisen rauhan, valoisan puolen käyttäjät usein meditoivat, puhdistaen itsensä varsinkin negatiivisista tunteista. Näistä negatiivisista tunteista tuli puhdistua, joita ovat mm. aggressio, viha ja vihamielisyys; nämä olivat tyypillisiä pimeälle puolelle. -->


 


 

Valoisaa puolta voidaankin sanoa pimeän puolen vastakohdaksi. Jedien luottamus, kunnioitus, kyky tehdä liittoja ja sisäinen rauha antoivat jedille ilmeisen edun sithien yli; joiden ajatukset olivat vain itsekkäitä. Tällä tavalla valoisa puoli oli ideaali maailmankaikkeudelle ja palveli sitä oikein ja paremmin kuin pimeä puoli. Valoisan puolen, oikean näkökannan mukaisesti Voima oli tasapainossa, kun sithejä -->


 


 

pimeän puolen käyttäjiä ei ollut. Näin jedit ikään kuin kielsivät ”näkyvän tasapainon” korvaten sen rauhalla. Valoisan puolen vaaliessa rauhaa, kun sithejä ei ollut – tasapainon vaaka oli vaakatasossa, suorassa. Tällöin vallitsi tasapaino Voimassa. Sithien, pimeän puolen ja konfliktien ilmentyessä he horjuttivat tätä vaakaa. Positiiviset tunteet, kuten myötätunto jonka avulla jedi -->


 


 

ammensi mahtiaan, rohkeuden ohella hoivasivat valoisaa puolta. Jedikoodi antaa hyvän kuvan valoisan puolen tunteista, ja niistä joita piti välttää. Intohimo oli vaarallinen asia, joka johtaisi ”vahvoihin” tunteisiin, ja vääristäisi jedin mielen; jedin horjuessa pimeälle puolelle. Rakkaus ja romanssi olivat molemmat kiellettyjä valoisassa, sekä pimeässä puolessa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 


 

Voima - Pimeä puoli

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pimeään puoleen liittyivät negatiiviset tunteet, joita olivat esimerkiksi pelko, viha, aggressio sekä ilkeys kaikki eläviä olentoja – ja koko maailmankaikkeutta kohtaan. Pimeän puolen kannattajat toimivat usein juonisti, esimerkiksi sithit valehtelivat lisätäkseen omaa valtaansa ja saadakseen tuhoa.

-->


 


 

Sithien tavoitteita olivat mm. jedien tuhoaminen ja galaksin hallitseminen. Sithit välttivät rakkautta ja romanssia jedien tavoin, tosin eri syistä. Rakkaus johti intohimoon ja siitä yhä pahempiin tunteisiin, mutta – rakkaus saattaisi myös johtaa armoon ja sääliin, joita sithit pitivät turhina ja heikkoina tunteita. Näiden aatteiden takia sithit yleensä kaatuivat omaan ansaansa. -->


 


 

Sithitkin toimivat myös järjestöinä, tosin saamatta sen parempia tuloksia. Sithit kääntyivät myös toisiaan vastaan. Se johtui heidän itsekkäästä luonteestaan, he eivät kykeneet tekemään liittoja – petollisuus on sithin tie; tämän takia sithin lupauksiin ei ole luottamista. Kun taas jedille opetettiin, että lupaukset tulee täyttää. Jos näitä lupauksia ei pystynyt täyttämään, -->


 


 

ei pitänyt myöskään luvata mitään. Myöhemmin, vuonna 1000 BBY sithit sääsivät Kahden lain. Sen periaatteen mukaan oli vain mestari ja oppioika – johtuen siitä että sithit eivät tulleet edes toistensa kanssa tekemisiin. Usein kävikin niin, että oppipoika tappoi oman mestarinsa. Esimerkiksi Sidious tappoi Plagueisin, tämän nukkuessa. -->


 


 

Monet dark jedit hyödynsivät pimeää puolta ja kärsivät saman kohtalon kuin sithit. Pimeä puoli söi käyttäjäänsä ja lopulta tuhosi tämän ruumiin ja mielen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 


 

Voima - Elävä Voima

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elävä Voima on läsnä elävissä olennoissa, heikko yksilö omasi vähän elinvoimaa, elävää Voimaa – kun taas vahva ja voimakas yksilö omasi tätä paljon. Jedi kykeni aistimaan elävän Voiman olennon sisällä. Elävä Voima kulki myös rinta rinnan henkilön Midi-chlorianien kanssa. Runsaasti näitä omaava omasi myös paljon elävää Voimaa sisällään. -->


 


 

Tiedettävästi ainoa rotu, josta elävää Voimaa ei pystynyt aistimaan oli Yuuzhan Vong, jonka lajin edustavat eivät omanneet Midi-chlorianeja. Joillekin jedeille ”Voima oli elämä, ja elämä oli Voima”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 


 

Yhdistävä Voima & kakkuteoria

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kohtalon täyttyminen oli eräs yhdistävän Voimaan pääajatuksia. Yhdistävän Voiman mukaan oli vain yksi Voima, kuten olikin (ks. kakkuteoria – Yksi Voima). Yhdistävän Voiman julistajat seuraavat enemmänkin ajan kulkua. Yhdistävä Voima etenkin syleilee avaruutta ja aikaa kokonaisuudessaan. --->


 


 

Yhdistävän Voiman mukaan on vain yksi Voima – se on totta. Siitä huolimatta Voima voidaan jakaa erilaisiin aspekteihin. Esimerkiksi pimeään ja valoisaan puoleen – Voima on viaton, nämä kaksi aspektia määräytyvät käyttäjän mukaan; mihin hän käyttää Voimaa. Havainnollistaakseen tämän paremmin, ajatellaan Voimaa esimerkiksi kakkuna. --->


 


 

Kakun voi jakaa siivuihin, tässä tapauksessa aspekteihin. Näitä palasia voi nimetä, esim. tämä siivu on valoisa puoli ja tämä siivu pimeä puoli. Vaikka kakku on jaetta siivuihin, se on silti yksi. Se on se sama kakku. Samalla periaatteella voidaan ajatella Voimasta. Voiman voi jakaa näihin aspekteihin, silti on vain yksi Voima.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 


 

Midichloriaanit

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Midichloriaanit olivat älyllisiä, mikroskooppisia elämänmuotoja, jotka elivät symbioottisesti kaikkien elollisten solujen sisällä. Määrän ollessa riittävä ne sallivat symbiootin havaita Voimana tunnetun läpitunkevan energiakentän. Midichloriaaniluvut olivat yhteydessä kyvykkyyteen Voimassa, vaihdellen tavallisen ihmisen arvoista jedien ---->


 


 

korkeampiin pitoisuuksiin. Korkein tunnettu midichloriaanilukema kuului jedille Anakin Skywalker (yli 20,000 per solu), jonka uskottiin olleen midichloriaanien aikaansaattama.


 

Midichloriaaniluvut mitattiin verikokein; jedit käyttivät tätä tapaa paikantaakseen Voimalle herkkiä lapsia ennen kuin Galaktinen Imperiumi tuhosi heidän ritarikuntansa.


 


 

Imperiumin nousun myötä jedien ja Voiman tutkiminen kiellettiin, ja vaikka midichloriaaneja testattiin jatkuvasti piiloutuneiden jedien ja muiden Voimalle herkkien löytämiseksi, tieto niistä väheni ja niistä tiedusteleminen leimattiin laittomaksi lääketieteelliseksi tutkimukseksi. Midichloriaanit löydettiin uudelleen vasta Uuden jediritarikunnan perustamisen jälkeen.


 


 

Sallittuna midichloriaanitutkimuksia esiintyi Voimaa sekä hallitsevien että hallitsemattomien keskuudessa. Kun lääkintäryhmät työskentelivät ymmärtääkseen midichloriaanien ja Voiman välisen yhteyden, jediparantajat suorittivat omia tutkimuksiaan näistä organismeista.


 


 

Vieläkin vaikeatajuisempia tutkimuksia teki sithin musta valtias Darth Plagueis, joka keksi tavan manipuloida midichloriaanit luomaan uutta elämää.


 


 

Voimahaamu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voimahaamu on Voima-herkän olion sielu ja olemus. Kuollessaan jedit tulevat yhdeksi Voiman kanssa. Jotkut jedeistä kuitenkin keksivät tekniikan jonka avulla he pystyivät pitämään oman identiteettinsä erossa Voimasta. Näitä henkilöitä kutsuttiin Voimahengiksi jotka pystyivät oleskelemaan elävien maailmassa. Tässä olomuodossaan -->


 


 

he kykenevät kommunikoimaan ainoastaan toisten henkien kanssa. Jotta Voimahenki voisi kommunikoida elävien kanssa, sen täytyy ilmentyä, jolloin se muuttuu Voimahaamuksi. Vain Voimassa vahvat jedit kykenevät tähän. Tavallisesti Voimahaamu on muodoton leijuva möykky mutta se voi myös ottaa oman muotonsa, sellaisena kuin henkilö oli ennen kuolemaansa. Jotkut haamut pystyivät myös -->


 


 

sitomaan itsensä kiinni Voima-herkkään olioon tarkoituksenaan antaa neuvoja, jatkaa koulutusta tai apua. Jotkut pystyivät myös käyttämään Voimataitoja sekä liikkumaan hetkessä minne tahansa hänelle tuttuun paikkaan galaksissa kunhan kyseinen paikka oli kytköksissä Voimaan. Teoriassa Voimahaamuja ei voi vahingoittaa eivätkä ne voi vahingoittaa muita niiden hengellisen olemuksen takia. -->


 


 

Samasta syystä ne voivat ongelmitta ja esteettä kiinteiden objektien läpi. Vaikkakin jotkut Voimahaamut matkivat elävien olioiden kävelyä, suurinosa niistä liikkuu leijuen ilmassa. Vaikka henget eivät normaalisti pysty fyysisesti vaikuttamaan ympäristöönsä, linkittymällä elävän olion Voimaan ne voivat hetkellisesti koskettaa elävää organismia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 


 

Voimahaava

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voimahaava, on katastrofaalinen poikkeama Voimassa, traumaattisen tapahtuman aiheuttama häiriö. Voimahaava syntyy kun monta elävää organismia tuhotaan lyhyen ajan sisällä, aiheuttaen Voimakenttää sitovan energian purkautumisen. Haavan episentrumista muodostuu pimeä paikka, jossa kaikuvat siellä kuolleiden --->


 


 

kipu, kauhu ja kärsimys. Voimahaavat muodostuvat yleensä traumaattisen tapahtuman keskukseen, kuten planeetoille ja erittäin harvinaisesti henkilöön itseensä.

Voimahaava luo kaiun joka kulkee läpi galaksin kuin huuto joka peittää alleen kaikki lähellään olevat Voimalle herkät organismit.

-->


 


 

Historioitsijat keksivät teorian jonka mukaan Voiman pimeän puolen elämää tuhoavilla ominaisuuksilla voisi aiheuttaa murtuman Voimassa, varsinkin voimakkaimpien Sith-lordien toimesta. Teoria ei saanut suurta kannatusta, mutta auttoi selittämään miten esim. Darth Sidious onnistui piilottelemaan voimiaan Jedien Korkeimmalta Neuvostolta Kloonisotien aikaan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 


 

Valosapeli oli energiapitoinen laserase, jota käyttivät eritoten jedit ja sithit. Valosapelin toiminta perustui lasereilla koottuun energiaan, joka johdettiin suoraksi miekantapaiseksi energiavanaksi. Aseella voitiin leikata jopa terästä, sillä sen lämpötilan energiaterän palaessa on arvioitu olleen montakymmentä tuhatta astetta.Galaksissa ei ollut montaa tunnettua ainetta, johon -->


 


 

valosapeli ei pystynyt. Valosapelista oli rakennettu erilaisia versioita. suosituin malli oli yksiteräinen valosapeli. Lisäksi oli rakennettu myös kaksiteräisiä valosapeleita. Valosapelin energianlähteenä toimii eräänlainen kristalli joka määrää sapelin värin.


 

Jedi teki valosapelinsa yleensä itse opiskelunsa aikana. Se oli tavallaan loppukoe, joka kiteytti


 


 

kaiken jedin siihen asti oppineen asian. Vain harvat olennot, jotka eivät olleet jedejä, osasivat valmistaa sellaisen. Bao-Dur oli yksi heistä. Ensimmäiset valosapelit kehitettiin 9990 vuotta ennen Yavinin taistelua. Valosapelin käyttö vaati käyttäjältään taitoa, itseluottamusta ja näppäryyttä. Niiden terä oli puhdasta energiaa, joten siinä ei ollut painoa, minkä vuoksi valosapelin käyttäminen


 


 

oli hankalaa, ja taitamattomissa käsissä jopa vaarallista. Oikeissa käsissä valosapelin terä kykeni läpäisemään jopa tähtifregatin panssariterästä ja sinkoamaan laserammuksen takaisin ampujaansa. Valosapelin terä oli jedeillä usein sininen tai vihreä (lukuun ottamatta Mace Windun violettia valosapelia ja Yaddlella oranssi) ja sitheillä punainen. Valosapeli läpäisi melkein kaiken, paitsi toisen valosapelin.


 


 

Värikristalleja

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sininen Vihreä

Keltainen Oranssi

Violetti Valkoinen

Harmaa Turkoosi

Vaaleanvihreä Ruskea

Punainen Pinkki

Kulta Aqua

Pronssi Hopea

Viridian Lava

Rainbow Magenta

Musta (Näitä on lisääkin)


 


 

Valosapelikristallit

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Adegan

# Ankarres Sapphire

# B'nar's Sacrifice

# Bane's Heart

# Barab ore

# Bondar

# Bondara's Folly

# Compressed energy crystal

# Damind

# Dragite

# Durindfire


 


 

Valosapelikristalleja

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Lava crystal

# Lignan crystal

# Lorrdian

# Mantle of the Force

# Nextor

# Opila

# Permafrost crystal

# Phond

# Qixoni

# Rainbow gem

# Ruba


 


 

Valosapelikristallit

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Eralam

# Firkrann

# Heart of the Guardian

# Hurrikaine

# Jedi Exile's crystal

# Kaiburr

# Kasha

# Katak

# Kenobi's Legacy

# Krayt dragon pearl

# Lambent


 


 

Jedi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jedi on jediritarikunnan jäsen. Jedit opiskelevat ja käyttävät salaperäistä Voimaa ja sen valoisaa puolta.


 

Hierarkia

~~~~~~~~

Ensin jediritarikuntaan otettiin Voimalle herkkiä kasvatteja. Heitä koulutettiin, kunnes he olivat valmiita mestaria varten. Jatk ->


 


 

Jos he eivät saaneet mestaria, heidät komennettiin huoltojoukkoihin, mutta jos kasvatti sai mestarin, hänestä tuli padawan. Padawanina hänen koulutustaan jatkettiin kunnes padawan oli valmis tulikokeeseen. Jos hän selvisi tulikokeesta, hänestä tuli jediritari. Padawanin ottaneista jediritareista tuli jedimestareita. Jedien tärkein päättävä elin oli Jedineuvosto, joka koostui kahdestatoista ->


 


 

jedimestarista. Kloonisotien aikana kymmenen jäsenistä toimi ylimpänä jedikenraalina.


 

Koulutus

~~~~~~~~~

Jedikoulutus aloitettiin jo lapsena ja esimerkiksi 12 -vuotias oli yleisesti ottaen liian vanha aloittamaan sen. Jedineuvosto päätti kuitenkin lopulta koulutuksen antamisesta ja sen päätöstä tuli noudattaa.


 


 

Jedit toimivat rauhanturvaajina vanhassa Tasavallassa ja taistelivat Voiman pimeän puolen harjoittajia, sithejä vastaan. Jedit tuhottiin melkein kokonaan kahteen otteeseen, ensimmäisen kerran Revanin sith-imperiumin toimesta ja toisen kerran sithin mustan valtiaan Darth Sidiouksen suuren jedipuhdistuksen aikana. Jälkimmäisestä puhdistuksesta selvisi hengissä vain kolme jediä; jedimestarit ->


 


 

Yoda ja Obi-Wan Kenobi sekä Voiman pimeälle puolelle langennut Anakin Skywalker. Luke Skywalker perusti kuitenkin uuden jediritarikunnan ja vanhan Tasavallan seuraajan. Myöhemmin Ben Solo kääntyi Voiman pimeälle puolelle ja tuhosi uuden ritarikunnan lukuunottamatta Skywalkeria joka katosi. Todellisuudessa Luke lähti etsimään Jedien ensimmäistä temppeliä.


 


 

Sith

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sithit tai Sithien sääty on muinainen ja salainen veljeskunta, joka harjoitti Voiman pimeän puolen tekniikoita ja oppeja, jotka olivat pitkään hallinneen Tasavallan ja jedien säädyn vastaisia asioita. Sithit ovat joskus olleet vallassa, kuten sithien imperiumin ja Palpatinen Imperiumin aikoihin. Toisin kuin jedit, sithien tyyliin kuului käyttä>


 


 

Sith

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

aina vihaa, raivoa, verenhimoa tai muita brutaaleja tyylejä taisteluissa ja sodissa. Sith ja Musta jedi eivät olleet sama asia.


 

Sitheillä oli monia organisaatioita, kuten sithlordien sääty ja sithien imperiumi. Sithien voiman lähde tuli tunteista. Toisin kuin jedit, jotka opettivat pelon ja vihan olleen negatiivisia tunteita jotka tuli -->


 


 

ylittää, sithit ymmärsivät, että jokaisella elävällä olennolla oli tälläistä intohimoa. He uskoivat luontaisten halujen käyttämiseen eikä niiden tukahduttamiseen.


 

Sithit eivät täten yrittäneet asettaa itseään intohimon ulkopuolelle kuten jedit vaan päinvastaisesti uskoivat tunteiden olevan tarpeellisia Voiman todelliseen ymmärtämiseen.


 


 


 

Kirjoittanut Eaglor niminen Jedi


 


 


 


 


 

Tervetuloa Eaglorin rotuarkistoon. Tähtien Sota loressa on satoja eri rotuja ja monia eri lajeja. Arkisto käsittelee vain tietoisia rotuja, jotka pystyvät ajattelemaan tietoisesti ja viisaasti. Tietoiset rodut pystyvät puhumaan ja ajattelemaan. Helpommin sanottuna, tämä arkisto ei käsittele "eläimiä". Arkiston sisältö on jaettu 6 eri lajiin jotka menevät vasemmalta oikealle ->


 


 

järjestyksessä nisäkäs lajit, hyönteis lajit, reptiliaani lajit, selkärangattomat lajit ja vedessä elävät lajit. Arkiston on kirjoittanut, suomentanut ja koonnut Eaglor vuonna 2019.


 


 

Nisäkäslajit (eng. Mammalian sentient species)


 

Nisäkäslajit ovat tasalämpöisiä, selkärangallisia rotuja, jotka synnyttävät eläviä poikasia. Useimmat nisäkäsrodut kasvattavat karvoja pysyäkseen lämpiminä. Merkittävimmät rodut tähtien sodassa olivatkin nisäkkäitä, näistä tunnetuimpana

ihminen.


 


 


 

Bothanit


 

Bothanit ovat karvaisia noin 1.5 metrin kokoisia nisäkkäitä. He tulevat Bothawui planeetalta. Bothanit muistuttavat kasvojen piirteiltään karvaisia kissaeläimiä pitkällä ulossuuntautuvalla kuonolla. Heillä on pitkät, takaviiston osoittavat korvat. Uros- ja naarasbothaneilla on molemmilla usein parta ja pitkä häntä. ->


 


 

Bothan -nimi tuli heidän omasta kielestään, Bothasta. Bothanit olivat aina 4000 BBY:stä lähtien osa galaktista tasavaltaa, mutta he pysyivät usein konflikti- ja kriisitilanteissa neutraalina. Bothanit elävät keskimäärin noin 80-vuotiaiksi. He ovat voimaherkkiä kuten muutkin nisäkäslajit. Tunnettuja jedi bothaneita olivat esimerkiksi jediritari Yantahar Bwuat'u ja jedimestari Glynn-Beti.


 


 

Cereanit


 

Cereanit ovat nisäkäslaji planeetta Cerealta. He muistuttivat paljon ulkonäöllisesti ihmisrotua, mutta he omistavat erityisen pitkän pääkopan jonka päällä on heidän "kaksoisaivot". Suurten aivojen vuoksi he tarvitsevat paljon verta, jonka takia heillä on myös kaksi sydäntä. Cereanilla on vain vähän karvoitusta, mutta he voivat ->


 


 

kasvattaa vaaleaa partaa, kulmakarvoja ja pieniä määriä vaaleita hiuksia. Cereanin kotiplaneetta, Cerea on hyvin alkukantainen, eikä sieltä löydy yhtä paljoa teknologiaa kuin yleensä muilta planeetoilta. Heidän rotunsa on voimalle herkkä. Tunnetuimpia jedi Cereaneita olivat jedimestari Ki-Adi-Mundi ja jedipadawan O-Mer.


 


 

Devaronialaiset


 

Devaronialaiset ovat Devaronilta tuleva nisäkäsrotu. Heidän suurimpiin tuntomerkkeihin kuuluu uroksilla kaksi isoa sarvea, jotka tulevat heidän otsastaan. Devaronialaiset voivat olla punaisia, pinkkejä tai vihreitä. Naarasdevaronialainen pystyy kasvattamaan hiukset, kun taas urokset ovat kaljuja. Naaraksilla ei myöskään ole ->


 


 

sarvia, toisinkuin uroksilla. Heidän hampaat ovat terävät. Devaronialaisten korvat ovat normaalia pidemmät ja osoittavat takaviistoon. Devaronialaisilla on kaksi maksaa, jonka avulla he pystyvät suodattamaan enemmän myrkyllisiä aineita kuin muut lajit. Heidän veri on mustaa, ja koostuu suurimmaksi osaksi hopeasta, joka johtuu heidän lajinsa uniikista veren suodatuksesta. Devaronialaiset ovat voimaherkkiä


 


 

Ewokit


 

Ewokit ovat Endor planeetalta tuleva karvainen nisäkäsrotu. He ovat noin metrin pituisia. Ewokeilla on pienet ylös osoittavat korvat päänsä päällä. He ovat karvan peitossa päästä varpaisiin ja heidän turkin väri vaihtelee valkoisten, ruskeiden ja mustien sävyjen välillä. Ewokkien hajuaisti on erityisen hyvä. Heidän teknologia on kivikautista, mutta-


 


 

ewokkien kivikautisesta teknologiasta huolimatta, he eivät olleet voimattomia hyvinkin koulutettuja sotilaita vastaan, vaan esimerkiksi taisteli ja voitti endorissa käydyn sodan galaktista imperiumia vastaan 0 BBY:na. Ewokkien suloisesta ulkonäöstä huolimatta, on heillä terävä ja voimakas purukalusto, joka kykenee tarvittaessa läpäisemään paksummankin ihon.


 


 

Twi'lekit (Rylothialaiset)


 

Twi'lekit ovat pitkiä nisäkkäitä, joiden pää tuntomerkkeihin kuuluu kaksi heidän päästään tulevaa pitkää lonkeromaista uloketta, joita kutsutaan lekuiksi. Heidän ihonväri vaihtelee ja twi'lekit pystyvät olemaan esimerkiksi valkoisia, oransseja, keltaisia, vihreitä, sinisiä, violetteja ja pinkkejä. Uros twi'lekeillä on ihmismäiset korvat, kun taas ->


 


 

naaras twi'lekeillä on tötterömäiset kuuloelimet korvien paikalla. Twi'lekit tulevat Ryloth nimiseltä planeetalta. Naistwi'lekkejä otetaan usein ulkokehän alueille orjiksi. He puhuvat Twi'leki nimistä kieltä, joka koostuu verbaalisista sanoista ja hienovaraisista viittomista, joita he tekevät höpö Twi'Lekit ovat voimaherkkiä ja tunnetuimpia jedi twi'lekkejä on Aayla Secura.


 

Wookieet


 

Wookieet ovat noin 2.3 metrisiä karvaisia nisäkkäitä, jotka tulevat Kashyyyk planeetalta. Heidän tunnetuin tuntomerkki on päästä varpaisiin oleva ruskea, musta, harmaa tai valkoinen paksu turkki. Wookieet tarvitsevat paljon ravintoa, ja he syövät höpökilokaloria päivässä. He omaavat pitkät ja terävät kynnet, joita käytetään tiukasti-


 


 

vain kiipeämistä varten. Käyttämällä kynsiään esimerkiksi väkivaltaisin tarkoituksin rikkoi Wookieiden "kunnia koodia". Wookieiden pelottavasta ulkonäöstä ja lyhyestä tempperamentista huolimatta heitä pidettään älykkäinä, sivistyneinä, lojaaleina ja luotettavina. He kykenivät puhumaan vain omaa kieltään, mutta pystyivät oppimaan muitakin kieliä.


 


 

Zabrakit (Iridonialaiset)


 

Zabrakit ovat lihaa syöviä Iridonia planeetalta alkuperäisin tulevia nisäkkäitä. Heidän päätuntomerkkeihin kuuluu pienet terävät sarvet, jotka sijaitsevat niin naaraiden kuin uroksien päälaella. Zabrakkien keskipituus on 1.8 metriä ja heidän ihonväri on useiten ruskea, mutta joissain tapauksissa myös punainen, oranssi tai keltainen. Suurin osa


 


 

Zabrakeista ei omaa hiuksia tai kulmakarvoja, mutta poikkeuksiakin on. Kuten esimerkiksi Ceraneilla, on Zabrakeilla kaksi sydäntä. Zabrakit pystyvät myös käsittelemään kipua paremmin kuin muut nisäkkäät. He kykenevät risteytymään ihmisten kanssa ja esimerkiksi Dathomir planeetalta löytyvä Dathomirianien rotu on Nightsisters Ihmisten ja Nightbrother Zabrakkien risteytys


 


 

Kel Dor


 

Kel Dorit ovat nisäkäsrotu Dorin planeetalta. Heidän tunnetuin tuntomerkki on happinaamari, joita he joutuvat käyttämään kaikkialla muualla paitsi Dorinilla. Tämä naamari suojasi heidän silmänsä ja hengitystiet. Kel Dorit ovat pitkiä humanoideja, joilla on 4 sormea molemmissa käsissä. Happinaamarin ja paksun nahkansa avulla pystyivät ->


 


 

Kel Dorit oleskelemaan avaruudessa ilman erikoisempaa varustusta pieniä aikoja. Kel Dorit ovat voimalle herkkiä, ja tunnetuimpia Kel Dor jedejä oli muunmuassa jedimestari Plo Koon, joka toimi jedineuvostossa Order 66 aikaan.


 


 

Hyönteislajit


 

Hyönteislajit ovat niveljalkaisista koostuvia rotuja. Heidän keho yleensä koostuu päästä, rintakehästä ja vatsasta. Useat hyönteisrodut omasivat kovan ulkoisen tukirangan ja siivet. Joillain hyönteisroduilla on jaokkeisia jalkoja.


 


 


 


 

Geonosialaiset


 

Geonosialaiset on Geonosis planeetalta tuleva hyönteisrotu. Heidän selässään on isot siivet. Geonosialaiset ovat keskimäärin 1.78 metriä pitkiä, ja heidän ihonväri vaihtelee tumman oranssin sävystä vihreään sävyyn. Geonosialaiset syntyvät pesiin, johon jokaisen pesän oma kuningatar laskee muniaan mehiläismäisesti. Geonosialaiset ->


 


 

luokitellaan kahteen eri kategoriaan; työläisiin ja taistelijoihin. Jokainen geonosialainen on aluksi työläinen, mutta todistamalla olevansa taistelijoiden arvoisia voittamalla muita työläisiä geonosialaisilla areenoilla, saataa työläinen nousta taistelijaksi. Geonosialaiset tunnetaan barbaarisena väkenä, jonka takia heitä ei arvosteta ja hyljeskellään muualla galaksissa.


 


 

Gandi


 

Gandi on Gand-nimiseltä kaasuplaneetalta tullut hyönteisrotu. Ruumiinrakenteeltaan Gandit ovat humanoideja. Heitä on kahta erilaista: keuhkottomia ja keuhkollisia. Kaasuplaneetalla asuvat keuhkolliset Gandit tarvitsevat kotiplaneetalta lähtiessään omanlaisen hengityskoneen, kun taas ->


 


 

keuhkottomat Gandit pystyivät oleskelemaan missä tahansa. Kaikki Gandit omasivat ulkoisen tukirangan. Toinen iso tuntomerkki Gandeilla oli kolmisormiset kädet. He elivät yleensä noin 60-vuotiaiksi, mutta poikkeuksia oli. Naarasgandit kasvoivat yleensä 1.4 metriä pitkiksi, kun taas urosgandit 1.6 metriä pitkiksi. Heidän ihonväri vaihteli ruskean, vihreän ja purppuran välillä.


 


 

Reptiliaanilajit


 

Reptiliaanilajit ovat kylmäverisiä selkärankaisia, joiden iho koostuu yleensä suomuista. Nämä lajit ovat kehittyneet galaksin alku-ajoilla liskojen, käärmeiden ja krokotiilien tapaisista lajeista. Useimmat reptiliaanirodut lisääntyvät munimalla maalle, mutta poikkeuksiakin on.


 


 

Duros


 

Durokset ovat Duro planeetalta tuleva reptiliaanirotu. He ovat yleensä noin kaksi metrisiä humanoideja, joilla on iso pää ja isot silmät. Duroksien ihonväri vaihtelee vaalean sinisen ja vaalean vihreän välillä. Muita eroja esimerkiksi ihmisiin verraten, ei Duroksilla ole huulia, hiuksia tai nenää. Heidän verensä on ihmisiin poiketen vihreätä. Duroksien ->


 


 

oma kieli, Durese. Durokset lisääntyvät munimalla maalle, kuten muut useat reptiliaanirodut. Kansakuntana Durokset ovat yksiä ensimmäisiä avaruustutkijoita ja -seikkailijoita. Heidät tunnetaan galaksissa pelottomina seikkailijoina ja kauppamiehinä. Duroksilla oli myös merkittävän hyvä muisti verrattuna muihin rotuihin. Durokset olivat voimalle herkkiä ja jedi Duroksia oli useita.


 


 

Kaleesh


 

Klaeeshit ovat Kalee planeetalta tuleva humanoidi reptiliaanirotu. Heidän ihonsa oni punainen ja silmät keltaiset. Kaleeshien ulkonäkö päästä muistuttaa lepakkoa, takaviistoon menevillä korvilla ja terävällä purukalustolla. Heillä on myös litteä nenä suurilla sieraimilla, joka tosin jää usein heidän maskinsa peittoon, joita suurin osa Kaleesheista pitää ->


 


 

naamallaan. Kaleeshit ovat varvasastujia, joten koko jalalla astumisen sijaan he käyttävät vain varpaitaan. Kaleeshit tunnetaan galaksissa armottomina ja raakoina tappajina, joita ei kiinnosta muut paitsi heidän lajitoverinsa. Tunnetuimpia Kaleesheja oli Kenraali Grievious, joka tosin oli Kyborgi eikä omannut mitään Kaleeshien ulkomuodollisia piirteitä.


 


 

Rodian


 

Rodianit ovat Rodia planeetalta tuleva vihreäsuomuinen humanoidi rotu. Heidän helposti tunnistettavat tuntomerkkinsä ovat isot pupillittomat silmät, pieni alas osoitava kuono ja ihmistä pidemmät terävät korvat. Rodianeiden pupillittomat silmät näkevät maailman infrapunana. Heidän päälaellaan on myös kaksi pientä antennia, joiden avulla ->


 


 

Rodianit aistivat liikehdintää. Yleisesti ottaen kaikki Rodianit ovat kaljuja, mutta poikkeuksiakin ilmeni, kuten tanssija Greeata Jendowanianilla, joka kasvatti pitkää hiussuortuvaa. Rodianeilla on viisi pitkää lonkeromaista sormea molemmissa käsissä, joiden päässä on imukupit. Tunnetuimpia rodianeita oli palkkionmetsästäjä Greedo, jonka Han Solo ampui Mos Eisleyn cantinassa.


 


 

Selkärangattomat lajit


 

Selkärangattomat lajit olivat galaksin alkuaikoina luittomista lajeista kuten madoista ja etanista kehittynyt laji. Selkärangattomien lajien yhteinen pääpiirre on nimen mukainen - selkärangattomuus. Selkärangattomat lajit usein lisääntyvät munimalla reptiliaanien tapaisesti.


 


 


 

Huttit


 

Huttit on suurikokoinen ja matelijiamainen selkärangaton rotu. He ovat pituudeltaan yleensä 3-4 metrisiä. Hutteilla on kaksi pientä kättä, mutta muuten he muistuttavat keholtaan etanaa. Huttit kontrolloivat isoa aluetta galaksin ulkokehältä, jota kutsuttiin Hutt Kartelliksi. Hutteja pidettiin ->


 


 


 

galaksissa pahamaineisina gangstereina ja orjuuttajina.

Huttit elivät yleensä jopa tuhat vuotta. Heidän paksun. Usein vihreän, oranssin tai sinisen värinen nahka on kaikkien rotujen kestävimpiä josta ei pääse läpi edes galaksin syövyttävimmät aineet. Etanamaisen kehonsa vuoksi Huttit ovat erityisen hitaita. Tunnetuimpia hutteja oli Taatoinella asuva gangsteri Jabba The Hutt.


 


 

Vedessä elävät lajit


 

Vedessä elävät lajit ovat rotuja, jotka periytyivät merillisistä lajeista. Vedessä eläviä rotuja on monia, ja jotkut niistä ei edes pystynyt hengittämään veden alla. Suurinosa roduista kuitenkin pystyi ja jotkut kykenivät jopa hengittämään myös ilmaa normaalien lajien tavoin.


 


 


 

Mon Calamari


 

Mon Calamarit ovat Dac planeetalta tuleva vedessä elävä rotu. Pituudeltaan Mon Clamarit ovat yleenaä 1.5 - 1.8 metriä. Heidän kalamaiset silmänsä ja suomumainen iho muistuttaa ulkonäöllisesti kaloja tai muita mereneläviä. Mon Calamarit kykenivät hengittämään niin veden alla kuin maan pinnalla. Heidän suomumainen iho ->


 


 

on väriltään yleensä lohen punainen, mutta myös monia muita värejä esiintyi Mon Calamarien keskuudessa. Vaikka Mon Calamarit pystyvät hengittämään veden alla, kokevat he tämän epämukavaksi ja käyttävätkin mahdollista hengityskoneistoa mieluusti. Mon Calamareilla on 5 eri kokoista sormea kummassakin kädessä, joita he käyttävät esimerkiksi kalastamiseen.


 


 

Nautolanit


 

Nautolanit ovat Glee Anselm planeetalta tuleva vedessä elävä rotu. Nautolanit kykenivät hengittämään niin vedessä, kuin myös maan pinnalla. Heidän tuntomerkkeihin kuului vihreä, sininen, ruskea tai punainen nahka, isot mustat pupillittomat silmät ja neljätoista lonkeroimaista tuntosarvea, joiden avulla he pystyivät ->


 


 

aistimaan toisen tunteita. Nautolaneilla on myös useita sydämiä ja heidän hajuaisti on harvinaisen hyvä verrattuna muihin rotuihin. Nautolanit lisääntyiät munimalla, niinkuin muut vedessä elävät lajit. Nautolanit ovat voimaherkkiä, ja esimerkiksi Order 66 aikaan jedineuvostossa toiminut jedimestari Kit Fisto on nautolan.


 


 

Gunganit


 

Gunganit ovat Naboo planeetalta tuleva vedessä elävä rotu. Gunganeita on kahdenlaisia: Otolla rotua ja Ankura rotua. Otolla rotua edusti esimerkiksi Jar Jar Binks. Otolla gunganeiden tuntomerkkeihin kuuluu pitkät taakse menevät korvat, pitkät ulos menevät silmät ja oranssin tai purppuran väriset suomut. Otolla gunganit ovat myös ->


 


 

yleensä laihempia kuin Ankura gunganit, jotka tunnetaan heidän "tukevasta" ulkomuodostaan. Toisinkuin Otollat, on Ankura gunganeilla ihmismäiset silmät, leveä pää ja litteä nenä. Gunganit pystyvät hengittämään niin veden alla, kuin myös maan pinnalla. Gunganit tunnetaan myös heidän uskomattomasta notkeudesta ja vahvoista jalkalihaksista. Tunnetuimpiin gunganeihin kuului kömpelönä tunnettu Jar Jar Binks


 


 

Lyhyesti selitetyt rodut


 

Tässä lyhyesti selitetyt rodut, joista ei riittänyt tietoa, Eaglorilta aikaa tai tilaa tehdä kahden lapun tietotekstejä. Rodut ovat aakkosjärjestyksessä, eikä tässä ole todellakaan kaikki SW: rodut.


 


 


 


 


 

Aki-Aki: Pasaanalta tuleva rotu. Kasvojen piirteet ovat alienimaiset ja naamasta tulee 2 lonkeromaista lisäkettä.


 

Anomid: Yablari planeetalta tuleva rotu. Tunnetaan yksinkä rikkaimpina kansakuntina galaksissa. Päällä maskin näköinen puhekone, sillä Anomidit syntyivät ilman äänihuulia eikä kyenneet tekemään ääntä.


 


 


 

Ardennian: Ardennia planeetalta tuleva rotu. Tuntomerkkeihin kuuluu apinamaiset kasvonpiirteet. Ardennialaisilla on 4 kättä ja 2 jalkaa.


 

Artiodac: Pelottavina tunnetut Artiodacit tulevat Artiod planeetalta. Artiodacit olivat isoja lihaksikkaita humanoideja. Heidät tunnettiin parhaiten galaksissa gangstereiden henkivartijoina ja gladiaattoreina.


 


 

Azumel: Azumelit ovat kuusi silmäinen humanoidirotu.


 

Bravaisian: Bravaisianit ovat pitkänenäisiä, lyhyitä Bravais planeetalta tuleva rotu.


 

Brayan: Brayanit ovat Bray planeetalta tuleva rotu. He muistuttavat muuten ihmisiä, mutta heidän pupillit ovat suuret ja iho vaaleanpunainen.


 


 


 

Britairro: Britairrot ovat Britaxis Minor planeetalta tuleva rotu. He muistuttivat muuten ihmistä, mutta heidän iho oli sininen ja nenä litteä.


 

Celestial: Celestialit oli galaksin vanhin rotu, joka eli jo kauan ennen Rakatien imperiumia.


 

Clabronian: Clabronialaiset ovat humanoidirotu, jotka tulevat Calabron planeetalta.


 


 

Dirconite: Dirconitet ovat humanoidi rotu, jotka tunnettaan vaaleasta ihostaan, pulskasta kehostaan ja terävistä hampaistaan.


 

Dyplotid: Dyplotidit ovat neljäsilmäisiä humanoideja, jotka kykivät näkemään maailman ultraviolettina ja infrapunana.


 

Elf/Keiju: Keijut ovat pieniä harmaaihoisia humanoideja, ->


 


 

jotka tunnettiin heidän kyvystä lentää pienillä läpinäkyvillä siivillään.


 

Faust: Faustit ovat pitkiä humanoideja, joilla on harmaa iho. Faustit tulevat Adana planeetalta.


 

Frigosian: Frigosianit ovat Tansyl 5 planeetalta tuleva piueni humanoidirotu. He pitävät suojalaseja yliherkkien silmie takia.


 


 

Imroosian: Imroosianit ovat valkoinen humanoidirotu. Heidät tunnetaan kestävyydestä äärimmäisissäkin kuumuuksissa.


 

Jeodu: Jeodut ovat pitkä humanoidirotu. Heidän pääkopan päällä on pitkä valkoinen rotu, ja he muistuttavat tämän takia Cereaneita.


 

Meek: Meekit ovat pieniä oransseja humanoideja, joiden ->


 


 

päälaelta kasvoi 2 pientä antennia. Heillä oli myös 3 silmää.


 

Miraluka: Miralukat ovat humanoidirotu, jotka tunnettiin parhaiten heidän sokeudestaan. Miralukat eivät kykeneet näkemään, joten he käyttivät Voimaa pärjätäkseen jokapäiväisissä askareissa. Vaikka kaikki Miralukat olivatkin tämän takia yhtä Voiman kanssa, vaihteli jokaisen yksilön kohdalla, kuinka ->


 


 

tiukka ote heillä oli siitä.


 


 


 

Kirjoittanut Rokkirusetti niminen Jedi


 


 

Ihminen voi olla päältä päin kaunis,

ja kumppanitkin valitaan sen perusteella. Mutta entä luonne?

Se on tärkeintä. Ihmisen ulkonäkö ei saa merkata! Ihmisiä ei saa pilkata sen takia millaisia he ovat.

He eivät voi sille itse mitään.

Rasismi ja kiusaaminen pois maasta. Lisäisin vielä: Huone on mauttomasti sisustettu tarkoituksella.


 


 

Huoneeni ovat siis kaikki tälläisia

- Mauttomasti sisustettuja juttelupaikkoja nuorille.

Huoneissani voi kertoa kaiken, koska kukaan ei saa tietää keskusteluistamme. Tuntuu ehkä

epäluotettavalta, mutta, no..

Uskoa saa, tottahan tämä on.

Siis: täällä voit puhua "syntisi"

puhtaaksi. ggggty5 45tyujy r4eujmkyuikkkkkkkkkkkkkkkkkkpöäå'


 


 

Kirjoittanut :Obi-Wan: niminen Jedi


 


 


 

***********Jedilaki***********

Ei ole tunnetta; on rauhaa.

Ei ole tietämättömyyttä; on tieto.

Ei ole intohimoa; on tyyneys.

Ei ole kuolemaa; on Voima.


 

Jokaisen jedin tulisi osata tuo ^_^


 


 


 


 

|:llä :Obi-Wan:


 


 

MULLEKKKI LAPPU

Will030 lappu


 

no mitäs mie. en oo käyny nyt täälä pitkään aikaan.


 

****************************

•••••••••••••••••••

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

•••••••••••••••••••

|||||||||||||||||||||

:Obi-Wan: oot söpö no kiitos!| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||•••••••••••••••••••

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 


 

********Darki:lle*************


 


 

********-.PowerGirl.-:lle********

terve!

Tere! x)


 


 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬¬¬¬¬¬¬µµµµµµµµµµµµµµµµ||||||||||||||||||||||


 


 

Melkein sama nimi meillä.. Olet :Obi-Wan: , minä olen :Obi.Wan: !!


 


 

Kirjoittanut Chassandra niminen Jedi


 


 


 

Tervetuloa jediritari Chassandran arkistoon.


 


 


 

Arkisto käsittelee Voimasidettä, häiriötä Voimassa, Voimahaamua, pienempää & suurempaa Voimaa, Voiman alamaailmaa...


 


 


 

Voimaside [Force bond]


 

----------------------------------


 

Voimaside ilmeni usein Jedimestarin ja tämän padawanin välisenä yhteytenä. Yhteyden avulla kaksi voimasensitiivistä henkilöä pystyivät vaikuttamaan toisiinsa, sillä se mahdollisti kommunikoimaan tunteiden, ajatusten tai kuvien avulla pitkilläkin etäisyyksillä ja salli suuremman koordinaation taisteluissa.


 


 


 

Tälläisen yhteyden myötä Voima virtasi vahvana henkilöiden välillä, jolloin heidän oli esimerkiksi mahdollista taistelussa auttaa toisiaan jakamalla omaa taktiikkaansa sanoitta. Voimaside viittaa luonnolliseen Voimakykyyn muodostaa yhteys Voimaan. Sen vahvuus riippui suuresti siitä millainen yhteys henkilöillä oli Voimaan, tarkoittaen että mitä vahvempia henkilöt olivat Voimassa,


 


 


 

sitä vahvempi heidän välinen Voimaside tulisi olemaan. Kaikkien elävien uskottiin olevan mahdollisuus luoda yhteys, mutta toisilla oli suurempi taipumus tälläiseen yhteyteen.


 


 


 

"It is the bond that develops between apprentice and master when one truly understands another. It is developed over time through understanding of each other."-Master Vrook


 


 


 

Voimasiteen sanottiin olevan jotain, joka ilmensi itseään myös tekniikoissa kuten taistelumeditaatio. Tällä oli mahdollista lannistaa tai kohottaa taistelumoraalia. Huhujen mukaan Revan opiskeli Voimasidettä tarkoin oppipoikana ollessaan ennen lähtöään Mandalorialais sotiin. Revan uskoi, että Jedien oli vaikea muodostaa täydellistä sidettä keskenään tarkan itsekurin takia, sillä Jedit


 


 


 

"unohtivat" avata maailmaansa intohimoille ympärillään, jolloin harva heistä ymmärsi sen tuomia mahdollisuuksia. Darth Nihilusin uskotaan vieneen tämän harjoittelu äärimmäisille tasoille, mahdollistaen tämän koskettaa kaikkea elämää yhdellä planeetalla ja muodostaa yhteys lukemattomien ihmisten kanssa yhtä aikaa.


 


 


 

"A bond between two living beings is not something easily broken. It not a choice… it is like breaking a feeling. Like turning away from the Force. To break a bond, your feelings would have to change, or one of you would have to die. - but even then, the bond wouldn't go away, it would simply… it would simply be empty, a wound."


 

- Master Zez-Kai Ell


 


 


 

Jedimestarit eivät kyenneet käsittämään Kreian ja Meetra Surikin välistä Voimasidettä, varsinkin kun yhteys oli punoutunut niin vahvaksi, että toisen kuolema olisi tappava toisellekin. Matkustaessaan useilla planeetoilla Surik tiedusteli Jedimestareilta oliko sidettä mahdollista hälventää millään tapaa, mutta yksikään heistä ei pystynyt antamaan tyydyttävää vastausta.


 


 


 

Meetra Surikin ainoa vaihtoehto olisi kääntää selkänsä Voimalle, kuten hän oli tehnyt aiemmin Malachor V:llä. Joten käytännössä ainoa mahdollisuus poistaa side henkilöiden väliltä oli luoda voimahaava.


 


 


 

"Clarification: Whatever it is called, master, it seems to be quite a vulnerability."


 

- HK-47 to Meetra Surik


 


 


 


 


 


 


 

Häiriö Voimassa & Voimahaava [Aukko Voimassa]


 

----------------------------------


 

Voimahaava oli aina häiriö Voimassa, mutta häiriö Voimassa ei aina tarkoita Voimahaavaa. Häiriö Voimassa oli epätavallinen heilahdus tai poikkeama Voimassa, jonka Voimasensitiiviset kykenivät aistimaan. Häiriö saattoi tuntua vain pienenä heilahduksena henkilölle tai aiheuttaa jopa psyykkisiä traumoja


 


 


 

Nämä saattoivat aiheuttaa fyysistä kipua tai jopa shokkitilan. Voimahaava oli häiriöistä tunnetuin muoto. Tälläinen massiivinen häiriö johtui katastrofaalisista tapahtumista, kuten Alderaanin tuhoaminen, jossa menetettiin useita ihmishenkiä samaan aikaan samassa paikassa. Voimankäyttäjä pystyi aistimaan tämän toiselta puolen galaksiakin.


 


 


 

Voimahaava aiheutti kaiun avaruudessa – ikään kuin pisara luo värähtelyä vesilammikkoon. Ääni kuului huutona niin että vain voimaherkkä pystyi sen kuulemaan.


 

"This echo travels in the places where death has walked, where planets have died. Massacres fuel its power, the death of life fuels it." - Zez-Kai Ell


 

Tälläiset kaiut aiheuttivat vääristymiä Voimaan. Voimasensitii


 


 


 

viset eivät kyenneet aistimaan toisiaan tälläisen vääristymän lähettyvillä.Historoitsijat uskovat että pimeän puolen elämää tuhoava vaikutus voisi murtaa Voiman, varsinkin kyvykkään sith lordin käsissä. Uskotaan, että tämän ansiosta Darth Sidiousin oli mahdollista piilottaa todellinen identiteettinsä Jedineuvostolta.


 

Se selittäisi myös miksi useat Sith haudat pysyivät korruptoituneina vuosituhansienkin jälkeen.


 


 


 

Bogan usein loi häiriöitä Voimaan. Pimeän puolen aiheuttamat häiriöt vaikuttivat jopa kasveihin ja eläimiin. Eräs padawan, käännyttyään pimeälle puolelle, ajoi Dantooinella olevia otuksia hulluuden partaalle aiheuttaen niissä aggresiivisuutta ja väkivaltaisuutta. Toinen esimerkki on Malachor V joka oli niin korruptoitunut Boganista, että se vaikutti jopa elämään planeetan pinnalla.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Voimahaamu [Force ghost]


 

----------------------------------


 

”Ikuinen elämä...” - Yoda


 

”Sithien loppullinen päämäärä, eivätkä he voi sitä saavuttaa: Se onnistuu itsensä vapauttamisen kautta, ei itsensä ylistämisen. Sen voi saavuttaa vain myötätunnolla, ei ahneudella. Rakkaus on vastaus pimeyteen.” - Qui-Gon Jinn.


 


 


 

Voimahaamu oli sellaisen Jedin


 


 


 

sielu, joka oli tullut yhdeksi Voiman kanssa. Henkilö säilytti henkilöllisyytensä Voiman avulla. Voimahaamu pystyi komunikoimaan elävien kanssa, mutta ei koskettamaan tai satuttamaan fyysisesti ja siksi ne pystyivät leijumaan kiinteän aineen läpi. Tapoja kommunikoida oli erilaisia. Heidän sielunsa saattoivat palata ääninä, unina, tai haamuna niin, että he voisivat auttaa heitä jotka tarvitsevat heidän


 


 


 

johdatustaan, viisauttaan tai koulutusta. Voimahaamun ulkomuoto saattoi olla samanlainen kuin eläessä tai siinä saattoi näkyä


 

kuolemaan johtaneet haavat ja jäljet. Haamu oli kuitenkin läpinäkyvä sekä sinisen hehkuinen. Voimahaamu pystyi päättämään kenelle ilmaantui mutta ei voinut tulla näkyväksi ja kuuluvaksi vain tietyille. Tietyn ajankuluttua henkilön sielu siirtyisi Voiman


 


 


 

alamaailmaan, jonka jälkeen hänen ei ollut mahdollista kommunikoida elävien kanssa. Voimahaamun oli mahdollista käyttää joitakin voimataitoja. Niiden oli myös mahdollista matkustaa eripuolille galaksia. Tämä toki edellytti, että määränpää oli tuttu ja paikassa johon matkustetiin, oli oltava Voimaa. Vaikka voimahaamut eivät voineet koskettaa tai satuttaa eläviä normaalitilassa, niiden oli mahdollista saada hetkellinen


 


 


 

kiinteys ammentamalla elävän olennon linkkiä Voimaan. Silloin hengen oli mahdollista koskettaa henkilöä. Aidan Bokin Voimahaamun oli mahdollista saada itsestään niin kiinteä, että hänen onnistui tönäistä Tash Arranda oviaukon läpi.


 


 


 

Sithien ei ollut mahdollista saavuttaa samanlaista Voimahaamua kuin valoisan puolen Voimankäyttäjien. Pimeän puolen


 


 


 

käyttäjiltä puuttui myötätunto.


 

Sitheillä oli samantapainen tekniikka, jossa he sitoivat itsensä johonkin esineeseen. Tämä onnistui vihan ja pahansuopaisuuden kautta, vaikka se kiduttikin henkilön hulluuden partaalle. Pimeän puolen käyttäjä ei tätä kautta löytänyt rauhaa. Tämäkin tekniikka aiheutti ennemmin kärsimystä kuin mitään muuta, kuten usein pimeän puolen tekniikoilla on tapana.


 


 


 


 


 


 


 

Pienempi & suurempi Voima


 

----------------------------------


 

Voima ilmentyi universumissa kahtena puolena: Suurempi eli Kosminen Voima on virtaus äärimmäisestä tahdosta. Pienempi eli vähäisempi eli elävä Voima muodosti elävien olentojen yksilölliset halut. Elävä Voima oli myös selvä virtaus suuremmasta Voimasta. Nämä kaksi Voimaa olivat vuorovaikutuksessa keskenään, ne vaikuttivat


 


 


 

toisiinsa. Suuremman ja pienemmän Voiman vuorovaikutus myös jätti eräänlaisen jalanjäljen, se muodosti ja synnytti Midi-chlorianit. Midi-chlorianit syntyvät Suuremman ja pienemmän Voiman vuorovaikutuksesta. Midi-chlorianit myös parantavat ja helpottavat kommunikaatiota suuremman ja pienemmän Voiman kanssa. Kosminen Voima oli Voiman aspekti, jota Jedisäädyn


 


 


 

viisaimmat Jedimestarit kuvailivat ”yhdistävänä kokonaisuutena”. Yhdessä Elävän Voiman vaikutuksen kanssa, tämä mahdollisti Voimahaamu ilmiön.


 

Kloonisotien aikana Qui-Gon Jinn selitti Yodalle kuinka elävä Voima ruokki kosmista Voimaa Midi-Chlorianien avulla jolloin tämän oli mahdollista ilmestyä elävien maailmassa Voimahaamuna ja jonka avulla heidän oli mahdollista kommunikoida.


 


 


 

Jedi Jax Pavan koki yllättävän Voiman virtauksen itsessään. Tämä oli vahvempi virtaus kuin mikään aikaisemmin. Voima laskeuman ansiosta Pavan koki metafyysisen näyn koko galaksin laajuisesta pyörteestä samaan aikaan, kun tunsi olevansa osa sitä. Näyn jälkeen hän tunnisti Voiman itsensä antaneen hänelle lahjan: yhteyden suureen yhdistävään kokonaisuuteen johon Jedimestarit viittasivat


 


 


 

nimellä kosminen Voima.


 


 


 

"He drew in a deep breath, his mind hovering on the verge of epiphany. He felt an echo from that moment of ineffable peace when, months earlier, he had for a brief flash touched the hem of the Cosmic Force."


 

-Jax Pavan kuvaus kosmisesta Voimasta.


 

(Elävästä Voimasta löytyy muista arkistoista)


 


 


 


 


 


 


 

Voiman alamaailma


 

[Netherworld of the Force]


 

----------------------------------


 

"An old friend, from the Netherworld of the Force..."


 

- Yoda


 

Voiman alamaailma oli paikka johon Voimaherkän sielu päätyi heti fyysisen kehon kuoltua. Qui-Gon Jinn päätyi tähän valtakuntaan kuoltuaan, mutta pystyi palaamaan takaisin fyysiseen universumiin Voimahaamuna.


 


 


 

Myös Anakin Skywalker oppi palaamaan Voimahaamuna Obi-Wan Kenobin ohjeistuksen avulla kuoltuaan toisella Kuolemantähdellä. Yoda on nähty tässä valtakunnassa, jossa hän liittoutui vastikään kuolleiden veljesten Vilan ja Denin kanssa, luvaten näille opetusta. Sith lordi Darth Plagueis ei uskonut Voiman alamaailman olevan mikään yliluonnollinen tapahtuma.


 


 


 

Hän uskoi tämän niin sanotun valtakunnan tosiasiassa olevan mielenreaktio: ”katoaminen taustalla humisevaan energiaan” ja kohtalon hyväksymistä. Rauhantunne olisi vain seurausta kuolemasta. Plagueis myös uskoi, että ainoastaan heikot kadottivat identiteettinsä. Kaaoksen uskotaan olevan alue Voiman alamaailmassa, jonne Boganin kannattajien henki siirrtyi tämän kuollessa.


 


 

Kirjoittanut tuomas12 niminen Jedi


 


 

Valosapeli


 

----------------------------------


 

Suunniteltu eleganttiin taisteluun sekä seremonioihin, Valosapeli tai


 

''Valomiekka'' on erottuva ase, erottumattomasti velvollinen työkalu Jedeille Valosapelista tuli myös Jedisäädyn symboli, jolla he myös vaalivat järjestystä


 

ja rauhaa Galaksissa Tämä käsitys pysyi, vaikka Jedeillä oli aikaisia konflikteja Sithien ja


 


 


 

Dark Jedien kanssa Valosapelin terä on puhdasta energiaa Valosapelin kahvat on suunniteltu


 

sen käyttäjän tarpeiden, asetuksien ja tyylin mukaan


 

Omalaatuisen tasapainonsa,


 

pienen painonsa sekä gyroskooppisen tehokkuudensa takia, kouluttamattomien on


 

vaikea hallita Valosapelia


 


 


 

Kokeneemman käsissä Valosapeli yhdessä Voiman kanssa, Sitä tuli suuresti kunnioittaa ja myöskin pelätä Käyttääkseen Valosapelia,


 

piti osoittaa suurta taitoa ja itseluottamusta kuten myös taitavuutta ja sopeutumista Voimaan


 


 


 


 


 


 


 

Valosapeli - Rakentaminen


 

----------------------------------


 

Oman Valosapelin rakentamisrituaali oli oleellinen osa Jedikoulutusta, joka ei sisältänyt vain teknistä osaamista vaan myöskin hyvää


 

Voiman tuntemista Kristalliluolia käytettiin Valosapelin rakennusseremoniapaikkoina, joihin Padawanit tulivat rakentamaan ensimmäisen


 


 


 

Valosapeliaan Ilumin ja Dantooinen luolissa, Jedi valitsee parhaan kristallin hänelle itselleen


 

meditoinnin ja Voiman kanssa


 

kommunikoinnin avulla ja viimeistelee Valosapelin kokoamisen Perinteisesti, valosapelin rakentaminen vei kuukauden Tähän kuuluu Osien kokoaminen, Voimalla ja käsin


 


 


 

sekä meditoimalla keskittää kristalli Jedillä yleensä kesti viikkoja saadakseen sen yhtenäiseksi, varmistaakseen, että joka osa sopi täydellisesti ja että se vastasi heidän omia asetuksiaan pituudessa, värissä,


 

terän tiheydessä jne On tosin tiedoitettu, että valosapelin voi


 

rakentaa jopa 2 päivässä


 


 


 

Valosapelin kahva sisälsi metalliseoslieriön, joka oli perinteisesti 25 - 30 Cm pitkä kuitenkin, Kahvan muotoilu ja laajuus vaihteli suuresti jokaisen käyttäjän suosituksien ja fysioloogisten tarpeiden mukaan


 

Kahvan hylsyn mutkikkaat osat loi ja muokkasi Valosapelin terästä ainutlaatuisen


 


 


 

Joko aloittelevana Padawanina saati kokeneena Mestarina, Valosapelin rakennus alkoi aina tärkeiden osien hankkimisella


 

Kaikki Valosapelit käsittivät yleisiä komponentteja: Käsituki, Paininnappula, Turvallisuuskytkin, Säteilymatriisin, Linssin, Voimakennon, Voimajohdon, Latauskannan sekä yhdestä


 


 


 

kolmeen Kristallia Valosapelista tehtiin erilaisia malleja, kuten Painesensori eli Valosapeli aktivoitui mikäli sen kahvasta pidettiin kiinni Jos siitä päästettiin irti, se Deaktivoituisi Myöskin on veden alla toimivia valosapelimalleja Kun kaikki osat olivat Jedin hallussa, alkoi sen rakentaminen


 


 


 

Voimaa avuksi käyttäen osien laittamisessa, se oli erittäin tarkkaa työtä Koska jokainen Jedi rakensi oman valosapelinsa, ei toisen valosapeli voinut näyttää täysin samalta Jotkin Padawanit rakensivat kahvansa samanlaisella tyylillä kuin Mestarillaan oli, joka oli Kunnioituksen osoitus


 


 


 

Padawanilta Mestarille Rakentamisen yhdeydessä myös Kristallikoodi opiskeltiin:


 


 


 

Kristalli on terän sydän


 

Sydän on jedin kristalli


 

Jedi on voiman kristalli


 

Voima on sydämen terä


 

Kun kaikki on yhdessä Kristalli,


 

Terä, Jedi Olet yksi


 


 


 


 


 


 


 

Valosapeli - Kristallit


 

----------------------------------


 

Valosapelikristalli oli termi, jolla kuvattiin monimuotoisia kristalleja,


 

jalokiviä, kiviä tai muita objekteja, joita käytettiin Valosapelin rakentamisessa Jokaisen Valosapelin sydämmessä oli Setti kristalleja, jotka resonoiden aiheuttivat tehokkaan,


 

Voimakkaan terän Vaikka


 

yleisimmät kristallit, joita


 


 


 

Käytettiin saatiin Adega - Systeemistä, Ilumista ja Dantooinestä, Jedit ja Sithit käyttivät Kristalleja vaihdelleen niitä, jotta he saisivat erilaisia värejä, vaikutuksia ja ainutlaatuisia kykyjä Jotkin Kristallit voivat jopa parantaa


 

käyttäjänsä Voimakykyjä Muut Jalokivet, kuten värikkäät


 


 


 

kristallit tai timantit, käytettiin ainoastaan Prismaisiin vaikutuksiin Kuitenkaan eivät kaikki kristallit olleet tosiasiassa kristalleja ollenkaan On monia


 

poikkeuksia, missä Jedit tai Sithit


 

käyttivät erilaisia materiaaleja tai


 

aineita Kristallin sijaan


 


 


 

Ennen kristallin asettamista Valosapeliin, Jedin tai Sithin tuli


 

''Virittää'' se Voimaan. Tehdäkseen sen, heidän tuli meditoida kristallia useita päiviä.


 

Jedit käyttivät luonnollisia kristalleja, kun taas Sithit synteettisiä. Meditoidessa


 

Voiman käyttäjä kanavoittaa Voimaenergiansa Kristalliin,


 


 


 

tehden siitä ainutlaatuisen jokaisella tavalla, myös väriltään


 

4000 BBY Valosapelin kristallit määrittyivät sen mukaan, mikä oli


 

sen käyttäjän luokka. Jedisuojelijat käyttivät Sinistä, Konsulaarit Vihreää ja Vartijat Keltaista. Tämä systeemi


 

kuitenkin otettiin pois käytöstä.


 


 


 

On olemassa monia erilaisia kiviä, mineraaleja ja kristalleita, joita voidaan käyttää Valosapelin rakennuksessa Jotkin jalokivet olivat tunnettuja erilaisista väreistään ja vaikutuksistaan Valosapelissa Usein, Mitä harvinaisempi Kristalli, sitä Voimakkaampi sen vaikutukset Valosapelissa on


 


 


 


 


 


 


 

Valosapeli - Valosapelikristalleja ----------------------------------


 

- Adegan


 

* Kathracite


 

* Mephite


 

* Pontite


 

- Ankarres Sapphire


 

- B'nar's Sacrifice[3]


 

- Bane's Heart[3]


 

- Barab ore


 

- Bondar


 

- Kompressoitu Energia Kristalli


 

* Corusca


 

* Luxum


 

- Damind


 

- Dragite


 

- Durindfire


 

- Eralam


 

- Firkrann


 

- Heart of the Guardian


 

- Hurrikaine


 

- Kaiburr


 

- Kasha


 

- Krayt Dragonin Helmi


 

- Lambent


 

- Lava Kristalli


 

- Lorrdian


 

- Luxum


 

- Mantle of the Force


 

- Nextor


 

- Opila


 

* Jenruax


 

- Phond


 

- Qixoni


 

- Rainbow gem


 

- Rubat


 

- Ruusan


 

- Sapith


 

- Sigil


 

- Solari


 

- Stygium


 

- Synth-crystal


 

- Upari


 

- Ultima-pearl


 

- Velmorite


 

- Viridian


 


 


 

Nämä ovat tunnettuja Valosapelin


 

Kristalleja / Voimakristalleja


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Valosapeli - Värikristalleja


 

----------------------------------


 

- Amber


 

- Aqua


 

- Sininen


 

- Tummansininen


 

- Jäänsininen


 

- Blue, Jade


 

- Kirkas Kultainen


 

- Pronssi


 

- Brown


 

- Cyan


 

- Kultainen


 

- Harmaa


 

- Vihreä


 

- Tummanvihreä


 

- Vihreä, Jade


 

- Kirkkaanvihreä


 

- Indigo


 

- Magenta


 

- Oranssi


 

- Helmen Valkoinen


 

- Pinkki


 

- Rainbow


 

- Punainen


 

- Verenpunainen


 

- Tummanpunainen


 

- Kirkkaanpunainen


 

- Punaisenvioletti Lambent)


 

- Hopea Durindfire)


 

- Hopeansininen


 

- Hopeanvihreä Viridian)


 

- Teal


 

- Violetti


 

- Tummanvioletti


 

- Kirkkaanvioletti


 

- Valkoinen


 

- Keltainen


 

- Tummankeltainen


 

- Kirkkaankeltainen


 

- Keltaisenoranssi


 

- Keltaisenvihreä


 


 


 


 


 

Valosapeli - Tyyli I - Shii-Cho


 


 


 

--------------------------------- Valosapelin keksimisen myötä, sille tarvittiin taistelutyyli. Tällöin tyyli I, tai Sarlaccin tie, oli syntynyt. Shii-Cho on kaikista aikaisin tyyli valosapeli taisteluissa, jonka kehitti kokeneet Jedimestarit sisällyttääkseen aatteet vanhalle miekka-taistelu perinteelle. Säilyi yksinkertaisimpana muotona jopa 4000 vuotta ennen Yavinin


 


 


 


 


 


 


 

taistelua, Shii-Cho oli monien jedien käyttämä tyyli, mukaanlukien Kreian ja Jedi Exilen. Johtuen tyylin yksinkertaisuudesta, se oli usein opetettu ensimmäisenä, joten lähes jokainen valosapeli taistelija käytti jotain Shii-Chon osaa omassa tyylissään. Eräs kontaktin merkki, sun djem, oli


 


 


 


 


 


 


 

Shii-Chon pyrkimys, aseistariisumalla tai tuhoamalla vastustajan aseen voisi saavuttaa voiton ilman että aiheuttaa vastustajalle vammaa, joka oli jokaisen jedin pyrkimys. Kuitenkin, Tyyli II:den yleistyttyä, sun djem kävi lähes mahdottomaksi koska Makashi harjoittajat olivat opetettu


 


 


 


 


 


 


 

estämään heidän aseistariisunnan tai miekan tuhoamisen. Vanhan Jedisäädyn aikaan, oppilaat aloittivat harjoittelemalla Shii-Chota ennen Padawan opiskelujaan Mestarin kanssa. Se oli tehty siten, koska, kuten Kreia kuvaili, Tyyli I oli helpoin tyyli oppia, ja silti voimakas. Heidän harjoittelunsa sisälsi


 


 


 


 


 


 


 

blasma-ammusten torjumisen samaan aikaan kun silmät on peitetty siteellä, tai harjoittelu kypärällä. Kit Fisto oli huomioitava käyttäjä Shii-Cholle, mutta hän ei pärjännyt sen avulla Darth Sidioukselle. Tyyli I palveli paremmin useampaa vastustajaa vastaan, ja yksi niinkin voimakas


 


 


 


 


 


 


 

vastustaja kuin Sidious oli kykenevä löytämään virheen siitä.


 


 


 

Shii-Cho oli tehokas tilanteissa, joissa oli monia vastustajia ja se ei tarjonnut kovin monia tekniikoita torjuakseen blastereita tai taistellessaan yhtä sapelia kantavaa vastustajaa vastaan. Kuitenkin, Shii-Cho oli tehokas tyyli


 


 


 


 


 


 


 

tilanteissa, joissa piti perääntyä ja kun mikään muu tyyli ei soveltunut siihen taistelutilanteeseen.


 


 


 


 


 


 


 

'' It is simple, and its simplicity is its strength." - Kreia


 


 


 


 


 


 


 

"Too slow... too predictable."


 


 


 

- Count Dooku's comment


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Valosapeli - Tyyli II - Makashi


 


 


 

---------------------------------- Makashi, eli myöskin tunnetaan


 


 


 

nimillä '' Ysalamirin tie '' ja '' Erilaisuuden tyyli. '' Se on toinen tyyli seitsemästä valosapelitaistelun tyylistä.


 


 


 

Tyyli I:n leviämisen jälkeen Valosapelitaistelutyylinä, Tyyli II tarkoitettiin Valosapeli-vs-Valosapeli taisteluihin. Sitä kuvailtiin hyvin


 


 


 


 


 


 


 

elegantiksi, voimakkaaksi ja tarkkuutta vaativaksi, joiden aniosta antoi käyttäjänsä


 


 


 

hyökätä ja puolustaa vaivattomasti, sillävälin kun vastustaja väsytti itsensä. Usein


 


 


 

käyttäjä piti Valosapelia yhdessä kädessä, näin varmistaen pidemmät liikkumisrajat sekä sujuvamman liikehdinnän.


 


 


 


 


 


 


 

Se nojasi torjuntoihin, sekä pieniin, tarkkoihin iskuihin. Toisinkuin muissa tyyleissä, jotka


 


 


 

perustui suojaamisiin ja laajoihin liikkeisiin. Tyyli II esti Sun Djemin, johon Tyyli I:n Mestarit pyrkivät - Riisumaan vastustajan aseista


 


 


 

ilman vahingoittamatta heitä.


 


 


 

Tyyli II korosti sujuvaa liikehdintää ja ennakointia sapelin


 


 


 


 


 


 


 

kanssa, jotta sivallukset osuisivat kohteeseensa, joten


 


 


 

se vaati erittäin sujuvia liikkeitä keholta sekä terältä. Harhautukset kuuluivat myös Tyyli II:n Taktiikoihin, jotta vastustaja hämääntyisi tai saisi vastustajansa ansaan. Tämä oli taktiikka, jota Kreivi Dooku käytti


 


 


 

useasti taisteluissaan Klooni


 


 


 


 


 


 


 

Sotien aikaan. Tarkka jalkatyöskentely ja liikkuminen olivat vaadittuja, jotta käyttäjä säilyttäisi tarpeeksi pitkän etäisyyden vastustajaansa puolustuksen aikana tai hyökkäykseen lähtiessä. Terän


 


 


 

manipulaatio Tyyli II:ssä oli hyvin


 


 


 

hienostunutta ja vaati suurta


 


 


 

keskittymistä, kuten Kreivi


 


 


 


 


 


 


 

Dooku heitteli esineitä Anakinia kohti ja samalla piti Obi-Wanin yhdellä kädellä kuristuksessa.


 


 


 

Ajoituksella, tarkkuudella ja taidolla vastustaja peitotaan ennemmin kuin vahvuudella. Taidokkaalla harjoittajalla tulokset


 


 


 

olivat hyvin vahvoja. Jalkatyö


 


 


 

Makashissa seurasi yksinkertaista kaavaa:


 


 


 


 


 


 


 

Eteen ja taakse, siirtäen jalkaa pitääkseen täydellisen tasapainon kun harjoittaja hyökkäsi ja vetäytyi. Makashi oli tyyli, joka perustui tasapainoon, etu-ja-taka jalkatyöhön, iskuihin ja nopeisiin vetäytymisiin. Eleganssi, kohteliaisuus, tenhous, hienoisuus, taiteisuus ja säästeliäisuus olivat


 


 


 


 


 


 


 

Makashin perusta. Makashi harjoittajat myöskin harjoittelivat välttääkseen toisen tyylin alistamisen, sillä alistaminen johti harjoittajan häviöön, Ennalta-arvaamattomuuden sekä odottamattomuuden takia.


 


 


 

Makashin käyttäjät olivat usein elegantteja, tarkkoja, rauhallisia ja varmoja.


 


 


 


 


 


 


 

Tyyli II:n käyttäjät olivat äärimmäisen varmoja mahdollisuuksistaan voittoon, ja usein olivat niin rauhallisia kun he


 


 


 

olivat taistelemassa.


 


 


 

Välittämättä sen tehokkuudesta, Tyyli II ei ole ilman heikkouksia. Yksi niistä on fakta, että on vaikeampi torjua Blaster - ammuksia tällä tyylillä.


 


 


 


 


 


 


 

Makashi kehittyi ennenkuin Blasterit olivat tulleet yleiseksi Galaksissa ja Tyyli II:n harjoitukset opettivat sen käyttäjät puolustautumaan pelkkiä teriä vastaan. Taidokas käyttäjä voisi ylisuorittaa tämän esteen pienellä ponnistelulla kuitenkin. Toinen takaisku oli, että Makashi oli kaikkein


 


 


 


 


 


 


 

hyödyllisin yhtä vastustajaa vastaan, ja siten oli heikompi suurempaa joukkoa vastaan. Taidokas käyttäjä kuitenkin voisi vastata hyvin isompaa joukkoa vastaan. Mutta suurin heikkous tässä tyylissä oli se, että se ei voi sietää iskuja myöhemmistä tyyleistä, jotka korostaa raakaa voimaa kun taas vastapainoksi


 


 


 


 


 


 


 

Makashi erikoistui eleganssiin & tarkkuuteen. Esimerkiksi Dookun duel Anakinia vastaan, Makashi ei ehtinyt virittyä tarpeeksi kineettisestä energiasta vastatakseen Anakinin suositun tyylin, Djem Son. Tyyli V:n Raaka voima riisui Dookun puolustuksen,


 


 


 

psyykkisesti hengästyttäen hänet ja imien Voima-energiansa.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Valosapeli - Tyyli III - Soresu


 


 


 

----------------------------------


 


 


 

Tyyli III, Soresu, tunnetaan nimillä '' Mynockin Tie '' tai '' Kimmoisuuden tyyli '', on yksi Seitsemästä Valosapeltyylistä, jonka Jedineuvosto tunnisti Kloonisotia ennen ja jälkeen


 


 


 

Alunperin, Tyyli III suunniteltiin torjumaan Blaster - ammuksia, joita käytti isompi joukkio. Blasterien yleistyttyä, enemmän


 


 


 


 


 


 


 

ja enemmän Jedejä pakotettiin omaksumaan taistelutyyli, joka salli heidän taistella vastustajiaan vastaan monesta suunnasta, pääasiallisesti hyökkäykset tulivat blastereista.


 


 


 

Aikaisemmat tyylit perustui laajoihin ja sivaltaviin iskuihin, jotka seurauksena jättivät Jedin


 


 


 

avoimeksi blastereille.


 


 


 


 


 


 


 

Tyyli III kuitenkin vaati kokoaikaisen kimmoitussuojauksen säilyttämistä, tekemällä pieniä, nopeita heilautuksia, lähellä kehoa, jättäen Jedin vähemmän paljaaksi tulitukselle. Tyyli III oli puolustavin tyyli seitsemästä muusta tyylistä. Soresun filosofiaa kuvailtiin ''olla itse myrskyn silmässä ''.


 


 


 


 


 


 


 

Harjoittaja säilytti kokoajan keskittymisen, vaikka konflikti riehuisi heidän ympärillään. Tämä sen takia, jotta he voisivat säilyttää rauhoittuneen tilan, jossa ulkoinen taistelu ei voisi vahingoittaa heitä. Sitäpaitsi, Soresu omasi voimakkaat puolustustekniikat, jotka näyttivät mukautuvan mihin


 


 


 


 


 


 


 

tahansa tilanteeseen, sillä hinnalla, että he eivät koskaan päässeet myrskyn '' kuvallisen silmän '' ohi. Soresu tekniikka käytti vähän hyökkäysvoimaa vastustajiin, jotka keskittyivät tyylin käyttäjään. Ne, jotka opiskelivat tätä tyyliä, käyttivät pääasiallisesti puolustustekniikkaa


 


 


 

riisuakseen aggressiiviset


 


 


 


 


 


 


 

vastustajat puolustaen pitkillä heilautuksilla sekä minimaalisilla vastahyökkäyksillä. He odottivat, että vastustaja käytti suurimman osan heidän energiastaan, sitten tekivät vaihtoehtoisen, enemmän aggressiivisen hyökkäyksen. He odottivat väistämätöntä virhettä vastustajan puolustuksessa.


 


 


 


 


 


 


 

Tyyli III:hin kuului valmistautuminen pitkiin taisteluihin, jossa käyttäjä tarkkaili ja oppi niin paljon kuin mahdollista vastustajansa tekniikasta taistelun keskellä. Myöskin, Ollakseen kykyisempi pitkissä taisteluissa, Soresun käyttäjällä oli kyky saada taistelun tilanne hallintaansa,


 


 


 


 


 


 


 

luoden monia vaihtoehtoja Jedille.


 


 


 

Tyyli III:n käyttäjällä oli siis vaihtoehto tappaa, riisua aseista


 


 


 

tai jopa puhua järkeä vastustajalleen. Soresua pidettiin


 


 


 

taitavana Jeditaistelutyylinä, koska se omaksui passiivisen elämäntyylin sekä sananmukaisen


 


 


 

ensivaikutelman jedistä eli mieluummin puolustaminen kuin


 


 


 


 


 


 


 

hyökkääminen. Soresun puolustus


 


 


 

ja sen hallitseminen salli harjoittajan luoda sopivia lopputuloksia harjoittajalle kun kohtasi kiirehtiviä hyökkääjiä, jotka jättivät itsensä haavoittuvaiseksi vastahyökkäyksille. Kuitenkin, puolustaminen vaati suuren määrän keskittymistä käyttäjältä,


 


 


 


 


 


 


 

sillä jopa hetkellinen virhe keskittymisessä voisi johtaa häviöön. Jedit, jotka eivät olleet kovin keskittyväisiä usein hylkäsivät tämän tyylin ja valitsivat sellaisen, jossa vaadittiin vähemmän omistautumista pitkille taisteluille.


 


 


 

Soresu hyödyntää iskuja ja torjuntoja todella nopeilla


 


 


 


 


 


 


 

valosapelilla, samalla terä myös erittäin lähellä käyttäjänsä kehoa. Soresu on tehokas vahvoja yksilöitä kuin myöskin isoja joukkioita vastaan. Soresun taitajat olivat hyvin vakuuttavia heidän vahvan puolustustekniikan


 


 


 

ansiosta. Kuitenkin, Tyyli III:n harjoittajat olivat kyvykkäitä puolustamaan itseään -


 


 


 


 


 


 


 

hyökkäyksiltä, mutta silti he tarvitsivat suuren määrän kokemusta kuinka saada vastustaja ansaan omaan puolustukseensa. Tyylin mestareiden piti säilyttää suuri keskittyminen taisteluun, sillä puolustustaktiikat sisälsivät torjuntoja ja väistöjä todella


 


 


 

lähellä käyttäjän kehoa.


 


 


 


 


 


 


 

Jedit, jotka jättivät pieniäkin virheitä heidän vahvaan puolustukseensa, eivät voineet välttyä loukkaantumisilta.


 


 


 


 


 


 


 

'' A... defensive technique. But effective. With a lightsaber blade and enough skill in deflection, It's an excellent offense against blasters. '' - Kreia


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Valosapeli - Tyyli IV - Ataru


 


 


 

----------------------------------


 


 


 

Ataru, tunnetaan myös nimillä


 


 


 

'' Haukka-lepakon tie '' tai '' Aggressiivisuuden tyyli ''. Atarun historia alkaa vähintään niin aikaisin kuin Vanha Tasavalta sekä Mandalorian Wars, jolloin se


 


 


 

oli yleinen tyyli Jedien keskuudessa. Kuitenkin, se oli myöhemminkin suosittu tyyli.


 


 


 

Aggressiiviseksi tyyliksi, Ataru oli


 


 


 


 


 


 


 

nopeatempoinen tyyli ja tehokas yhtä vastustajaa vastaan, vaikkakin heikompi pitkäaikaisissa taisteluissa ja ahtaissa tiloissa.


 


 


 

Atarua luonnehditaan Voima-avustetuksi Akrobatiaksi sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa sekä myöskin siihen kuuluu nopeat, voimakkaat iskut.


 


 


 


 


 


 


 

Ataru oli aggressiivisen taistelun tyyli, luottaen yhdistelmään voimaa, vahvuutta ja nopeutta.


 


 


 

Atarun harjoittajat olivat aina hyökkääviä, hyökäten laajoilla, nopeilla ja voimakkailla iskuilla. Tyyli IV:n harjoittajat jatkuvasti käyttivät Voimaa auttaakseen itseään liikkumaan ja hyökkäämään. Antaen Voiman


 


 


 


 


 


 


 

virrata lävitseen, he pystyvät ylittämään heidän ruumiilliset rajoitteet, antaen kyvyn suorittaa uskomattomia akrobaattiliikkeitä, kuten erilaisia voltteja, ei vain hyökkäämiseen vaan myöskin karkoittaakseen käyttäjän hyökkääjät ja heidän iskunsa. Jedi, joka käytti Atarua, tarvitsi yhdistää hänen kaikki


 


 


 


 


 


 


 

Voimaenergiansa, jotta pystyi ohittamaan normaalin ruumiillisen


 


 


 

rajan tunteissa, nopeudessa ja ketteryydessä, ollakseen onnistunut. Juokseminen, hyppiminen ja kieppuminen, kaikki painotti tyylin monimutkaisten kineettien opiskelua. Ne, jotka käyttivät Tyyli IV:tä, pystyivät liikkumaan todella nopeasti sekä


 


 


 


 


 


 


 

''pommittamaan'' voimakkaita iskuja, hyppyjä ja hyökkäyksiä ilmasta. Voimakkaita ja kiepahtavia hyökkäyksiä voitiin tehdä mistä hyökkäyskulmasta vain, joko maasta tai ilmasta. Atarun mestari voi ilmaantua sumeana heidän vastustajilleen,


 


 


 

hyökäten jokasuunnasta, Edestä,


 


 


 

sivuilta, yläpuolelta tai takaa.


 


 


 


 


 


 


 

Voima ei vain ainoastaan sallinut käyttäjän tehdä atleettisia suorituksia, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia vaan auttoi myös ohjaamaan heidän tekoja ja liikkumisia taistelussa. Atarun avausasento oli tasapainoinen kahdenkäden suoja; Pitäen valosapelia kämmenillään kehon


 


 


 

oikealla tai vasemmalla puolella.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Valosapeli - Tyyli V: Shien/DjemSo


 


 


 

----------------------------------


 


 


 

Shien / Djem So, tunnetaan myös nimillä '' Krayt lohikäärmeen


 


 


 

tienä '' tai '' Suojelemisen tyyli ''


 


 


 

on viides taistelutyyli. Tämän tyylin kehittivät Soresun harjoittajat, jotka tunsivat, että puolustusmielinen tyyli pidentäisi taistelua tarpeettomasti, jossa odotettiin tilaisuutta iskeä,


 


 


 

mieluummin kuin luoda itse


 


 


 


 


 


 


 

vastustajan puolustukseen aukko. Shien, jota pidetään klassisenä Tyyli V:nä, oli hyvä torjumaan blastereita kun taas Djem So, joka kehittyi myöhemmin, oli suunniteltu valosapelitaisteluihin. Molemmat Shien & Djem So suunniteltiin käyttämään vastustajan omaa hyökkäystä heitä vastaan.


 


 


 


 


 


 


 

kuten todistettu, Shien keskittyi blaster-panosten kimmoittamiseen takaisin sen ampujaan. Tyyli V kehittyi hyväksytyksi tyyliksi, yhdistellen Tyyli III:n puolustustekniikoita sekä Tyyli II:n aggressiivista filosofiaa ja taktiikoita. Tyyli V vaati myös korkeamman tason ruumiillisessa vahvuudessa kuin


 


 


 


 


 


 


 

muut tyylit sen takia, että käyttäjän piti keskittyä täydelliseen vastustajan hallintaan. Tyyli V kehitettiin samaanaikaan Tyyli IV:n kanssa, kun Jedejä kutsuttiin aktiivisesti turvaamaan rauhaa. Jotkut jedit,


 


 


 

noteerasivat tyylin omistautumisen taistelun hallintaan sekä sen vahvuuteen,


 


 


 


 


 


 


 

Ne jedit tunsivat, että Tyyli V rohkaisi sopimattomaan keskittymiseen, joka johti toisten


 


 


 

hallintaan. Kuitenkin, Tyylin edustajat pitivät Tyyli V:tä hyödyllisenä Jedisäädylle.


 


 


 


 


 


 


 

Tyyli V:llä on kuitenkin kaksi eri variaatiota: Shien & Djem So.


 


 


 


 


 


 


 

Muinaiset Tasavallan Jedit, jotka kehittivät ja käyttivät klassista tyyli V:tä, Shieniä, Tyyli tunnettiin


 


 


 

myös '' Suojelemisen '' tyylinä.


 


 


 

Shieniä kuvailtiin hyvin mukautetuksi tyyliksi torjua blaster tulitusta ja vastustajan hyökkäyksiä ilman vaarantamatta


 


 


 

käyttäjän kykyä tehdä voimakkaita vastaiskuja,


 


 


 


 


 


 


 

vaikkakin tämä oli tehottomampi


 


 


 

yhtä vastustajaa vastaan. Shienin historia juurtaa itsensä Jedien Sisällissodan paikkeille. Tyylin keskittyminen torjumaan Blaster tulitusta, Shien ''piti mielessä '', että Jedi oli usein alakynnessä ja hänen tarvitsisi puolustaa itseään samalla kun käyttäjä pitää mielessään


 


 


 


 


 


 


 

hyökkäysmahdollisuuden. Lisäksi, Shien omasi Sith variaation tästä


 


 


 

klassisesta valosapelityylistä ja sitä kutsuttiin Sith Shieniksi. Sith variaatiossa keskityttiin nopeisiin ja aggressiivisiin hyökkäyksiin vastustajaa kohti.


 


 


 

"You will find it easier to deflect blaster fire with this form. ''


 


 


 

- Zez-Kai Ell


 


 


 


 


 


 


 

Djem So oli niiden Soresun käyttäjien luomus, jotka tunsivat,


 


 


 

että Soresu oli liian passiivinen.


 


 


 

Se keskittyi Soresun vajavaisuuteen, jossa Jedimestari olisi todistanut olevansa häviämätön, mutta samallatavoin se oli kykenemätön


 


 


 

päihittämään taidokkaan vastustajan.


 


 


 


 


 


 


 

Hyödyntäen yhdistelmän blokkeja ja väistöjä, Djem Son käyttäjä säilytti sopivan perustan puolustamiseen sekä etä- ja lähihyökkäyksiin. Kun Soresun käyttäjä pysyi puolustuskannalla ja teki vastahyökkäyksiä vain kun


 


 


 

tarpeellista tai sitten kun vastustajan puolustuksessa ilmeni aukko, Sen sijaan Djem Son harjoittaja ei ollut niin passiivinen.


 


 


 


 


 


 


 

Toisin kuin Soresu tai Ataru, Djem So ei ainoastaan vaatinut käyttäjältään vastahyökkäyksiä, vaan myöskin painostamaan vastustajaa hyökkäämällä, yhdistellen Voima-vahvistettua vahvuutta voimakkailla terän kombinaatioilla musertaakseen vastustajansa puolustuksen. Djem Son voimakkuus, mikä yhdistettynä fyysisellä ja


 


 


 


 


 


 


 

Voima-vahvistetulla vahvuudella, pystyi voittamaan Makashin käyttäjän, mikä oltiin pyhitetty ainoastaan valosapelimiekkailua varten. Djem Son aloitusasento sisälsi valosapelin pidon pään yläpuolella, asettaen sen 45 asteen kulmaan niin, että terä


 


 


 

osoitti maata kohti. Siinä missä Shienin heikkous oli taistelu yksittäisiä henkilöitä vastaan,


 


 


 


 


 


 


 

Djem Son heikkoutena toimi sen liikkuvuuden puute.


 


 


 


 


 


 


 

"Form V's Djem So variation is devoted specifically to lightsaber dueling." - Cin Drallig


 


 


 


 


 


 


 

''To better protect yourself from blaster fire without compromising your offensive capabilities, use the Shien form.'' - Kavar


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Valosapeli - Tyyli VI - Niman


 


 


 

----------------------------------


 


 


 

Niman tunnettiin myös nimillä ''Rancorin tie'', ''Kohtuuden tyyli'' sekä ''Diplomaatin tyyli'' ja se oli


 


 


 

kuudes seitsemästä valosapelityylistä. Tämä taistelutyyli oli sekoitus kaikkien aikasempien tyylien elementtejä,


 


 


 

joista kasattiin yksi, keskitetty tyyli. Niman tasapainoili eri tyylien erikoisuuksien välillä, pitäen kuitenkin sisällään


 


 


 


 


 


 


 

kaikki perusliikkeet, mutta keskittyen kaikkiin tasavertaisesti ja kohtuudella. Tämän vuoksi Nimanista muodostui tyyli, joka ei


 


 


 

tarjonnut minkäänlaista etua, mutta ei myöskään sisältänyt mitään erityisiä heikkouksia ja siten ei jättänyt tyylin seuraajia


 


 


 

niin suojattomiksi taisteluissa, kuten monet muut aggressiivisemmat tyylit olisivat


 


 


 


 


 


 


 

jättäneet. Nimanissa ei niinkään ollut mitään erikoista teränkäyttöharjoittelua, sillä se suunniteltiin yksinkertaiseksi ja siten tämän tyylin pystyi helposti omaksumaan ne Jedit, jotka suosivat enemmän opiskelua ja diplomatiaa. Tästä huolimatta tyyli oli erityisen tehokas, mikäli sen osasi loistavasti ja tästä esimerkkinä voidaan pitää


 


 


 


 


 


 


 

esimerkiksi Exar Kunia. Kompensoidakseen kevyttä keskittymistä teränkäyttöön ja erikoisuuksien puutetta, Nimanin harjoitteluohjelmiin kuului paljon


 


 


 

Voimaiskuja, joita käyttäjän tuli hyödyntää omissa taisteluissaan.


 


 


 

Esimerkkejä tällaisista ovat esimerkiksi telekineettiset


 


 


 

vedot/työnnöt ja nämä pyrittiin tekemään samalla, kun käytettiin


 


 


 


 


 


 


 

valosapelia iskemiseen. Koska Nimanin kehitykseen vaikutti kaikki


 


 


 

aikaisemmat tyylit, Niman soveltui myös opiskeltaviksi heille, jotka halusivat oppia käyttämään kahta- tai kaksiteräistä valosapelia. Loppupeleissä Nimanin onnistuminen taistelussa oli enemmänkin riippuvainen käyttäjänsä intuitiosta ja luovuudesta taistelun keskellä,


 


 


 


 


 


 


 

kuin muiden tyylien perusliikkeiden käyttämisestä.


 


 


 


 


 


 


 

" For superior balance, use the Niman form. This form has no specific strengths, but no weaknesses either. "


 


 


 

- Kavar


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Tyyli VII - Juyo / Vaapad


 


 


 

----------------------------------


 


 


 

Tyyli VII tunnettiin myös nimillä ''Vornskrin tie'' tai ''Huimapäisyyden tyyli'' ja se oli seitsemäs seitsemästä valosapelityylistä, joka oli tunnistettu Jedisäädyssä. Juyo juurtaa juurensa paljon ennen Yavinin taistelua ja sitä pidettiin häijyimpänä taistelutyylinä ja se vaati todella kovan keskittymisen käyttäjältään. Juyolla oli monia


 


 


 


 


 


 


 

harjoittajia ajan saatossa, esimerkiksi Kotorista tutut mestarit Zez-Kai Ell, Vrook Lamar ja Kavar osasivat kyseisen tyylin. Kun aikaa kuitenkin kului, alettiin Juyo - tyyliä rajoittaa Jedisäädyssä, koska säädyn jäsenet pelkäsivät sen käytön johtavan kohti Pimeää puolta ja Juyo olikin hyvin suosittu tyyli Sithien keskuudessa, sillä


 


 


 


 


 


 


 

esimerkiksi elokuvista tuttu Darth Maul käytti sitä surutta.


 


 


 

Vaapad - osapuolen sen sijaan kehitti Vanhan Tasavallan loppuaikoina Jedimestarit nimeltään Mace Windu ja Sora Bulq, jotka nimesivät tyylin Vaapad - nimisen saalistajaotuksen mukaan, jotka majaili Sarapin - nimisellä planeetalla.


 


 


 


 


 


 


 

Vaapad selitettiin siten, että se oli enemmänkin ''mielentila'' kuin pelkkä taistelutyyli, sillä se salli käyttäjän kanavoida hänen omaa sisäistä pimeyttään taisteluun ja siten antautua taistelun raivolle. Juyon ja Vaapadin tiedot selvisivät Suuren Jedipuhdistuksen ja ne otettiin jälleen käyttöön Uuden Jedisäädyn puolesta.


 


 


 


 


 


 


 

Juyota kuvailtiin häijyimmäksi ja raivokkaimmaksi tyyliksi. Juyo sai siten myös kaikkein vaikeimman ja vaativimman tyylin tittelin itselleen. Tätä raivokkutta ja häijyyttä kuvaa se, että Vrook Lamar kehui kokeneen käyttäjän pystyvän poistamaan vastustajansa sisälmykset taidoillaan. Tyyliä kuvailtiin myös kaaottiseksi ja arvaamattomaksi


 


 


 


 


 


 


 

sekä se keskittyi ainoastaan rankkaan hyökkäykseen. Juyo oli hyvin kiistelty tyyli Säädyssä, sillä moni tunsi sen olevan ristiriidassa Jedikoodin kanssa, sillä se vaatii käyttäjän käyttämään intohimojaan hyödykseen taistelussa. Sitheillä ei tätä ongelmaa ollut ja Darth Sidiouskin väitti sitä ''Sith tyyliksi''. Miekkamestari Cin Dralligin


 


 


 


 


 


 


 

mielestä Juyo oli hyvin rohkea sekä suoraviivainen ja siten myös avoimempi ja kineettisempi kuin esimerkiksi Shien / Djem So, mutta se ei ollut niin tarkkaan harkittu kuin esimerkiksi Ataru. Juyossa myös tarvittiin paljon enemmän energiaa kuin Shien / Djem So:ssa, koska se vaati paljon keskittymistä ja se herätti syvempiä tunteita käyttäjässä.


 


 


 


 


 


 


 

Vaikkakin tyylin käytössä oli haasteensa, se saattoi silti olla tie melkoiseen voimaan.


 


 


 

" Predictably, he seeks to unbalance you with his erratic attacks. His technique is called Juyo, the most chaotic of the lightsaber forms. This form sacrifices much to bolster offense, leaving one exposed to attack by the Force. '' - Kreia


 


 


 


 


 


 


 

Vaapadia puolestaan kuvailtiin enempänä kuin pelkkä taistelutyyli; se oli eräänlainen mielentila, jossa mentiin Pimeän puolen ajatuksiin, kuten taistelusta- ja voitosta nauttiminen. Vaapadin käyttäjä hyväksyi taistelun raivokkuuden, tehden heistä eräänlaisen Pimeän puolen ''johdon''. Jedit varoittivat aina, että Vaapad voi viedä


 


 


 


 


 


 


 

käyttäjänsä Pimeälle puolelle sen fyysisyyden vuoksi. Vaapad vaati kestävän ja suuren Voiman kanavoinnin käyttäjältään kokoajan. Tyylin hyökkäykset näyttivät päältäpäin ''ei-yhdistetyiltä'', mikä loi siitä myös arvaamattoman. Kun Vaapad oli käytössä, vierestäkatsojat kuvailivat sitä myös siten, että käyttäjällä oli monia valosapeleita


 


 


 


 


 


 


 

yhtäaikaa käytössään, koska sapelin liikkeet olivat niin nopeita, luoden tämän illuusion monesta sapelista. Tämä samainen illuusio toteutui myös pelkillä käsillä taisteltaessakin.


 


 


 


 


 


 


 

"This is called Vaapad, Kar. How many arms do you see?"


 


 


 

- Mace Windu


 


 


 


 


 


 


 

Kiitoksia kaikille yhteisistä vuosista mitä olemme viettäneet!

Teillä on aina paikka sydämmessäni. |

Toivottavasti näemme vielä!


 

-Tuomas12


 

Ps. Jätäthän terveisesti vieressä oleviin lappuihin!


 

Kaikilla kavereillani on oikeudet huoneeseen |


 


 

Kana was here. - 16.5.2O12

----------------------------------

UJ was here 11.11 '13

!CALISTA! was here 20.toukokuuta -14

UJ was here again 30.7'14

Minäkin kävin! 23.1.15 -Wolde =)

Jabba is here 18.2.15

Pena was here 9.10.15

Eeth was here höpö

Kajaanin Hokki ei nouse koskaan! Zainer was here höpö

UJ was here AGAIN 24.2'18


 

Djur was here 32.13.0

Aivohalvaus was here 23.5.19


 


 

Peeloporttini on ehkä haastava eikä kaikki pääse välttämättä sitä

läpi. Älä siis jää peeloilemaan eteen vaan poistu tilasta ja tule

uudestaan. Äläkä idlaa!


 

Portissa on 2 osaa. Jotka ovat haastavia. Lisää osia tulossa.

Toivottavasti viihdytte!


 

Kirjoittakaa mielipiteitä.

-Tuomas


 

Lämpimästi tervetuloa Spiran Jeditemppeliin! Liittyäksesi:


 

1. Asu: Hillitty asu eikä räikeitä värejä. Ei punaista, koruja, päähinettä tms. eikä oppilaalla mustaa tai partaa tms.

Huppari ja pitkät housut ovat loistava valinta!

2. Tietoihin: Jedioppilas vs: sininen


 

Mikäli jokin asia mietityttää, kysy rohkeasti!


 

* Mitä ovat jedit?

Jedit ovat rauhan ja oikeuden puolustajia galaksissa. Jedit opiskelevat Voimaa, mystistä energiakenttää, joka ympäröi kaiken ja josta jedit ammentavat mahtinsa.

* Mikä on Jeditemppeli?

Jeditemppeli on jedisäädyn päämaja, jossa jedit keskittyvät koulutukseen ja tiedon ammentamiseen Voiman valoisasta puolesta, Ashlasta.


 

Jedien arvot:


 

1. Jedioppilas: Matkasi jediksi alkaa tästä pisteestä. Oppilas on nuori ja nälkäinen oppimaan uusia asioita!

2. Jedipadawan: Padawan on jedioppilas jonka ritari/mestari on valinnut henkilökohtaiseksi oppilaakseen! Padawan aikana koulutuksen edetessä voit mestarisi kanssa valita keskitytkö Voiman opiskeluun konsulaarina ->


 

valosapeliin suojelijana vai molempiin tasapuolisesti vartijana!

3. Jediritari: Onneksi olkoon! Olet läpäissyt jedikoulutuksesi ja olet nyt valmis ritari. Ritarina saat ottaa ensimmäisen oman padawanisi!

4. Jedimestari: Mestarit ovat säädyn kokeneimpia ja he ovatkin yleensä kouluttaneet jo useamman padawanin ritariksi. Heidän puoleen voit kääntyä kiperissä asioissa!


 


 

Korkea neuvoston jäsenet tunnistat [KN] merkistä tiedoissa.


 

Tällä hetkellä Korkeassa Neuvostossa istuvat:


 

Jedimestari Tuomas

Jediritari Zainer

Jediritari timmioakmen


 

Käänny heidän puoleen mikäli huomaat jotain puutteita tai epäasiallista käytöstä


 


 

Korkea Neuvosto tiedoittaa

----------------------------------


 

1. Korkea Neuvosto on päättänyt poistaa suurmestarin arvon. Kyseistä arvoa ei tulla myöntämään kenellekkään.


 


 


 

----------------------------------

temppeliholonet.foorumi.eu


 


 


 


 

Kirjoittanut Korrado niminen Jedi


 


 


 


 


 

--------- Cereanit ------------


 


 


 

Cerean on rotu, joka on kotoisin planeetasta Cerea. Cereanit olivat hienostunut rotu ja heillä oli


 

poikkeuksellinen ajattelemisen kyky. Cereanin tunnistaa korkeasta, kapenevasta päästä, jossa sijaitsee Cereanin toinen sydän. Cerean on fyysisesti samanlainen kuin ihminen, mutta heillä on kaksi sydäntä, joista toinen sijaitsee päässä. ---→


 


 


 

Miespuoliset Cereanit vanhenivat paljon nopeammin kuin naiset, siksi moniavioisuus oli Cereaneille välttämätöntä, jotta rotu saatiin pidettyä hengissä. Yleensä miehillä oli yksi virallinen avioliitto ja neljästä kymmeneen muuta vaimoa. Cereanit olivat usein myös jedejä. Cereanien alhaisen syntyvyyden takia, heidät saatettiin vapauttaa joistain säädyn säännöistä.


 


 

Ehkä tunnetuin Cerean oli Jedimestari Ki-Adi Mundi, joka oli Korkeassa Neuvostossa jo ennen kloonisotien puhkeamista.


 


 


 


 


 


 


 

---------- Nautolan --------------


 


 


 

Nautolan (myös Nautloidi) on amfibinen eli maalla ja vedessä elävä humanoidilaji, joka on kotoisin planeetalta Glee Anselm.


 

Vaikka he perustivat siirtokuntia


 

vesimaailmoihinsa, suuri osa heidän sivilisaatiostaan oli Sabilon alueella. Tunnetuimpia nautolaneja on jedimestari Kit Fisto, joka oli jedisäädyn riveissä kloonisoitien aikaan ja oli myös →


 


 


 

Korkeassa Neuvostossa.


 

Koska nautolanit olivat amfibisia, he omasivat hämärässä näkökyvyn ja erinomaisen uintitaidon. Nautolanin tunnistaa isoista tummista silmistä ja lonkeroista. Nautolanbit olivat väriltään vihreitä, sinisiä tai ruskeita. Nautolan pystyi amfibisena rotuna hengittämään vedessä mainiosti, eikä sillä ollut vaikeuksia poistua vedestä.


 

Nautolaneilla oli myös --→


 


 


 

poikkeuksellinen hajun- ja feronomin tunnistamis taitoja.


 

Nautolanit pystyivät myös parantamaan ja tunnistamaan tunnetiloja muissa, mutta nämä taidot toimivat paremmin veden alla. Feronomin aistinta on osa nautolanien viestimisen kulttuuria.


 

Nautolaneilla oli neljätoista tuntoherkkää lonkeroa ja useita sydämmiä, jotka kykenivät lyömään erikseen.


 


 


 

Kuten nautolanien hajuaisti, heidän kielensä soveltui erinomaisesti vedenalle. Kuitenkin useimmat nautolanit päättivät puhua Anselmian kieltä, kun he matkasivat muualle maailmaa.


 

Toinen tunnettu nautolan oli jedioppilas Zatt, joka eli myös kloonisotien aikaan ja oli erinomaisen taitava teknisten laitteiden kanssa.


 


 


 


 


 


 


 

------------ Wookiee ------------


 


 


 

Wookiee oli pitkä ja karvainen humanoidilaji planeetalta Kashyyyk. Merkittävin Wookiee oli Chewbacca, joka oli Han Solon hyvä ystävä ja vaikutti paljon Galaktisen sisällissodan aikaan.


 

Muita melko tunnettuja Wookieita olivat mm. jedioppilas Gungi, jedimestari Tyvokka ja Tarfful.


 

Wookieet asuivat Wroshyr puissa heidän rakentamissaan --→


 


 


 

puutaloissa. Vaikka Wookieet ovat ulkonäöltään hieman pelottavia, olivat he pääasiassa melko lempeää väkeä, tosin wookieet saivat helposti raivokohtauksia. Wookieet olivat Galaksin tunnetuimpia rotuja, koska nämä olivat erittäin vahvoja, älykkäitä,


 

uskollisia ja äkkipikaisia. Karvaisuutensa takia Wookieita kutsuttiin usein ''käveleviksi matoiksi''. Wookieet olivat todella pitkäikäisiä. Wookieet →


 

elivät vuosisatoja ja keski-ikäinen wookiee on noin 350 vuotias.


 

''Vanha'' Wookiee oli noin 400 vuotias.


 


 


 


 


 


 


 

------------ Kel dor -------------


 

Kel Dorit, toiselta nimeltään Kel Dorianit olivat rotu teknologiselta planeetalta nimeltä Dorin. kel Dorit tunnetaan myös hyvinä Voiman käyttäjinä. Tunnetuimpia ovat Plo Koon ja Sha Koon. Plo Koon oli jedimestari ja Korkean neuvoston jäsen kloonisotien aikaan ja Sha Koon oli jediritari ja Plo Koonin veljentytär. Kel Dorin tunnistaa useimmiten keltaisesta erikoisesta päästä, jossa on --→


 


 


 

mustan värinen naamio, jolla pystyttiin hengittämään paremmin vähähappeisissakin tiloissa. Esimerkiksi Kel Dorit pystyivät hengittämään lyhyen ajan avaruuden tyhjiössä, mutta tämä aika on tuntematon. Koska planeetta Dorinin ilma oli heliumista ja kaasuista, oli Kel Dorien pakko pukeutua näihin naamioihin ja suojalaseihin. Kel Doreilla oli myös erittäin nopeat refleksit. Heitä --→


 


 


 

usein viisaina ja nopeina, mutta heitä pidettiin heikkoina verrattuna muihin lajeihin.


 


 


 


 


 


 


 

----------- Ithorian -------------


 


 


 

Ithorian oli kasvissyöjä rotu planeetalta Ithor. Ithorianeja kutsuttiin joskus vasarapäiksi ''Hammerheads'', koska Ithorianien kaula on pitkä ja kaareva, ja pää T-kirjaimen muotoinen. Tätä nimitystä kuitenkin pidettiin loukkaavana. Ithorianeilla on kaksi suuta ja neljä kurkkua, mikä mahdollisti stereoisen äänen. Naispuolisilla ithorianeilla on --→


 


 


 

kaksi kyttyrää päänsä takana ja miehillä vain yksi. Silmävarresta varpaisiin mitattuna Ithorian oli keskimäärin 1.8-2.3m pitkä. Ithorianien refleksit ja koordinointi oli normaalia humanoidia heikommat ja hitaammat. Ithorianit olivat hyvin rauhallista väkeä ja moni harvoin käytti väkivaltaa koko elämänsä aikana. Ithorianeja kutsutaan joskus myös koteloiksi johtuen heidän lasimaisista silmistä. --→


 


 


 

Tunnetuimpia ithorianeja olivat jedimestari Roron Corobb ja jedioppilas Byph.


 


 


 


 


 


 


 

------------ Rodian --------------


 


 


 

Rodianit oli humanoidilaji Rodia planeetalta Tyrius järjestelmästä.


 

Rodianin tunnistaa erikoisesta kasvojen rakenteesta ja pigmenttisestä ihosta. Rodianien kulttuuri on häpeällisen väkivaltainen johtuen vaikeista oloista planeettansa viidakoissa.


 

Rodianit olivat usein palkkiometsästäjiä ja heitä tavattiin pääasiassa Galaksin --→


 


 


 

reunoilla. Rodianit eivät kuitenkaan aina olleet roistoja, vaan heitä oli myös taiteilijoita, kauppiaita, poliitikkoja ja jopa jedejä. Rodianeilla oli hyvin erottuvat kasvot. ne olivat vihreät, suurisilmäiset, pyöretä ja niillä oli antennimaiset korvat, joilla havaittiin esimerkiksi tärinää. Suurien silmien ansiosta Rodianit pystyivät havaita ruumin lämmön pimeällä saalistaessaan. Rodianin iho on normaalisti karhea ja --→


 


 


 

''pikkukivinen'', mutta kädet olivat melko sileät. Tunnetuimpia Rodianeja olivat palkkiometsästäjä Greedo ja jedioppilas Ganodi.


 


 


 


 

Kirjoittanut Lamoracke niminen Jedi


 


 


 

Konsulaarit:


 

---------------------------------


 

Konsulaarit keskittyivät fyysisen voiman sijaan Voiman hallitsemiseen ja henkisten kykyjen harjoittamiseen. Ritarit, jotka erikoistuivat konsulaareiks, toimivat yhteistyössä tasavalla diplomaattiseten joukkojen ja lääkintä fasiliteettien kanssa. Sovinnon neuvoston alaisina konsulaarit toimivat parantajina, profeettoina ja tutkijoina --→


 


 


 

kättäen valosapelia vain itsepuolustukseen. Kokeneimpia konsulaareja kutsuttiin nimellä Sage master. Konsulaarien alahaaroja ovat: Jedilähettiläät, -diplomaatit, - parantajat, lore keepperit, tutkujat ja näkijät.


 

------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Jedidiplomaatit:


 

---------------------------------


 

Jedidiplomaatit olivat aina riidan keskellä. Diplomaateilla oli mandaatti takoa kompromissi tai sopimus läpi kiireisissä neuvotteluissa, ja heillä oli senaatin sekä jedisäädyn täysi tuki. Jedejä pyydettiin usein neuvotteluihin puolueettomina diplomaatteina. Tämä johtuo todennäköisesti säädyn eristäytymisestä maallisesta --→


 


 


 

yhteisöstä, sekä voiman johtamasta intuitiosta. He toimivat neuvottelijoina kiistatilanteissa ja heidän tuomioitansa pidettiin oikeudenmukaisina ja sitovina. Jedit pitivät huolen, että he olivat puolueettomia ja tasapuolisia neuvotteluissaan. Tämä perintö oli niin vahva, että jopa Palpatinen jedipuhdistuksen jälkeen osa muisteli edelleen jedien oikeudenmukaisuutta.


 


 


 


 


 


 


 

Jediparantajat:


 

--------------------------------


 

Jediparantajat keskittyivät Voiman humaanisempiin puoliin, manipuloidakseen elävää Voimaa suorittaakseen parantamisena tunnettua taiteenlajia. Parantajien johtavana elimenä toimi "circle of jedi healers" (jediparanatjien rinki), jonka päämajana toimivat parantamisen salit Coruscantin temppelin ulkopuolella. ---→


 


 


 

Parantajat palvelivat myös joskus MedStar-tähtilaivoilla (medication star, lääkintä "tähti"), ja joskus jopa tasavallan mobiileissa kirurgisissa yksiköissä.


 


 


 


 


 


 


 

Jedi lore keepperit:


 

---------------------------------


 

Jedi lore keepperit omistautuivat arkistojen kasvattamiseen. Heitä johti kirjastonhoitajien kokous. Lore keepperit jakautuivat edelleen historioitsijoiksi, arkistoijiksi ja kirjastonhoitajiksi. Jokainen ryhmä työskenteli tiedon nopean levittämisen ja vanhan tiedon säilyttämisen eteen.


 


 


 


 


 


 


 

Jeditutkijat:


 

--------------------------------


 

Jeditutkijat ratkoivat teoreettisia ongelmia ja keskittyivät päivittämään arkistoja. Tutkijat erikoistuivat edelleen esim. arkeologiaan, geologiaan, biologiaan, matematiikkaan ja tähtitieteisiin.


 


 


 


 


 


 


 

Jedinäkijät:


 

---------------------------------


 

Jedinäkijät olivat jedejä, jotka olivat alttiita näkemään näkyjä Voiman kautta. He ylläpitivät ja päivittivät Säädyn holokroneja. Kaikista herkkävaistoisimmat näistä jedeistä tunnettiin profeettoina ja he näkivät galaksin tulevaisuuteen.


 


 


 


 


 


 


 

Jedisuojelijat:


 

---------------------------------


 

Jedisuojelijat keskittyivät taistelulajeihin ja taisteluun. Jedisuojelijat miellettiin usein tyypillisiksi jedeiksi ja Säädyn edustajiksi perinteisen jediaseen, valosapelin kanssa. Suojelijat keskittivät kaiken aikansa taistelutaitojensa hiomiseen. Tasavallan alkuaikoina suojelijat työskentelivät väsymättömästi kitkeäkseen orjuuden ja ---→


 


 


 

laittomuudet tasavallan rajoilla olevilta planeetoilta. Valosapelin lisäksi suojelijoilla oli usein käsi-


 

raudat mukana pidätyksiä varten. Kaikista kunnioitetuimpia suojelijoita kutsuttiin arvonimellä Warrior master (soturi mestari). Suojelijoiden alahaaroja ovat: eksoottisten aseiden spesialisti, jedi ace, valosapelitaistelun opastaja ja jedien rauhanturvaajat.


 


 


 


 


 


 


 

Eksoottisten aseiden asiantuntija:


 

---------------------------------


 

Eksoottisten aseiden spesialistit käyttivät valosapelin sijaan jotain muuta asetta. Kyse“iset spesialistit ovat harvinaisia, mutta äärimmäisen arvostettuja. Aseita joiden hallinta oikeutti kyseiseen arvonimeen ovat: kaksiteräinen valosapeli, valosapeliseiväs, ruoskat sekä pitkän kantaman aseet (kiväärit, pistoolit yms. blaster-aseet).


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Ace:


 

----------------------------------


 

Jedien taistelulentäjät palvelivat Jedi Starfighter Corpsin palveluksessa. He olivat todella taitavia lentäjiä, jotka osasivat lentää useita erilaisia aluksia. He käyttivät Voimaa parantaakseen tarkkuttaan ja tietoisuttaan ympärillä olevasta taistelusta, tasolle jolle kukaan ei-voimaherkkä ei päässyt.


 


 


 


 


 


 


 

Valosapelitaistelun opastaja:


 

----------------------------------


 

Valosapelitaistelun opastajat vastasivat miekkailun opettamisesta jedioppilaille. Jedien battlemaster valitsi tehtävään sopivat jedit, heidän palveltuaan useita vuosia taisteluiden eturintamassa. Jokaisessa temppelissä/akatemiassa oli oma battlemaster, joka vastasi uusien opastajien suosittelusta KN:lle.


 


 


 


 


 


 


 

Jedien rauhanturvaaja:


 

---------------------------------


 

Rauhanturvaajat toimivat galaksien poliiseina varmistaen, että lakeja noudatettiin ulomman kehän planeetoilla. Suurin osa suojelijoista oli rauhanturvaajia, ja he toimivat paikallisten lainvalvojien rinnalla. Coruscantin temppelissä palvelevat rauhanturvaajat muodostivat temppelin turvajoukot, joiden vastuulla oli temppelin puolustus.


 


 


 


 


 


 


 

Jedivartija:


 

----------------------------------


 

Toisinkuin suojelijat ja konsulaarit, vartijat tasapainoilivat taistelun ja Voiman välillä. Vaikke heillä oli kohtuullisen hyvät taistelun taidot, sekä paljon tietoa Voimasta, he käyttivät myös hyödyksi perinteisia taitoja; kuten hakkerointia, naamioitumista, lääketiedettä tai pioneeritaitoja. Nämä taidot yleensä erottivat vartijoiden lähestymisen ----→


 


 


 

suojelijoista ja konsulaareista ongelmia ratkottaessa. Tyypillisesti suojelija rikkoi lukitun oven, kun taas konsulaari koputti kärsivällisesti. Vartija taas saattoi murtautua sisään avaamalla lukon. Suojelijoiden alahaaroja ovat: Jedi hakkeri, jedi tutkija, jedi rekrtytoija , jedi vahti, jedi varjo ja jedi teknikko


 


 


 


 


 


 


 

Jedi hakkeri:


 

----------------------------------


 

Jedien hakkerit pystyvät murtautumaan tietokonejärjestelmiin jälkiä jättämättä. Tämä taito on jedeille harvinainen, sillä Voima ei anna mahdollisuutta oikotiehen hakkeroinnissa, ja jedi on samalla viivalla ei-voimaherkkien kanssa.


 


 


 


 


 


 


 

Jedi tutkija:


 

----------------------------------


 

Jeditutkijat toimivat jäjittäjinä ja jopa vakoojina, he toimivat läheisessä yhteistyössä paikallisten lainvalvojien kanssa tutkien rikoksia ja jäjittäen rikollisia. Vaikka tutkijat saattoivatkin olla pitkän aikaa maan alla, heitä ei tule sekoittaa jedi varjoihin, koska tutkijan tehtävä keskittyy rikoksiin, ei Voiman pimeään puoleen.


 


 


 


 


 


 


 

Jedi rekrytoija:


 

----------------------------------


 

Rekrytoijat olivat useimmiten entisiä tutkijoita, jotka hyödynsivät tutkijoina oppimiaan taitojaan löytääkseen Voimaherkkiä yksilöitä Säädyn koulutettavaksi. Tasavallan lakien mukaan kaikkien vastasyntyneiden tuli käydä testeissä, ja potentiaalisten lapsien nimet toimitettiin Säädylle. Lapsen vanhettua muutama kuukausi --→


 


 


 

Sääty lähetti rekrytoijan tarkistamaan oliko lapsi sopiva saamaan koulutusta Jeditemppelissä.


 


 


 


 


 


 


 

Jedi vahti:


 

----------------------------------


 

Vahdit olivat jedejä, jotka halusivat toimia yksin turvatakseen yksittäisen planeetan rauhan ja järjestyksen. Vahdit edistivät oman planeettansa tasa-arvoisuutta vuosia kerrallaan, ja he muodostivat tärkeän yhteyden tasavallan planeettojen ja Korkean neuvoston välille.


 


 


 


 


 


 


 

Jedi varjo:


 

----------------------------------


 

Jedi varjot pyrkivät etsimään ja tuhoamaan kaikki Voiman pimeän puolen ilmenemismuodot. Tämä tehtävä vaatii heitä olemaan sekä vakoojia, että sabotöörejä. Tehtävät on tärkein asia jedi varjolle, ja he joutuvat usein tekemään moraalisia kompromisseja, jotka voisivat olla vaikeita Säädyn muille jäsenille.


 


 


 


 


 


 


 

Jedi teknikko:


 

----------------------------------


 

Jedien teknikot osasivat koota lähes minkä tahansa laitteen ja korjat melkeinpä mitätahansa droideista hyperajomoottoreihin. Parhaimmat tekniköt käyttävät mechu-deru nimistä Voimatekniikkaa, joka antaa käyttäjälleen mahdollisuuden ymmärtää monimutkaisia koneistoja intuitionsa avulla.


 


 

Kirjoittanut CinDrallig niminen Jedi


 


 


 

Jedi Koodi Virallinen Versio)


 

----------------------------------


 

Ei ole Tunteita On Rauha


 


 


 

Ei ole Tietämättömyyttä On Tieto


 


 


 

Ei ole Intohimoa On Tyyneys


 


 


 

Ei ole Kaaosta On Harmonia


 


 


 

Ei ole Kuolemaa On Voima


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Jedi koodi Epävirallinen versio)


 

----------------------------------


 


 


 

Tee tai älä Tee Ei ole yritystä


 

Ei ole Pelkoa On Voima


 

Ei ole Pimeää On Valo


 

Ei ole Vihollisia On ystävyys


 

Ei ole Kiintymystä On Huolenpito


 

Ei ole Pahuutta On Hyvyys


 

Ei ole Taistelunhimoa On tyyneys


 

Ei ole Kateutta


 

On Tasavertaisuus


 


 


 


 


 


 


 

Alternatiivinen koodi


 

----------------------------------


 

Jedit ovat oikeuden puolustajia Galaxissa


 

Jedit käyttävän Voimiaan puolustamiseen ja suojelemiseen


 

Jedit kunnioittavat kaikkia elämänmuotoja


 

Jedit palvelevat muita Galaxin hyväksi


 

Jedit parantavat omia tietoja ja taitoja


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Laki


 

----------------------------------


 


 


 

Rauha voittaa Raivon


 


 


 

Kunnia voittaa Vihan


 


 


 

Voima voittaa Pelon


 


 


 

Ei ole kuolemaa On vain Voima


 


 


 

---------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Jedien Tukipilarit


 

----------------------------------


 


 


 

TIETO


 


 


 

VOIMA


 


 


 

ITSEKURI


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 

Jedi Ei


 

----------------------------------


 


 


 

Vihaa, Raivoa, Pelkää, Valehtele,


 


 


 

Ole Itserakas, Sure, Ole röyhkeä,


 


 


 

Hyökkää, Hermostu, Ei kiinny,


 


 


 

Välittää/Rakastaa saa


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Jedien Velvoitteet 5-8


 

----------------------------------


 

5 Ymmärrä Pimeän ja Valon


 

puolikkaisessa oleva


 


 


 

6 Opettele näkemään tarkasti


 


 


 

7 Avaa silmäsi sille, mikä ei ole


 

ilmeistä


 


 


 

8 Muista varovaisuus vähissäkin


 

askareissa


 


 


 


 


 


 


 

Viisauksia


 

----------------------------------


 


 


 

Pelko johtaa Vihaan


 


 


 

Viha johtaa Kärsimykseen


 


 


 

Kärsimys johtaa Pahuuteen


 


 


 


 


 

Pahuutta ovat


 

Viha, Pelko, Raivo


 


 


 


 


 


 


 

Jedin tie


 

---------------------------------


 

Kärsivällisyys on Tie Soveliaisuuteen


 


 


 

Soveliaisuus, on Tie Kohteliaisuuteen


 


 


 

Kohteliaisuus, on Tie Kunnioitukseen


 


 


 

Kunnioitus, on Tie Viisauteen


 


 


 


 


 


 


 

Jedien Ohjenuora


 

----------------------------------


 

+ Omistaudu Opiskelulle


 

+ Ole Aktiivinen


 

+ Osoita Kypsyytesi


 

+ Ole Omatoiminen Opiskelussa


 


 


 

- Ylennyksen tivaaminen


 

- Koulutuksen tivaaminen


 

- Epäkunnioittava Käytös


 

- Muiden häiritseminen


 

- Nuoleskelu -


 


 


 


 


 


 


 

Ei ole Tunteita On Rauha


 

----------------------------------Tunteet ovat luonnollinen osa elämää, mutta Jedit eivät kuitenkaan ole immuuneja tuntemaan vihaisia ja raivokkaita tunteita Tunteita täytyy ensin ymmärtää ja nuoren jedin tehtävä onkin tutkia tunteitaan. Jos jedi ei tutki tunteitaan, hän ei tule koskaan tietämään mitä on Rauha & Tyyneys. -


 


 


 


 


 


 


 

Ei ole Tietämättömyyttä On Tieto


 

----------------------------------


 

Jedin tulee ymmärtää ja hyväksyä se, että maailmassa on aina joku, joka tietää jostakin aiheesta enemmän kuin tämä Jedi, vaikkakin tämä Jedi voisi tietää paljon enemmän asioita yleisellä tasolla kuin tämä. Esimerkiksi Metsämies saattaa tietää enemmän Puun hakkuusta kuin tämä Jedi.


 


 


 


 


 


 


 

Ei ole Intohimoja On Tyyneys


 

----------------------------------


 

Erikoisissa tilanteissa, joissa stressi on korkealla, jedin täytyy olla tyyni, sekä muistaa, että jedi käyttää valosapelia vain puolustukseen ja suojelemiseen Jos onnistut olemaan tyyni, se on sen jälkeen suuri osa elämän tapaasi. Agressiiviset tunteet vievät vain Pimeälle puolelle.


 


 


 

---------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Ei ole Kaaosta On Harmonia


 

----------------------------------


 

Kun Voimassa on epätasapainoisuutta, jedi tuntee sen ja ymmärtää tilanteen vakavuuden, jolloin jedi ojentaa auttavan kätensä sorretuille ja apua tarvitseville. Ilman muiden koodien toimimista, tätä jedien hyvettä ei olisi.


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Ei ole Kuolemaa On Voima


 

----------------------------------


 

Läheisen jedin menettäminen tuo


 

pintaan luottamuksen, pettämisen ja hyödyttömyyden tunteet Jedi


 

kuitenkin pyrkii hälventämään kuolemisen faktaa niin, että keskittyy vain tavallisiin arjen asioihin Jos ei osaa hallita tunteitaan tälläisissä tilanteissa, se on tehokas etu sitheille korruptoinnissa.


 


 


 


 


 


 


 

Kristallikoodi


 

----------------------------------


 


 


 

Kristalli on terän sydän


 

Sydän on jedin kristalli


 

Jedi on voiman kristalli


 

Voima on sydämen terä


 


 


 

Kun kaikki on yhdessä Kristalli,


 

Terä, Jedi


 


 


 

Olet yksi


 


 


 


 


 


 


 

Jedin tärkeimmät aseet


 

----------------------------------


 


 


 

Viisaus Sovelijaisuus


 

Mietiskely Mielen puhtaus


 

Tyyneys Kärsivällisyys


 

Maltillisuus Tietoisuus


 

Oveluus Kunnioittavuus


 

&


 

Tiedon Halu


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Vanhempi versio Jedikoodista


 

----------------------------------


 

Tunne, Joko Rauha


 


 


 

Tietämättömyys, Joko Tieto


 


 


 

Intohimo, Joko Tyyneys


 


 


 

Kaaos, Joko Harmonia


 


 


 

Kuolema, Joko Voima


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Jedien Sekalaisia Periaatteita


 

---------------------------------


 

- Jedit ovat Sivilisaation Vartijoita


 


 


 

- Jedit käyttävät Voimaa tiedonhankkimiseen ja puolustautumiseen, ei koskaan Aggressiivisiin tekoihin


 


 


 

- Valosapeli on Jediyhteisöön kuuluvien jäsenten Symboli


 


 


 


 


 


 


 

Jedien Sekalaisia Periaatteita


 

----------------------------------


 

- Jedit kunnioittavat toisiaan ja muita elämänmuotoja


 


 


 

- Jedien on asetettava yhteiskunnan tarpeet Yksilöiden tarpeiden yläpuolelle


 


 


 

- Jedit eivät mene naimisiin, jotta voitaisiin välttyä kiintymykseltä sekä Voimavahvojen dynastioiden syntymiseltä. (Poikkeuksiakin on)


 


 


 


 


 


 


 

Jedien Sekalaisia Periaatteita


 

----------------------------------


 

- Jedien on puolustettava heikkoja ja puolustuksettomia pahalta


 


 


 

- Jedin on aina pakko tehdä yhteistyötä muiden kanssa taisteluissa tai kriiseissä


 


 


 

- Jedillä ei pidä olla haluja Itsenäisyyden pitää näkyä


 


 


 


 


 


 


 

Jedien Sekalaisia Periaatteita


 

----------------------------------


 

- Jediä kielletään hallitsemasta muita


 


 


 

- Jedi ei tapa aseetonta vastustajaa


 


 


 

- Jedi ei kosta kenellekkään tai millekkään.


 


 


 


 


 


 


 

Jedien Sekalaisia Periaatteita


 

----------------------------------


 

- Jedi ei pidä kiinni menneisyydestä


 


 


 

- Jedit eivät usko panttivankien tappamiseen tai teloittamiseen


 


 


 

- Jedimestarilla ei saa olla enempää kuin yksi Padawan


 

[Poikkeuksia on]


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 

Koodin noudattaminen;


 


 


 

Itsekuri


 


 


 

Itsekuri oli yksi keskeisiä käsitteitä Jedin käytöksessä, ja Jedi Padawaneille opetettiin tämä hyvin varhaisesta iästä lähtien. Opetukset alkoivat ensin perusasioista ja kun oppilas kehittyi, oppituntien sisällöt kasvoivat ja monimutkastuivat.


 


 


 


 


 


 


 

Valloita ylimielisyys


 


 


 

Jedien oli opittava, että vaikka he kykenivätkin käyttämään Voimaa, he eivät olleet millään tapaa ylivertaisempia verrattuna heihin, jotka eivät kyenneet. Jedeille opetettiin, että he olivat vain jedejä, koska joku oli vaivautunut opettamaan heitä eikä sen takia, että he olisivat olleet ylitsevertaisempia yksilöitä. Jedimestarikin oli myös vain


 


 


 

mestari, koska hän oli sivuuttanut oman tärkeytensä sekä halunsa ja hyväksynyt Voiman tahdon johdatuksen.


 


 


 

'' Muiden hyväksyntä ei ole itsestäänselvyys. Kuten muutkin, Jedi hyväksytään käyttäytymisensä perusteella. Jedi, joka uskoo olevansa muita tärkeämpi osoittaa vain sen, että hänen mielipiteestään ei tule välittää. ''


 


 


 


 


 


 


 

Valloita itsevarmuus


 


 


 

Monet nuoret jedioppilaat opiskellessaan Voiman taitoja ja saloja tulivat liian itsevarmoiksi omista kyvyistään. Monet nuoret jedit kuolivat tämän itsevarmuuden takia ottaessaan liian haastavia tehtäviä itselleen. He eivät ymmärtäneet, että Voima on vain rajaton niille, jotka omaavat rajattoman ymmärryksen Voimasta.


 


 


 


 


 


 


 

Valloita tappiomieliala


 


 


 

Nuorelle Jedeille opetettiin, että tappiomieliala oli yhtä vaarallista kuin liika itsevarmuus. Vaikka seuraava lauselma saattaakin vaikuttaa ristiriitaiselta liiallisen itsevarmuuden voittamisen näkökulmasta, Jedin tuli aina suunnitella niin onnistuminen kuin epäonnistuminenkin. Jedi, joka uskoi pelkkään epäonnistumiseen yleensä epäonnistuikin ja siten he


 


 


 

pystyivät aina väittämään '' yrittäneensä parhaansa'' ja menneen sieltä, mistä aita on matalin, mutta kuten Yoda sanoi; ''Tee tai älä tee, ei ole yritystä. ''


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Valloita itsepäisyys


 


 


 

Jedin tuli aina olla valmis hyväksymään tappio, mikäli voiton kustannukset olisivat olleet suuremmat verrattuna häviön kustannuksiin. Jedit opetettiin,


 


 


 

että oli parempi päätyä rauhanomaiseen tulokseen kuin selvään voittoon tai häviöön missä tahansa konfliktissa.


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Valloita piittaamattomuus


 


 


 

Monelta nuorelta jediltä puuttui itsehillintä ja siten he olivat aina valmiita tarttumaan valosapeliinsa ja syöksymään suoraan taisteluun. He näkivät selvän tavoitteen ja kiirehtivät


 


 


 

saavuttaakseen sen, ilman minkäänlaista harkintaa tekemisistään, jotka saattoivat altistaa heidät huomaamattomille vaaroille tai muille hyville vaihtoehtoisille ratkaisuille. Siksi Jedeille opetettiin, että nopeus ei tuota aina haluttua lopputulosta.


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Valloita uteliaisuus


 


 


 

Monet kokemattomat Voimalle alttiit henkilöt käyttivät Voimaa


 


 


 

tyydyttääkseen uteliaisuutensa ja selvittäen muiden salaisuuksia. Tällainen tunkeilu toisten asioihin antoi selvän merkin, että Jedi näki itsensä muiden yksityisyyden yläpuolella. Jedit opetettiin, että joskus Voiman käytön avulla muiden salaisuuksien selvittäminen saattoi olla tarpeellista, sitä tuli kuitenkin välttää aina kun mahdollista, sillä tämä loi Jedien yleiskuvaa epäluotettavina.


 


 


 


 


 


 


 

Valloita aggressio


 


 


 

Suurin osa opiskelevista jedeistä sekoittivat hyökkäyksen, puolustuksen ja aggression tarkoituksen. Täten jedeille opetettiin, että Jedin oli mahdollista iskeä ilman aggressiota, kunhan he välttivät holtittomuutta ja vihaamista. Jedeillä oli lupa tappaa itsepuolustukseksi vain, jos ei ollut mitään muuta keinoa.


 


 


 

Jediopettajat kuitenkin korostivat, että tappaminen itsepuolustuksen kautta ei saanut tulla käytännöksi. Jotta aggressio voitiin selättää jopa taistelun keskellä, jedin tuli harkita kaikki muut rauhanomaiset vaihtoehdot, jopa antautuminen, ennen tappavan voiman käyttöä. Jedit, jotka pitäytyivät tappamisessa olivat lähellä pimeää puolta ja eivät onnistuneet selättämään aggressiotaan.


 


 


 


 


 


 


 

Koodin noudattaminen jatkuu seuraavassa teleportissa.


 

----------------------------------


 

'' Opi tunnistamaan, milloin nopeus ei ole tärkeintä. Ole nopea vain kuin sitä vaaditaan. Aina ei tarvitse iskeä ensin, vastata ensimmäisenä tai saavuttaa maalia ennen muita. Joskus oikea ratkaisu on toimittaa viimeinen isku, viimeinen vastaus ja saapua maaliin viimeisenä. ''


 


 


 


 


 


 


 

Valloita ulkopuoliset lojaaliteetit


 

----------------------------------


 

Jokaiselta jediltä odotettiin ulkopuolisten häiriötekijöiden poistamista elämästään. Tästä johtui, että Jedisääty hyväksyi vain potentiaalisia Padawaneja kun he olivat vielä nuoria; He olivat liian nuoria muodostaakseen toisiin vahvoja ihmissuhteita ja siksi heidät voitiin ottaa nuorena koulutukseen. Jedit eivät myöskään voineet mennä naimisiin


 


 


 

ilman erikoislupaa, mikä esimerkiksi myönnettiin Mestari Ki-Adi Mundille, jotta hänen lajinsa selviäisi sukupuutosta. Jedejä myöskin kiellettiin ottamasta vastaan poliittisia asemia sekä erilaisia lahjoja. Jedit opetettiin, että heidän lojaalisuutensa tuli olla ainoastaan Jedisäätyä kohtaan, eikä ketään muuta.


 

'' Jedi joka jakaa huomionsa Voiman tahdolle sekä muiden tahdolle, huutaa katastrofia. ''


 


 


 


 


 


 


 

Valloita Materialismi


 


 


 

Jedit saivat pitää vain tarpeellisia esineitä omistuksessaan, heiltä kiellettiin kaikki muu omaisuus. Tähän on kaksi syytä; Ensimmäiseksi, ulkoinen omaisuus aiheutti häiriötekijöitä Jedin elämään Voiman tahdon alaisena. Toiseksi, kun Jedejä lähetettiin komennuksille, ne tulivat yleensä hyvin lyhyellä varoitusajalla ja suuri määrä omaisuutta mukana


 


 


 

tarkoitti vain ylimääräistä taakkaa, jota ei tarvittu. Oli hyvin harvinaista, että Jedi olisi omistanut muutakuin mitä hän kantoi päällään.


 

'' Kannan kaapuani, jotta minun olisi lämmin. Kannan valosapeliani, jotta olisin turvassa. Kannan tarpeeksi rahaa seuraavaa ateriaani varten, etten olisi nälissäni. Jos Voima tahtoo, että omistan enemmän, se löytää tien kertoakseen sen minulle. ''


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu


 


 


 

Kun Jedi hallitsee itsekurin, he pystyivät hyväksymään tekojensa vastuun. Vastuuttomia jedejä ei koskaan koulutettu ja vastuullisilta Jedeiltä ei koskaan evätty koulutusta ja sen mahdollisuutta.


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - Harjoita Rehellisyyttä


 


 


 

Rehellisyys oli ensimmäinen vastuu, mitä Jedille opetettiin. Jedeillä oli lupa venyttää totuutta, mikäli tilanne vaati sitä, mutta kuitenkin korostettiin, että sitä piti tehdä niin niukasti kuin mahdollista. Jedin tuli olla aina rehellinen itselleen, mestarilleen ja neuvostolle.


 

'' Anna totuuden olla Voiman ja sydämesi välissä. ''


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - Kunnioita lupauksiasi


 


 


 

Jedit opetettiin, että jos he antavat lupauksen, heidän pitää aina pitää siitä kiinni tai muuten hyvittää lupauksensa. Jedin ei tule koskaan tehdä lupausta, jos ei ole varma voiko hän pitää siitä kiinni. Jedejä rohkaistiin neuvottelemaan mestarinsa kanssa ennen lupauksen antamista.


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - Kunnioita Padawaniasi


 


 


 

Jedimestarilta vaadittiin tietämystä, miten hänen tulee kunnioittaa ja kohdella Padawaniaan. Mestarin ei tulisi koskaan nuhdella padawaniaan julkisesti eikä rankaista heitä, vaikka hän olisi erimieltä asioista. Mestarin tulisi ennemminkin kehua padawaniaan, eritoten muiden läsnäollessa. Se lisää Padawanin itseluottamusta sekä parantaa


 


 


 

Mestarin ja Padawanin välistä sidettä.


 


 


 

'' Hyvin sanottu, minun nuori padawanini. ''


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - Kunnioita Mestariasi


 


 


 

Yhtälailla kuin Mestarilta odotettiin kunnioitusta, Padawanilta odotettiin suuren kunnioituksen osoittamista mestariaan kohtaan, eritoten muiden läsnäollessa. Padawaneja kehoitettiin olematta eri mieltä julkisesti Mestarinsa kanssa väittelyissä. Padawanien ei myöskään tullut keskeyttää mestareiden keskusteluja, ellei


 


 


 

heidän mielipidettään erikseen kysytty. Tämä mahdollisti sen, että mestareiden ei tarvinnut myöhemmin pahoitella padawaninsa käytöstä.


 


 


 

'' Olen pahoillani käytöksestäni, mestari. Ei ole minun asiani olla eri mieltä pojasta. Ja arvostan sitä, että ajattelet minun olevan valmis testeihin ''.


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - Kunnioita Neuvostoa


 


 


 

Vaikkakin Korkealla Neuvostolla oli


 

loputon ''käskyvalta'' Jedisäätyyn, ei ollut mahdollista Neuvostolaisilla olla jokapuolella heti. Siksipä, kun Neuvosto lähetti Jedin tehtävään, Jedi puhui ja toimi Korkean Neuvoston edustajana. Neuvosto joutui pakosta vastaamaan Jedin sanoista ja vastauksista ja siten


 


 


 

Jedin pitää olla varovainen, ettei


 

pistä Neuvostoa vaikeaan paikkaan, sillä se näyttäisi kauheaa epäkunnioitusta Neuvostoa kohtaan.


 


 


 

'' Nyt pidettävä sanani minun on,


 

jonka Jediritarina annoin; Ylennys, tämä ole ei. ''


 

- Yoda appointed to the Council.


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - Kunnioita Jedisäätyä


 

----------------------------------


 

Jokainen teko minkä Jedi teki vaikutti Säätyyn. Hyvät tavat lisäsivät Säädyn mainetta, mutta


 

huono käyttäytyminen joskus aiheutti parantamatonta vahinkoa. Jedi opetettiin muistamaan että jokainen henkilö,


 

jonka he tapasivat, eivät välttämättä olleet nähneet Jediä koskaan aikaisemmin,


 


 


 

ja ne teot erityiseltä jediltä, vaikuttaa henkilön käsitykseen koko Jedisäädystä.


 


 


 

"When a Jedi behaves badly in public, an observer might think, 'If this Jedi is a representative of the whole Order, then plainly no Jedi is worth respect.''


 

- Odan-Urr


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - Kunnioita Lakia


 

----------------------------------


 

Yksi tärkeimmistä jedin rooleista oli puolustaa Tasavallan rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, joten kukaan Jedi ei ollut lain yläpuolella. Jediltä odotettiin lain noudattamista kuten he odottivat muilta sitä. Jedillä oli oikeus rikkoa lakeja, mutta vain jos se oli tarpeellista, ja jos jedi oli valmis kärsimään seuraukset..


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - Kunnioita Elämää


 

----------------------------------


 

Jediltä odotettiin, että he eivät koskaan syyllistyisi murhaan, mistään syystä. Kuitenkin, kohdatessaan elämä-tai-kuolema kamppailun, Jedillä oli lupa tappaa


 

suorittaakseen tehtävänsä. Sellainen teko ei ollut rohkaistua, sillä elämän lopettaminen vahvisti


 

omaa Pimeää puolta; Kuitenkin, jos teko oli oikeudenmukainen;


 


 


 

Jos se pelastaisi toisten henkiä tai Jedi toimi Voiman tahdon mukaan - Sitten Valoisa puoli oli vahvistunut itsessään. Jediltä odotettiin ajattelemista niitä kohtaan, joita hän on tappanut sekä myöskin ajatella kärsimystä, mitä siitä on aiheutunut. Jedi, joka ei välittänyt uhreistaan, oli matkalla kohti Pimeää puolta.


 


 


 


 


 


 


 

Julkinen palvelu [JP]


 

----------------------------------


 

Vaikkakin Jedit olivat olemassa palvellakseen Voimaa, Senaatti rahoitti heitä, koska he palvelivat


 

Tasavallan etuja. Jos jedi ei voinut käyttää Voimaa, he jatkaisivat silti palveluaan, koska se oli heidän velvollisuutensa. Fakta, että Voima on todellinen ja Jedit olivat sen tuotoksia ja


 

omistautuneita opiskelijoita,


 


 


 

Se vahvisti vain heidän päätöstään käyttää Voimaa hyvään.


 


 


 

[- Jedi käyttää Voimiansa vain hyvään, ei koskaan pahaan. -]


 


 


 


 


 


 


 

[JP] - Velvollisuus Tasavallalle


 

----------------------------------


 

Vaikkakin Jedit ja Tasavalta olivat


 

erilaisia ja Jedisäädyllä ei ollut auktoriteettiä yli Tasavallan, Jedit palvelivat Tasavaltaa ja heiltä odotettiin lakien ja ideaalien ylläpitämistä, sekä puolustaa sen kansalaisia. Kuitenkin, Jedisäädyn jäsenet eivät omanneet arvoa Tasavallan hierarkiassa, ja he palvelivat vain


 


 


 

kun sitä kysyttiin; Muuten he astuivat syrjään. Tämä outo hyväksyntä molempien osapuolien


 

välillä oli pitänyt niin kauan, että kukaan ei tiennyt minkälaiseksi tai


 

miksi se oli tullut sellaiseksi.


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

[JP] - Avun anto


 

----------------------------------


 

Jedit olivat velvollisia auttamaan milloin tahansa niitä, jotka sitä tarvitsivat ja heiltä odotettiin priorisoivan se nopeasti. Jedi opetettiin, että yhden hengen pelastaminen on tärkeää, mutta monen hengen pelastaminen on paljon tärkeämpää. Tämä ohjeistus ei tarkoittanut, että Jedin piti hylätä heidän


 


 


 

päämääriään jokaisessa olosuhteessa, mutta pikemminkin Jedin piti tehdä hänen parhaansa varmistaakseen, että he auttoivat niitä, jotka olivat eniten avun tarpeessa.


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

[JP] - Puolusta Viattomia


 

----------------------------------


 

Samallalailla, Jediltä odotettiin heikkojen puolustamista niiltä, jotka heitä sorti. Ulettuen yhden yksilön kärsimyksestä laajakokoiseen, koko lajin orjuuttamiseen. Kuitenkin, Jedit opetettiin muistamaan, että kaikki


 

ei ole sitä, miltä näyttää ja heidän tulisi kunnioittaa toisia kulttuureja, vaikka ne


 


 


 

olisivat ristiriidassa Jedin moraalin tai eettisen koodin kanssa. Jedejä myös varoitettiin olla toimimatta heidän toimintavaltansa ulkopuolella ja aina harkita tekojensa seuraamuksia.


 


 


 


 


 


 


 

[JP] - Tuen antaminen


 

----------------------------------


 

Joissakin tapauksissa Jedin tuli astua syrjään ja antaa toisten kansojen puolustaa heikkoa, vaikka Jedi tunsi, että he voisivat tehdä loistavan työn. Jedit opetettiin, että heidän tulisi avustaa sanoin ja teoin. Riippuen tilanteesta, tarjota neuvoa kun sitä pyydetään, varoittaa kun tarpeellista, ja


 


 


 

riidellä vain kun syy petti. Jedin tuli muistaa, että he käyttivät Voimaa työkaluna ja heidän tulisi


 

olla valmiina käyttämään sitä vain


 

hyvään.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------

Paluu